Windows Essentials 2012 – poznámky k vydaniu

Windows Fotogaléria 2012

Táto stránka obsahuje najnovšie alebo doplnkové informácie o programe Windows Fotogaléria 2012.

Zobraziť všetko

Fotokoláž: fotografie, ktoré nemajú dobre definované pozadie, sa nemusia zarovnať správne

Technológia, ktorú Fotogaléria používa na vytvorenie fotokoláže, zarovná informácie pozadia v základnej fotografii s nahrádzanou časťou. Fotografie, ktoré nemajú dobre definované pozadia, sa pri vytváraní fotokoláže nemusia zarovnať správne.

Fotokoláž: fotografie nasnímané pri rôznych priblíženiach sa nemusia zarovnať

Ak sa má fotokoláž vytvoriť a zarovnať čo najlepšie, fotografie by mali byť nasnímané pri podobných úrovniach priblíženia a z podobných pozícií. Veľké pohyby vo fotografii alebo zmeny úrovne priblíženia môžu zabrániť zarovnaniu alebo vytvoriť neoptimálne kompozície.

Fotokoláž: vo vytvorenej fotokoláži možno vidieť zreteľné spoje

Pohyb vo fotografiách použitých na vytvorenie fotokoláže môže spôsobiť zreteľné spoje medzi časťami dokončenej kompozície. Ak chcete vytvoriť plynulejšiu kompozíciu, vyberte oblasť okolo objektu, ktorá zachytáva väčšinu pohybu.

Fotokoláž: nedá sa použiť viac než 10 fotografií

V záujme zaistenia dobrého výkonu funkcie fotokoláže môžete na vytvorenie kompozície použiť maximálne 10 fotografií.

Dynamické galérie na páse s nástrojmi sú obmedzené na 1 000 položiek

Galérie na páse s nástrojmi nemôžu obsahovať viac než 1 000 položiek. Tento limit môže najčastejšie ovplyvniť galériu filtra Dátumy na karte Hľadať. Po dosiahnutí limitu sa zobrazí iba 1 000 najaktuálnejších dátumov. Žiadne údaje sa však nestratia – všetky fotografie stále existujú, iba sa nezobrazia v galérii na páse s nástrojmi. Ostatné galérie súvisiace s dátumom na karte Hľadať (Mesiace a Roky) budú naďalej fungovať.

Značky: globálne návrhové značky na fotografiách a vo videách sa zobrazujú inak v režime hromadného označovania osôb

Keď návrh na globálne označenie osôb na fotografii alebo vo videu pochádza zo služby OneDrive alebo z Facebooku a zobrazí sa v režime hromadného označovania osôb ako návrh pre určitú osobu, miniatúra sa nezobrazí podľa očakávania. V prípade fotografií nie je miniatúra štvorcová (má rovnaký pomer strán ako pôvodný obrázok) a v prípade videí sa zobrazia sivé miniatúry.

Platí tiež, že ak fotografia obsahuje viac než jednu tvár, označenie osoby na fotografii nemusí byť jednoznačné.

Značky: orientačné body a iné umiestnenia nemusia byť k dispozícii na označovanie geoznačkami

Orientačné body (ako napríklad Eiffelova veža) nie sú v aktuálnej implementácii označovania geoznačkami podporované.

Na dosiahnutie optimálneho výkonu treba aktualizovať ovládače videokariet s podporou rozhrania DirectX 10

Ak máte videokartu s podporou rozhrania DirectX 10, skontrolujte, či sú v počítači nainštalované najnovšie ovládače. Staršie verzie nepodporujú formát pixlov zobrazovača programu Fotogaléria, a preto poskytujú nižší výkon počas zobrazenia a úpravy fotografií.

Fotogaléria nemusí správne zobraziť fotografie v niektorých prenosných počítačoch

Ovládač grafickej karty, ktorý používajú niektoré počítače Lenovo ThinkPad, môže zabrániť zobrazeniu niektorých fotografií počas prehľadávania kolekcie v režime zobrazenia jednej fotografie na stranu. Tento problém môže odstrániť aktualizácia ovládača grafickej karty počítača.

Fotogalériu nemožno spustiť, ak v počítači nie je nainštalovaný Windows Media Player

Fotogalériu nemožno spustiť, ak je nainštalovaná v počítači s vydaním systému Windows 7 alebo Windows 8.1 bez prehrávača Windows Media Player. Prejdite na webovú stránku Získanie Prehrávača Windows Media Player a získajte Windows 7 s prehrávačom Windows Media Player. Ak chcete vyriešiť tento problém pre vydanie N operačného systému Windows 8.1, prejdite do Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft a nainštalujte si balík Media Feature Pack pre všetky vydania N a KN operačného systému Windows 8.1.