Windows Essentials 2012 – poznámky k vydaniu

Windows Live Mail 2012

Táto stránka obsahuje najnovšie alebo doplnkové informácie o programe Windows Live Mail 2012.

Zobraziť všetko

Na čítanie správ z konta Gmail v programe Mail musí byť nastavený prístup prostredníctvom protokolu IMAP

Pred čítaním správ z konta Gmail v programe Mail musíte nastaviť v konte Gmail povolenie prístupu prostredníctvom protokolu IMAP. Zapnutie protokolu IMAP v konte Gmail:

  1. Prihláste sa do svojho konta Gmail.

  2. V pravom hornom rohu stránky konta Gmail kliknite na položku Nastavenia.

  3. Kliknite na položku Posielanie ďalej a POP/IMAP.

  4. Vyberte položku Povoliť IMAP a potom kliknite na položku Uložiť zmeny.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi konta Gmail.

Na čítanie e-mailov z konta Yahoo! v programe Windows Live Mail je potrebná služba Yahoo! Mail Plus

Skôr ako budete môcť čítať svoje e-maily z konta Yahoo! pomocou programu Mail alebo ľubovoľného iného e-mailového programu, musíte si kúpiť službu Yahoo! Mail Plus. Ďalšie informácie o službe Yahoo! Mail Plus nájdete v Pomocníkovi služby Yahoo! Mail.