Bezpečnosť rodiny: najčastejšie otázky

Bezpečnosť rodiny je bezplatná technológia od spoločnosti Microsoft, ktorá rodičom pomáha udržať deti pri používaní PC v bezpečí.

Deti:

 • vedia, že sú chránené pred obsahom, ktorý by bol pre ne problematický,

 • učia sa bezpečnému správaniu na internete pomocou monitorovanej nezávislosti.

Rodičia:

 • povoľujú alebo blokujú webové lokality, hry a ďalší obsah,

 • vidia webové lokality, ktoré ich deti navštevujú, a aplikácie, ktoré používajú,

 • obmedzujú čas, ktorý ich deti strávia pri PC,

 • nastavujú predvolené nastavenia podľa veku detí.

Zobraziť všetko

Mám viac PC. Môžem túto službu použiť?

Áno. Nastavte službu Bezpečnosť rodiny na každom PC, ktoré vaša rodina používa, a skontrolujte, či každý používa vlastné konto. Potom spravujte nastavenia služby Bezpečnosť rodiny a sledujte činnosti jej členov na webovej lokalite Bezpečnosť rodiny. Po prihlásení z rôznych PC sa môžu v závislosti od operačného systému zobraziť rôzne možnosti.

Funguje vo Windows Obchode?

Áno. Môžete povoliť alebo blokovať konkrétne hry a aplikácie a nastaviť vhodnú úroveň hodnotenia pre svoje dieťa podľa veku alebo podľa hodnotenia obsahu. Deti budú môcť zobrazovať a inštalovať tieto hry a aplikácie z Windows Obchodu. Ďalšie informácie nájdete tu: Používanie nastavenia služby Bezpečnosť rodiny spolu so službou Windows Obchod.

Mám najnovšiu aktualizáciu služby Bezpečnosť rodiny?

Aktualizácie služby Bezpečnosť rodiny sa inštalujú automaticky ako súčasť pravidelného procesu aktualizácií Windowsu.

Ak chcete skontrolovať, či je nainštalovaná inovácia, otvorte položku Nastavenie, potom položky Zmeniť nastavenie PC, Aktualizácia a obnovenie a nakoniec použite prepojenie História aktualizácií, ktorým zobrazíte aktualizácie použité v danom zariadení.

Každá aktualizácia sa nedá použiť na všetky verzie Windowsu. Aktualizácia služby Bezpečnosť rodiny z júna 2014 sa napríklad použije len v systéme Windows 8.1, ale PC a tablety so systémom Windows 8 môžu získať bezplatnú inováciu systému Windows 8.1 z Windows Obchodu.

Nenarušuje služba Bezpečnosť rodiny ochranu osobných údajov detí?

Po každom prihlásení do svojho konta je dieťa upozornené na to, že je zapnutá služba Bezpečnosť rodiny. Rodina tak môže prediskutovať možnosť použitia služby Bezpečnosť rodiny, ako aj otázky ochrany osobných údajov a zabezpečenia bezpečnejšieho, pre rodiny priaznivejšieho používania počítača.

Rodičia už roky zapínajú službu Bezpečnosť rodiny, aby vedeli, aké webové lokality ich deti navštevujú a aké výrazy vyhľadávajú vo vyhľadávacích nástrojoch. Naším cieľom je poskytnúť funkcie a informácie, ktoré môžu rodičia využiť na vytvorenie zdravého počítačového prostredia pre deti.

Čo sa zmení po inovácii z Windowsu 7 na Windows 8.1?

Windows 8.1 obsahuje viac funkcií služby Bezpečnosť rodiny, ale môže byť potrebné manuálne prejsť z Bezpečnosti rodiny vo Windowse Live na Bezpečnosť rodiny od spoločnosti Microsoft. Informácie o tom, ako vykonať túto zmenu, nájdete v časti Bezpečnosť rodiny v poznámkach k vydaniu Windowsu Essentials 2012.

Funguje služba Bezpečnosť rodiny? Ako to zistiť?

Po prihlásení dieťaťa sa v danom PC zobrazí v oblasti oznámení ikona služby Bezpečnosť rodiny. Ak sa tam ikona nenachádza alebo nachádza a služba nefunguje podľa očakávaní, postupujte podľa krokov v časti Nedá sa pripojiť k službe.

Ak chcete skontrolovať všetky PC dieťaťa pripojené na internet, prihláste sa na webovú lokalitu Bezpečnosť rodiny. Zobrazujú sa na nej všetky PC so zapnutou službou Bezpečnosť rodiny pre vaše dieťa, ako aj dátum, kedy vaše dieťa naposledy PC použilo. Ak sa v zozname nezobrazuje konkrétne PC, ale malo by sa, postupujte podľa krokov z časti Nedá sa pripojiť k službe.

