Ak zistíte, že určitý proces znižuje výkon počítača, pretože využíva vysoké percento prostriedkov procesora alebo značnú časť pamäte RAM, môžete tento proces ukončiť pomocou nástroja Správca úloh. Pred použitím nástroja Správca úloh na ukončenie procesu by ste však mali skúsiť zavrieť otvorené programy, aby ste videli, či sa proces neukončí týmto spôsobom.

Upozornenie

  • Pri ukončení procesov postupujte opatrne. Ak ukončíte proces priradený k otvorenému programu, ako je napríklad program na spracovanie textu, program sa tiež zatvorí a všetky neuložené údaje sa stratia. Ak ukončíte proces priradený k systémovej službe, niektoré časti systému nemusia pracovať správne.

  1. Ak chcete otvoriť Správcu úloh, kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom kliknite na položku Spustiť Správcu úloh.

  2. Kliknutím na kartu Procesy zobrazíte zoznam všetkých procesov, ktoré sú práve spustené na vašom používateľskom konte, a popisy jednotlivých procesov. Ak chcete zobraziť všetky procesy, ktoré sú momentálne spustené v počítači, kliknite na položku Zobraziť procesy všetkých používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Kliknite na proces, a potom kliknite na príkaz Ukončiť proces.

Poznámky.

  • Ak chcete zistiť, či sú v rámci určitého procesu, ako je napríklad proces svchost.exe, spustené nejaké služby, kliknite pravým tlačidlom myši na proces a potom kliknite na položku Prejsť na Služby. Služby priradené k danému procesu sú na karte Služby zvýraznené. Ak sa nezobrazujú žiadne zvýraznené služby, k procesu nie sú priradené žiadne služby.

  • Ak chcete zobraziť viac informácií o akomkoľvek procese spustenom v nástroji Správca úloh, kliknite pravým tlačidlom myši na proces, a potom kliknite na položku Vlastnosti. V dialógovom okne Vlastnosti sa zobrazia informácie o procese, vrátane jeho umiestnenia a veľkosti. Kliknutím na kartu Podrobnosti zobrazíte podrobné informácie o procese.Potrebujete ďalšiu pomoc?