Faxovanie: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa programu Windows Faxovanie a skenovanie.

Zobraziť všetko

Čo je program Windows Faxovanie a skenovanie?

Program Windows Faxovanie a skenovanie umožňuje odosielanie a prijímanie faxov, ako aj skenovanie dokumentov alebo obrázkov pomocou počítača. Ak prijmete fax, môžete pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie naň odpovedať alebo ho poslať ďalej iným osobám faxom alebo e-mailom. Ak preskenujete dokumenty alebo obrázky a uložíte ich na počítač, na ich odoslanie faxom alebo e-mailom môžete tiež použiť program Windows Faxovanie a skenovanie. Program Windows Faxovanie a skenovanie môžete okrem toho použiť na vytvorenie úvodných stránok faxu, prispôsobenie informácií o odosielateľovi a výber príjemcov z priečinka Kontakty v systéme Windows.

Otvorenie programu Windows Faxovanie a skenovanie

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a potom na položku Windows Faxovanie a skenovanie.
  2. Ak chcete použiť faxové zobrazenie, v dolnej časti ľavej tably kliknite na tlačidlo Faxovanie.
    , alebo
    ak chcete použiť skenovacie zobrazenie, v dolnej časti ľavej tably kliknite na tlačidlo Skenovanie.

Ďalšie informácie o faxovaní pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie nájdete v téme Nastavenie počítača na odosielanie a prijímanie faxov.

Aké zariadenia alebo prístroje sú potrebné na odosielanie a prijímanie faxov pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie?

Ak má počítač vstavaný faxový modem alebo ak máte externý faxový modem, je potrebné pripojiť k počítaču analógovú telefónnu linku. Digitálna telefónna linka neumožňuje odosielanie alebo prijímanie faxov. Ak chcete odosielať alebo prijímať faxy pomocou faxového servera, počítač musí byť pripojený k sieti, je potrebné poznať adresu faxového servera, ako aj mať povolenie na jeho používanie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie počítača na odosielanie a prijímanie faxov.

Môže samostatné faxové zariadenie alebo multifunkčná tlačiareň s možnosťou faxu pracovať s programom Windows Faxovanie a skenovanie?

Nie. Program Windows Faxovanie a skenovanie funguje len so vstavanými a externými faxovými modemami a nie je navrhnutý tak, aby mohol fungovať so samostatnými faxovými zariadeniami alebo multifunkčnými tlačiarňami s možnosťou faxu. Niektorí výrobcovia tlačiarní ponúkajú ovládače, ktoré umožňujú tlačiarni, aby fungovala ako faxový modem s programom Windows Faxovanie a skenovanie. Ďalšie informácie vám poskytne výrobca tlačiarne.

Je potrebné odpovedať na telefonický hovor, ak chcem prijať fax, alebo to urobí program Windows Faxovanie a skenovanie?

Závisí to od vás. Faxy je možné prijímať manuálne, alebo môžete nastaviť program Windows Faxovanie a skenovanie tak, aby automaticky odpovedal na každý telefonický hovor ako na fax po stanovenom počte zvonení. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prijímanie faxu pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie.

Ak niekto vlastní faxové zariadenie, môže prijať fax, ktorý odošlem pomocou počítača?

Áno. Faxy odoslané pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie je možné prijímať pomocou faxových zariadení, faxových serverov a ďalších počítačov, ktoré používajú program Windows Faxovanie a skenovanie. Jednou z výhod odosielania a prijímania faxov pomocou počítača je možnosť uloženia a zobrazenia odoslaných a prijatých faxov podobne ako iných súborov v počítači bez potreby tlače kópií.

Program Windows Faxovanie a skenovanie konvertuje prílohy súboru na obrázky TIFF (súbory s názvami zakončenými koncovkou súboru .tiff), aby mohli byť prijaté ľubovoľným faxovým zariadením. Ak príjemca používa samostatné faxové zariadenie, ktoré nie je pripojené k počítaču, jednotlivé strany faxu vrátane priloženého súboru budú po prijatí faxu vytlačené podľa poradia. Ak príjemca používa program Windows Faxovanie a skenovanie alebo iný faxový program, fax bude prijatý ako súbor TIFF, ktorý je možné zobraziť na obrazovke a v závislosti od programu vytlačiť a spravovať ako ktorýkoľvek iný súbor v počítači.

Je možné použiť program Windows Faxovanie a skenovanie na faxovanie tlačených dokumentov alebo obrázkov?

Áno, ak je možné najskôr naskenovať dokument alebo obrázok do súboru. Po uložení naskenovaného súboru do počítača je možné vytvoriť fax a odoslať naskenovaný súbor ako jeho prílohu. Ak chcete k faxu pripojiť dokument alebo obrázok, presuňte súbor do okna Nový fax.

Dokument alebo obrázok možno tiež naskenovať a naskenovaný súbor odoslať ako prílohu faxu alebo e-mailovej správy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Faxovanie alebo odosielanie naskenovaného dokumentu ako e-mailu.

Je možné odoslať fax viacerým osobám?

Áno. Ak vytvoríte alebo odošlete ďalej fax, zadajte faxové čísla každého z príjemcov do poľa Komu a oddeľte ich bodkočiarkami. Priečinok Kontakty systému Windows umožňuje výber jedného alebo viacerých príjemcov (ak ho používate aj na uloženie faxových čísel kontaktov). Ďalšie informácie nájdete v téme Odoslanie faxu pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie a v téme Faxovanie alebo odosielanie naskenovaného dokumentu ako e-mailu.

Je možné odoslať ďalej prijaté faxy?

Áno. V programe Windows Faxovanie a skenovanie kliknite pravým tlačidlom myši na fax, ktorý chcete odoslať ďalej, a potom kliknite na položku Poslať ďalej ako fax. Fax je možné poslať ďalej aj ako prílohu e-mailovej správy. V programe Windows Faxovanie a skenovanie kliknite pravým tlačidlom myši na fax, ktorý chcete odoslať ďalej, a potom na paneli s nástrojmi kliknite na položku Poslať ďalej ako e-mail.

Je potrebné pri posielaní faxu poslať aj úvodnú stranu?

Nie. Odoslaním úvodnej strany však zabránite ľuďom, ktorí nie sú príjemcami, vidieť vytlačený alebo na obrazovke zobrazený obsah faxu (čo môže byť dôležité najmä vtedy, ak fax obsahuje súkromné alebo dôverné informácie). Ďalšie informácie o vytváraní a posielaní úvodných strán prostredníctvom faxu nájdete v témach Vytvorenie alebo úprava titulnej strany faxu a Odoslanie faxu pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie.Potrebujete ďalšiu pomoc?