Zdieľanie súborov a tlačiarní: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa zdieľania súborov a tlačiarní v systéme Windows 7.

Zobraziť všetko

Aké rozličné možnosti zdieľania súborov poskytuje systém Windows?

Systém Windows poskytuje tri hlavné spôsoby zdieľania súborov priamo z počítača: zdieľanie verejných priečinkov, zdieľanie z jedného priečinka a domáce skupiny.

Výhodou používania verejného priečinka je jednoduchosť. Všetky počítače so systémom Windows majú verejné priečinky. Každý, kto má v počítači zriadené používateľské konto a heslo, má prístup k verejným priečinkom. A aké majú nevýhody? To isté. Prístup k nim má hocikto.

Ak chcete lepšie ovládať, kto má prístup k určitému súboru alebo priečinku, môžete zdieľať len daný súbor alebo priečinok. Nastavenie tohto spôsobu zdieľania je mierne náročnejšie, no umožňuje ovládať, kto konkrétne môže prezerať a upravovať vaše súbory alebo priečinky. Tento spôsob nevyžaduje kopírovanie ani prenos súborov, súbory je možné zdieľať z ľubovoľného umiestnenia v počítači.

Najjednoduchším spôsobom zdieľania súborov v domácej sieti je vytvoriť alebo pripojiť sa k domácej skupine. Domáca skupina je skupina počítačov, medzi ktorými sa zdieľajú obrázky, hudba, videá, dokumenty, a dokonca aj tlačiarne. K domácej skupine sa môžu pridať iba počítače so systémom Windows 7.

Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach sa nachádzajú v téme Základné informácie o zdieľaní súborov.

Ako zdieľať súbory uložené v jednotlivých priečinkoch?

Jednotlivé súbory a priečinky, a dokonca celé knižnice, môžete s ostatnými používateľmi zdieľať pomocou novej ponuky Zdieľať s. Dostupnosť tejto možnosti závisí od súboru, ktorý zdieľate, a typu siete, ku ktorej je pripojený počítač (domáca skupina, pracovná skupina alebo doména). Prehľad sa nachádza v téme Zdieľanie súborov s ďalšou osobou.)

(Ďalšie informácie o rôznych typoch sietí sa nachádzajú v téme Aký je rozdiel medzi doménou, pracovnou skupinou a domácou skupinou?.)

Ako zdieľať súbory uložené vo verejnom priečinku?

Verejné priečinky predstavujú vhodný spôsob zdieľania súborov uložených v počítači. Súbory uložené vo verejných priečinkoch môžete zdieľať s osobami, s ktorými používate rovnaký počítač, a tiež s používateľmi iných počítačov pripojených k tej istej sieti. Súbory a priečinky, ktoré umiestnite do verejného priečinka, sa automaticky zdieľajú s používateľmi, ktorí majú prístup k verejným priečinkom.

Obrázok položky Verejné priečinky
Verejné priečinky v knižniciach systému Windows

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zdieľanie súborov prostredníctvom verejného priečinka.

Ako zdieľať súbory pomocou domácej skupiny?

Ak domáca skupina ešte v domácej sieti neexistuje, automaticky sa vytvorí pri spustení počítača v tejto verzii systému Windows.

Ak už domáca skupina existuje, môžete sa k nej pripojiť. Po vytvorení domácej skupiny alebo pridaní k domácej skupine môžete vybrať knižnice, ktoré chcete zdieľať. Kedykoľvek môžete zrušiť zdieľanie konkrétnych súborov alebo priečinkov a začať zdieľať ďalšie knižnice. Domácu skupinu môžete chrániť heslom, ktoré môžete hocikedy zmeniť.

Ďalšie informácie o používaní domácej skupiny sa nachádzajú v téme Domáca skupina: Odporúčané prepojenia.

Čo znamená zdieľania tlačiarne a ako sa dá uskutočniť?

Zdieľanie tlačiarne znamená, že viaceré počítače v jednej sieti môžu používať jednu tlačiareň.

Zdieľanie tlačiarne vyžaduje niekoľko krokov. Najskôr musíte zapnúť zdieľanie súborov a tlačiarní a potom nastaviť zdieľanie tlačiarne. Ak chcú ďalší používatelia používať vašu tlačiareň, môžu ju vykonaním niekoľkých krokov pridať do svojich počítačov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zdieľanie tlačiarne.

PoznámkaPotrebujete ďalšiu pomoc?