Názvy súborov a ich prípony: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa súborov a ich prípon.

Zobraziť všetko

Čo je prípona súboru?

Prípona súboru je množina znakov, ktorá pomáha systému Windows určiť typ informácií v súbore a program, v ktorom sa súbor má otvárať. Táto množina sa nazýva prípona, pretože sa zobrazuje za bodkou na konci názvu súboru. V názve súboru mojsubor.txt je príponou reťazec txt. Prípona informuje systém Windows o tom, že ide o textový súbor, ktoré je možné otvárať v programoch priradených k tejto prípone, ako je napríklad program Poznámkový blok alebo WordPad.

Ako môžem kontrolovať, ktoré programy sú priradené k určitej prípone súboru?

Každý program, ktorý je nainštalovaný v počítači, je určený na otváranie konkrétnych typov súborov, pričom každý z týchto súborov je identifikovaný príponou súboru. Ak máte v počítači viacero programov, v ktorých je možné otvoriť určitý typ súboru, potom je jeden z týchto programov nastavený ako predvolený. Ďalšie informácie o zmene programu, v ktorom sa súbory automaticky otvárajú po dvojitom kliknutí, sa nachádzajú v téme Zmena programu, v ktorom sa otvára súbor.

Aký dlhý môže byť názov súboru?

To záleží od dĺžky celej cesty k súboru (napríklad C:\Program Files\nazovsuboru.txt). V systéme Windows je obmedzená dĺžka jednej cesty na 260 znakov. To je aj dôvod, prečo sa občas môže vyskytnúť chyba pri kopírovaní súboru s veľmi dlhým názvom do umiestnenia, ktoré má dlhšiu cestu ako pôvodné umiestnenie súboru.

Ktoré znaky nie je možné použiť v názve súboru?

V názve súboru nie je možné použiť žiadny z nasledovných znakov: \ / ? : * " > < |

Ako môžem zobraziť prípony v názvoch súborov?

V systéme Windows sa skrývajú prípony súborov, aby sa ich názvy jednoduchšie čítali. Môžete však nastaviť, aby sa prípony zobrazovali. Informácie o postupe sa nachádzajú v téme Zobrazenie alebo skrytie prípon súborov.

Ako zmením príponu súboru?

Prípony súboru by sa nemali meniť, pretože po takejto zmene sa môže stať, že súbor nebude možné otvoriť alebo upraviť. Zmena prípony súboru však môže byť niekedy užitočná, napríklad v prípade, že potrebujete zmeniť textový súbor (s príponou .txt) na súbor HTML (.htm), aby ste súbor mohli zobraziť vo webovom prehľadávači.

Zmena prípony súboru

  1. Skontrolujte, či je prípona súboru viditeľná. Ďalšie informácie o tomto postupe sa nachádzajú v téme Zobrazenie alebo skrytie prípon súborov.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Premenovať.

  3. Odstráňte príponu súboru, zadajte novú a stlačte kláves Enter.

  4. V systéme Windows sa zobrazí upozornenie, že prípona súboru môže spôsobiť nesprávne fungovanie súboru. Ak ste si istí, že zadaná prípona v používanom programe funguje, kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte zmenu.Potrebujete ďalšiu pomoc?