Chcem dať dieťaťu povolenie na použitie konkrétnej aplikácie alebo webovej lokality.

Keď sa dieťa pokúsi použiť webovú lokalitu alebo aplikáciu, ktorá má vyššie hodnotenie, než ste nastavili v službe Bezpečnosť rodiny, táto lokalita alebo aplikácia sa zablokuje, kým jej nedáte konkrétne povolenie na webovej lokalite Bezpečnosť rodiny.

Povolenie môžete dať aj vopred. Keď vás dieťa požiada o povolenie z PC so systémom Windows 8 alebo Windows 8.1, pošleme vám túto požiadavku e-mailom. Požiadavky sa zobrazujú aj v časti Požiadavky po prihlásení na webovej stránke Bezpečnosť rodiny. Požiadavku môžete schváliť alebo zamietnuť buď z e-mailu, alebo z webovej lokality.

Naozaj ma dieťa požiadalo o povolenie uprostred noci?

Ak na vás čaká požiadavka, služba Bezpečnosť rodiny vám odošle e-mail na spracovanie, a to často aj uprostred noci. Nemusí to znamenať, že vaše dieťa je tak neskoro hore. Ospravedlňujeme sa, ak sme vás vystrašili! Chceli sme sa postarať o to, aby ste dostali požiadavku od svojho dieťaťa.

Prečo mi služba ukazuje, že moje dieťa trávi online tak veľa času?

Ak sa deti z PC neodhlásia, vyzerá to, ako keby PC stále používali. Naučte svoje deti odhlasovať sa, zobrazovaný čas bude presnejšie zodpovedať skutočnosti.

Ako zablokovať webové lokality alebo chatovanie online?

Prihláste sa na webovú lokalitu Bezpečnosť rodiny a kliknite alebo ťuknite na konto dieťaťa. Zo zoznamu naľavo vyberte možnosť Webové filtrovanie a potom pomocou jazdca určite, ktoré kategórie webových lokalít môže vaše dieťa používať.

Ak chcete zobraziť, aké webové lokality vaše dieťa používa a aké výrazy vyhľadáva v službe Bing.com, použite webovú lokalitu Bezpečnosť rodiny.

Ďalšie informácie získate tu: Ako zabrániť dieťaťu v zobrazovaní niektorých webových lokalít alebo v chatovaní online?

Ako sa webové lokality rozdeľujú do kategórií?

Webové lokality sa najskôr kategorizujú pomocou počítačovej analýzy, výsledky ktorej overujú skutoční ľudia. Ďalšie informácie získate tu: Ako sa určujú kategórie webového obsahu?

Dieťa tvrdí, že danú webovú lokalitu nenavštívilo, ale vo výkaze sa zobrazuje.

Mnohé lokality majú obsah, ktorý vkladajú na iné lokality, najmä pri zdieľaní v sociálnych médiách. Ak napríklad navštívite stránku, ktorá obsahuje facebookové tlačidlo Páči sa mi to, samotná prítomnosť tohto tlačidla, aj keď naň nekliknete, spôsobí, že sa môže zobraziť vo výkaze aktivít ako návšteva Facebooku, pretože toto tlačidlo pochádza z Facebooku.

Pri webovej lokalite sa zobrazuje označenie, že je podozrivá. Čo to znamená?

Webová lokalita je označená ako podozrivá, ak dieťa použije webovú lokalitu, ktorá by bola za prísnejších nastavení webového filtrovania blokovaná.

Ak sa webová lokalita zobrazuje na zozname podozrivých lokalít a myslíte si, že by mala byť blokovaná, máte dve možnosti: zablokovať danú webovú stránku alebo nastaviť prísnejšiu kategóriu webového filtrovania.

Ďalšie informácie získate, keď zistíte, ako sa určujú kategórie webového obsahu.

Naozaj deti potrebujú vlastné kontá?

Ak má mať každý nastavenia podľa svojho veku (to sa týka aj rodičov!), musí mať aj vlastné konto.

Keby vaše deti používali vaše konto, nemohli by ste svoju činnosť a činnosť ostatných dospelých v domácnosti oddeliť od webových a PC aktivít svojich detí. Vlastné kontá vám umožňujú nastaviť iné úrovne hodnotenia a povolení pre rôzne deti.

Zabezpečte, aby sa deti nedostali do vášho konta správcu, pretože inak by mohli vypínať a zapínať vlastné bezpečnostné nastavenia.

Ak máte v PC hosťovské kontá, mali by ste ich vypnúť. Deti by mohli hosťovské konto použiť na obídenie svojich bezpečnostných nastavení. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie hosťovského konta.

Aké konto by malo dieťa mať?

