Základné informácie o zdieľaní súborov


Systém Windows 7 umožňuje jednoduchým spôsobom zdieľať dokumenty, hudbu, fotografie a ďalšie súbory s ostatnými používateľmi doma alebo v kancelárii.

Ak ešte nepoznáte zdieľanie súborov, tento článok vám pomôže pochopiť, prečo je zdieľanie užitočné a ako funguje v systéme Windows 7. Podrobné pokyny sa nachádzajú v téme Zdieľanie súborov s ďalšou osobou.

Úvod k domácim skupinám: jednoduché zdieľanie v domácnosti

Najjednoduchším spôsobom zdieľania súborov v domácej sieti je vytvoriť alebo pripojiť sa k domácej skupine. Domáca skupina je skupina počítačov, medzi ktorými sa zdieľajú obrázky, hudba, videá, dokumenty, a dokonca aj tlačiarne. K domácej skupine sa môžu pridať iba počítače so systémom Windows 7.

Keď nastavujete alebo sa pripájate k domácej skupine, systému Windows zadáte, ktoré knižnice sa majú zdieľať a ktoré ostanú súkromné. Systém Windows potom automaticky na pozadí prepína jednotlivé vhodné nastavenia. Bez vášho povolenia nemôžu iní používatelia meniť súbory, ktoré zdieľate. Domácu skupinu môžete taktiež zabezpečiť heslom, ktoré je možné kedykoľvek zmeniť.

Domáce skupiny sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7. Vo vydaniach Home Basic a Starter sa však môžete k domácej skupine iba pripojiť, nie ju vytvoriť. Počítače patriace do domény sa môžu pridať do domácej skupiny, nemôžu však zdieľať súbory. Môžu iba získať prístup k súborom, ktoré zdieľajú iné počítače.

Poznámka

  • Domáce skupiny nie sú k dispozícii v systéme Windows Server 2008 R2.

Zdieľanie so všetkými, niektorými používateľmi alebo so žiadnymi používateľmi

Domáce skupiny ponúkajú rýchly a pohodlný spôsob automatického zdieľania hudby, obrázkov a iných položiek. Čo však so súbormi a priečinkami, ktoré sa automaticky nezdieľajú? Alebo – ako postupujete, keď ste v kancelárii?

Túto situáciu rieši nová ponuka Zdieľať s.

Obrázok ponuky zdieľania
Ponuka Zdieľať s

Použitím ponuky Zdieľať s môžete vyberať jednotlivé súbory a priečinky a zdieľať ich s inými používateľmi. Zobrazené položky závisia od typu vybratej položky a od typu siete, ku ktorej je pripojený počítač. (Ak neviete, aký typ sieťovej tlačiarne máte, pozrite tému Aký je rozdiel medzi doménou, pracovnou skupinou a domácou skupinou?.)

Najčastejšie možnosti ponuky sú tieto:

  • Nikto. Táto možnosť mení položku na súkromnú, t. j. prístup k nej budete mať iba vy.

  • Domáca skupina (čítanie). Táto možnosť mení položku na dostupnú pre domácu skupinu s povolením iba na čítanie.

  • Domáca skupina (čítanie a zápis). Táto možnosť mení položku na dostupnú pre domácu skupinu s povolením na čítanie a zápis.

  • Špecifické osoby. Táto možnosť slúži na otvorenie Sprievodcu zdieľaním súborov, ktorý umožňuje vybrať jednotlivé osoby na zdieľanie.

Poznámka

  • Ak súbor alebo priečinok nie je zdieľaný a vyberiete možnosť zdieľania Nikto, zobrazí sa výzva, či chcete ukončiť zdieľanie. Nemusíte mať obavy. Neznamená to, že súbor alebo priečinok bol predtým zdieľaný. V tomto prípade iba potvrdzujete, že naďalej nechcete zdieľať súbor.

Účel povolení

V systéme Windows sa môžete rozhodnúť nielen o tom, kto môže zobraziť súbor, ale aj o tom, čo s ním príjemca môže urobiť. Tento prístup sa nazýva povolenie. Existujú dve možnosti:

  • Čítanie. „Pozerať, ale nedotýkať sa“. Príjemcovia môžu otvárať súbor, nemôžu ho však upravovať ani odstraňovať.

  • Čítanie a zápis. Vykonávanie všetkých činností. Príjemcovia môžu otvárať, upravovať a odstraňovať súbor.

Čo je možné zdieľať?

V systéme Windows 7 je jednoduché zistiť, čo je zdieľané, stačí sa pozrieť na tablu podrobností v programe Windows Prieskumník. (Ak chcete otvoriť program Windows Prieskumník, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na svoje meno používateľa.)

Kliknite na ľubovoľný súbor alebo priečinok. V table podrobností v spodnej časti okna sa zobrazí, či ide o zdieľanú položku a ak áno, s kým sa daná položka zdieľa.

Obrázok tably s podrobnosťami v programe Windows Prieskumník
Windows Program Prieskumník ukáže zdieľané súbory, ako aj súbory, ktoré s vami zdieľajú iní používatelia.

Zdieľanie verejných priečinkov

Ponuka Zdieľať s ponúka najjednoduchší spôsob zdieľania položiek v systéme Windows 7. Existuje však aj iná možnosť. verejné priečinky.

Tieto priečinky majú charakter odkladacích skriniek – keď skopírujete súbor alebo priečinok do takéhoto priečinka, súbor alebo priečinok budú ihneď viditeľné pre ďalších používateľov počítača alebo v sieti.

Verejný priečinok nájdete v každej z knižníc. Ako príklady môžu slúžiť priečinky Verejné dokumenty, Verejná hudba, Verejné obrázky a Verejné videá. Zdieľanie verejných priečinkov je predvolene vypnuté (s výnimkou domácej skupiny). Pokyny týkajúce sa zapnutia tejto funkcie sa nachádzajú v téme Zdieľanie súborov s ďalšou osobou.

Obrázok položky Verejné priečinky
Verejné priečinky tvoria súčasť knižníc systému Windows.

Dôvody, prečo je výhodné taktiež používať verejné priečinky, sú nasledovné.

Verejné priečinky sú užitočné vtedy, keď chcete dočasne zdieľať dokument alebo iný súbor s niekoľkými používateľmi. Taktiež ide o užitočný spôsob sledovania položiek, ktoré zdieľate s ostatnými používateľmi – ak je položka v tomto priečinku, znamená to, že sa zdieľa.

Nevýhody: Dostupnosť súborov vo verejnom priečinku na prezeranie nie je možné obmedziť len na niektoré súbory. Všetko alebo nič. Taktiež sa nedajú „doladiť“ povolenia. Ak však uvedené obmedzenia pre vás nepredstavujú zásadné obmedzenie, verejné priečinky predstavujú alternatívny a praktický spôsob zdieľania.

Identifikácia článku: MSW700052Potrebujete ďalšiu pomoc?