Windows Essentials 2012 – poznámky k vydaniu

Windows Live Writer 2012

Táto stránka obsahuje najnovšie alebo doplnkové informácie o programe Windows Live Writer 2012.

Zobraziť všetko

Keď sa pokúsite prihlásiť v balíku Windows Essentials, môže sa zobraziť chybové hlásenie o blokovanom konte

Ak sa zobrazí chybové hlásenie „Používateľské konto bolo zablokované“, otvorte webový prehľadávač, prejdite na stránku konta Microsoft a prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft. Po prihlásení online sa vráťte späť do programu Writer a skúste sa prihlásiť v balíku Windows Essentials znova pomocou rovnakého konta Microsoft.

Niektoré obrázky skopírované z programu Microsoft Word sa nemusia prilepiť do blogu

Keďže program Writer nepodporuje vykresľovanie obrázkov použitím jazyka VML, obrázky skopírované z programu Word do blogu v programe Writer sa nemusia zobraziť, ak je v programe Word zapnutý jazyk VML.

Vypnutie vykresľovania obrázkov pomocou jazyka VML

  1. Spustite program Microsoft Word.

  2. Kliknite na kartu Súbor alebo na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Možnosti alebo Možnosti programu Word.

  3. V dialógovom okne Možnosti programu Word kliknite na položku Spresniť.

  4. V časti Všeobecné kliknite na položku Web – možnosti.

  5. Zrušte začiarknutie políčka Pri zobrazovaní grafiky v prehľadávačoch používať VML a potom kliknite na tlačidlo OK.

Keď kopírujete zoznamy z programu Microsoft Word alebo Outlook a prilepíte ich do blogu, odrážky a čísla sa skonvertujú na text

Ak skopírujete a prilepíte zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam z programu Word alebo Outlook do blogu v programe Writer, odrážky alebo čísla sa skonvertujú na text.

Pridanie odrážok alebo čísel do zoznamu

  1. Odstráňte odrážky alebo čísla, ktoré sa skonvertovali na text.

  2. Na karte Domovská stránka kliknite na tlačidlo Odrážky alebo Číslovanie.