Lokálne verzus pripojené konto

Malému dieťaťu postačuje lokálne konto: čiže konto, ktoré funguje len na jednom PC. Dieťaťu, ktoré používa viac zariadení (napríklad tablet, PC, Xbox alebo Windows Phone), potrebuje používať e-mail, chce si kupovať hry, filmy alebo iný obsah alebo potrebuje iné služby od spoločnosti Microsoft, ako napríklad Skype alebo OneDrive, môže byť dobré vytvoriť konto Microsoft, aby mohlo využívať prispôsobenú prácu s počítačom a pritom zostať online v bezpečí.

Bez ohľadu na to, či ide o konto Microsoft alebo lokálne konto, deti by mali mať v PC detské konto (nie konto správcu).

Konto dospelého verzus detské konto

Pri nastavovaní konta detí použite ich dátum narodenia, bude tak jednoduchšie nastaviť inteligentné predvolené nastavenia povolených činností v PC, Xboxe, Windows Phone a online.

Nikdy nezadávajte falošný dátum narodenia, ktorý by spôsobil, že dieťa sa bude online javiť ako dospelé.

V USA musí spoločnosť Microsoft zaťažiť kreditnú kartu rodiča malým poplatkom, aby boli splnené požiadavky zákona o ochrane osobných údajov detí a ochrane detí online (COPPA). Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo mi spoločnosť Microsoft stiahne pri vytváraní konta pre dieťa poplatok?

Ďalšie informácie o druhoch kont nájdete tu: Ktoré konto je pre mňa najvhodnejšie?

Čo ak dieťa už má viac kont?

Ak dieťa používa viac PC, spojte vykazovanie na webovej lokalite Bezpečnosť rodiny, aby ste od služby Bezpečnosť rodiny dostávali len jeden výkaz za dané dieťa.

 1. Ťuknite na možnosť Prepojiť členov rodiny.

 2. Pri každom konte sa zobrazí začiarkavacie políčko. Začiarknite kontá, ktoré chcete zlúčiť.

 3. Skontrolujte, či ste začiarkli správne políčka, pretože táto aktivita sa nedá odvolať, a potom ťuknite na tlačidlo OK.

Môže niekto použiť svoje prihlasovacie údaje vo viacerých nastaveniach bezpečnosti rodiny od spoločnosti Microsoft?

Nie. Jedno konto Microsoft môže byť zároveň iba v jednom nastavení bezpečnosti rodiny od spoločnosti Microsoft.

Nedá sa pripojiť k službe.

Ak sa zmeny nedajú uložiť alebo sa zobrazí chybové hlásenie, že služba nie je dostupná, môže ísť o problém medzi našimi systémami a vaším internetovým pripojením. Chvíľu počkajte a skúste to znova.

Svoje pripojenie k službe Bezpečnosť rodiny môžete skontrolovať

 1. stlačením klávesu s logom Windows na klávesnici.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz rodina a zo zobrazeného zoznamu vyberte možnosť Bezpečnosť rodiny.

 3. Na webovej lokalite Bezpečnosť rodiny ťuknite alebo kliknite na položku Správa nastavení.

 4. Vaše meno by sa malo nachádzať v zozname Používatelia, ktorí môžu spravovať toto nastavenie online, a teda môžete ovládať nastavenia na webovej lokalite.

Firefox zobrazuje mojim deťom oznámenie Toto pripojenie nie je dôveryhodné.

Firefox môže zobraziť upozornenie, ak webová lokalita vyžaduje šifrované pripojenie. Postupujte podľa krokov na tomto mieste a problém vyriešte.

Časové limity nefungujú podľa očakávania.

Časové limity fungujú iba v PC so systémom Windows 8 a Windows 8.1. Ak používate časové limity, daný časový limit sa použije v každom PC osobitne, nie vo všetkých PC spoločne. Ak napríklad nastavíte časový limit dvoch hodín, prvé PC môžu deti používať dve hodiny a potom sa prihlásiť do druhého PC a používať ho tiež dve hodiny.

Pri pokuse o prihlásenie ako rodič sa zobrazí chyba.

Prihláste sa do svojho konta a ubezpečte sa, že je to overené rodičovské konto. Ak ste nedávno zmenili e-mailovú adresu, požiadajte iného rodiča v nastaveniach bezpečnosti rodiny od spoločnosti Microsoft, aby vašu novú e-mailovú adresu pozval do rodiny.

Zobrazuje sa chybové hlásenie s informáciou, že konto sa už nachádza v inej rodine.

Postupujte takto:

 1. Prihláste sa na webovú lokalitu Bezpečnosť rodiny.

 2. Ťuknite na konto, ktoré chcete z rodiny odstrániť.

 3. Ťuknite na položku Odstrániť člena rodiny.

 4. Zobrazí sa správa so žiadosťou o potvrdenie akcie. Ak ste si vykonaním akcie istí, ťuknite na položku Odstrániť.

Teraz je možné konto pripojiť k správnej rodine.

Potrebujete ďalšiu pomoc?