Typy súborov podporovaných aplikáciou Windows Media Center


Prostredníctvom aplikácie Windows Media Center v systéme Windows 7 môžete prehrávať mnoho rôznych typov súborov s hudbou, videom a obrázkami. Aplikáciu Media Center môžete dokonca nastaviť ako predvolený prehrávač určitých typov súborov, aby sa dané súbory po dvojitom kliknutí otvárali v aplikácii Media Center. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena predvoleného prehrávača hudby alebo videa.

Ak chcete otvoriť súbor v aplikácii Media Center, pravdepodobne bude nutné najskôr aplikácii Media Center zadať umiestnenie, v ktorom máte svoje súbory uložené. Ďalšie informácie o tomto postupe sa nachádzajú v téme Pridávanie mediálnych súborov do aplikácie Windows Media Center.

Podporu ďalších formátov súborov môžete zabezpečiť nainštalovaním nových kodekov v systéme Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Kodeky: najčastejšie otázky.

Zobraziť všetko

Typy hudobných súborov

Nasledujúca tabuľka uvádza typy hudobných súborov, ktoré sú podporované v aplikácii Media Center.

Typy hudobných súborov (formát) Prípony súboru
Typy hudobných súborov (formát)

Zvukové súbory Windows Media

Prípony súboru

.asx, .wm, .wma a .wmx

Typy hudobných súborov (formát)

Zvukové súbory systému Windows

Prípony súboru

.wav

Typy hudobných súborov (formát)

Zvukové súbory MP3

Prípony súboru

.mp3 a .m3u

Typy hudobných súborov (formát)

Súbory AAC

Prípony súboru

.aac

Typy videosúborov

Nasledujúca tabuľka uvádza typy videosúborov, ktoré sú podporované v aplikácii Media Center.

Typy videosúborov (formát) Prípony názvov súborov
Typy videosúborov (formát)

Súbory Windows Media

Prípony názvov súborov

.wm, .wmv a .asf

Typy videosúborov (formát)

Súbory AVCHD (vrátane zvukových súborov Dolby Digital)

Prípony názvov súborov

.m2ts a .m2t

Typy videosúborov (formát)

Súbory Apple QuickTime

Prípony názvov súborov

.mov a .qt

Typy videosúborov (formát)

Súbory AVI

Prípony názvov súborov

.avi

Typy videosúborov (formát)

Súbory televíznych relácií nahratých v systéme Windows

Prípony názvov súborov

.wtv a .dvr-ms

Typy videosúborov (formát)

Súbory s filmami MPEG-4

Prípony názvov súborov

.mp4, .mov a .m4v

Typy videosúborov (formát)

Súbory s filmami MPEG-2

Prípony názvov súborov

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod a .vob

Typy videosúborov (formát)

Súbory s filmami MPEG-1

Prípony názvov súborov

.m1v

Typy videosúborov (formát)

Súbory Motion JPEG

Prípony názvov súborov

.avi a .mov

Poznámka

  • Niektoré typy súborov s videom nemusia byť podporované pri prezeraní pomocou zariadenia Media Center Extender. Niektoré zariadenia Extender napríklad nepodporujú súbory AVCHD alebo súbory Apple QuickTime.

Typy súborov s obrázkami

Nasledujúca tabuľka uvádza typy súborov s obrázkami, ktoré sú podporované v aplikácii Media Center.

Typy súborov s obrázkami (formát) Prípony názvov súborov
Typy súborov s obrázkami (formát)

Súbory JPEG

Prípony názvov súborov

.jpg a .jpeg

Typy súborov s obrázkami (formát)

Súbory JPEG XR

Prípony názvov súborov

.hdp a .wdp

Typy súborov s obrázkami (formát)

Súbory TIFF

Prípony názvov súborov

.tif a .tiff

Typy súborov s obrázkami (formát)

Súbory RAW

Prípony názvov súborov

.raw

Typy súborov s obrázkami (formát)

GIF

Prípony názvov súborov

.gif

Typy súborov s obrázkami (formát)

Súbory bitových máp

Prípony názvov súborov

.bmp

Typy súborov s obrázkami (formát)

Súbory PNG

Prípony názvov súborov

.png

Poznámka

  • Animované súbory GIF nie sú plne podporované. Pri tomto formáte súboru si môžete zobraziť statický obrázok, ale nie jeho animáciu.Potrebujete ďalšiu pomoc?