Chyby počas aktualizácie definícií vírusov a spyware alebo inovácie produktu

Aplikácia Microsoft Security Essentials získava aktualizácie definícií vírusov a spyware a inovácie produktu prostredníctvom lokality Microsoft Update (MU). Zlyhania aktualizácie definícií alebo inovácie produktu zvyčajne spôsobuje táto služba a výsledkom zlyhania je chyba 0x8*******. Ak zaznamenáte výskyt chýb tohto typu, poznačte si konkrétny kód chyby a postupujte podľa týchto krokov.

Krok č. 1: Opätovné spustenie služby Microsoft Update (MU)

V systéme Windows 7

 1. Ak používate systém Windows 7, kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte hodnotu services.msc a potom stlačte kláves Enter.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Windows Update a potom kliknite na prepojenie Spustiť. Ak položka Spustiť nie je k dispozícii, kliknite na položku Reštartovať.

V systéme Windows Vista

 1. Ak používate systém Windows Vista, kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte hodnotu services.msc a potom stlačte kláves Enter.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Windows Update a potom kliknite na prepojenie Spustiť. Ak položka Spustiť nie je k dispozícii, kliknite na položku Reštartovať.

V systéme Windows XP

 1. Ak používate systém Windows XP, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte hodnotu services.msc a potom stlačte kláves Enter.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Automatic Updates a potom kliknite na prepojenie Spustiť. Ak položka Spustiť nie je k dispozícii, kliknite na položku Reštartovať.

Krok č. 2: Riešenie problémov s chybami lokality Microsoft Update (MU)

 1. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft.

 2. Na webovej stránke Pomocníka a postupov pre systém Windows zadajte kód chyby, ktorý sa vám zobrazil.

 3. Postupujte podľa zobrazených pokynov a skúste znova.

 4. Ak chcete aktualizovať definície vírusov a spyware, kliknite na kartu Aktualizácia a potom kliknite na položku Aktualizovať.

 5. Ak chcete inovovať aplikáciu Microsoft Security Essentials, prejdite do ponuky Pomocník a kliknite na položku Inovovať aplikáciu Microsoft Security Essentials.

Krok č. 3: Odoslanie prípadu online v prípade pretrvávania problémov

 1. Ak chcete získať pomoc pri riešení problému s aplikáciou Microsoft Security Essentials, navštívte webovú lokalitu technickej podpory pre aplikáciu Microsoft Security Essentials.

 2. V zozname problémov vyberte možnosť, ktorá je najviac relevantná pre váš prípad.

 3. Potom vyberte typ podpory, ktorá vám má byť poskytnutá: Fórum komunity alebo E-mailová podpora.

 4. Ak sa domnievate, že počítač je infikovaný, vyberte položku Môj počítač je infikovaný a potom vyberte možnosť Fórum komunity alebo možnosť Telefonická podpora.

 5. Ak sa chcete pripojiť k fóru komunity, kliknite na položku Fórum a potom kliknite na položku Prejsť na fóra.

 6. Ak chcete odoslať žiadosť o technickú podporu prostredníctvom e-mailu, kliknite na položku E-mail, vyplňte formulár žiadosti o podporu prostredníctvom e-mailu a potom kliknite na položku Odoslať.