Zapnutie alebo vypnutie zisťovania siete


Ak je počítač pripojený k sieti, v dokončení týchto krokov vám môže zabrániť nastavenie sieťovej politiky.

Zisťovanie sietí je sieťové nastavenie, ktoré určuje, či počítač môže zobraziť (vyhľadať) iné počítače a zariadenia v sieti a či iné počítače v sieti môžu zobraziť váš počítač. Brána Windows Firewall blokuje zisťovanie sietí na základe predvoleného nastavenia, ale toto nastavenie je možné zmeniť.

  1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

  2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky rozbaľte svoj aktuálny sieťový profil.
  3. Kliknite na položku Zapnúť zisťovanie sietí a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

    Obrázok nastavenia zisťovania sietí
    Nastavenie zisťovania sietí

Ďalšie informácie o nastavení bezdrôtovej siete sa nachádzajú v téme Nastavenie bezdrôtovej siete v systéme Windows 7.Potrebujete ďalšiu pomoc?