Systém Windows poskytuje niekoľko spôsobov vyhľadávania súborov a priečinkov. Neexistuje jediný najúčinnejší spôsob vyhľadávania, pretože rôzne situácie môžu vyžadovať rôzne spôsoby.

Používanie poľa hľadania v ponuke Štart

Pomocou poľa hľadania v ponuke Štart môžete vyhľadávať súbory, priečinky, programy a e-mailové správy uložené v počítači.

Ak chcete vyhľadať položku pomocou ponuky Štart, postupujte nasledovne:

 • Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom do poľa hľadania zadajte slovo alebo časť slova.
  Obrázok výsledkov vyhľadávania v ponuke Štart
  Výsledky hľadania sa začnú zobrazovať už počas písania v poli hľadania.

  Počas zadávania sa budú v ponuke Štart zobrazovať položky, ktoré zodpovedajú zadávanému textu. Vyhľadávanie vychádza z textu v názve súboru, textu v súbore, v značkách a ďalších vlastnostiach súboru.

Poznámka

Používanie poľa hľadania v priečinku alebo knižnici

Často sa stáva, že potrebujete vyhľadať súbor a viete, že sa nachádza v konkrétnom priečinku alebo knižnici, ako je napríklad priečinok Dokumenty alebo priečinok Obrázky. Manuálne vyhľadanie súboru by znamenalo, že by ste museli prezrieť stovky súborov a podpriečinkov. Ak si chcete ušetriť čas a námahu, použite pole hľadania v hornej časti otvoreného okna.

Obrázok poľa Hľadať v priečinku alebo v knižnici
Pole hľadania v priečinku alebo knižnici

V poli hľadania sa vyfiltruje aktuálne zobrazenie podľa zadaného textu. Vyhľadávanie hľadá text v názve súboru a obsahu a vo vlastnostiach súboru, napríklad v značkách. V knižnici zahŕňa vyhľadávanie všetky priečinky zahrnuté v knižnici, ako aj podpriečinky daných priečinkov.

Ak chcete vyhľadať súbor alebo priečinok pomocou poľa hľadania, postupujte nasledovne:

 • Do poľa hľadania zadajte celé slovo alebo jeho časť.

  Pri písaní sa bude obsah priečinka alebo knižnice filtrovať tak, aby zohľadňoval každý ďalší napísaný znak. Keď sa zobrazí požadovaný súbor, prestaňte písať.

Predstavte si napríklad, že vaša knižnica Dokumenty vyzerá takto:

Obrázok obsahu knižnice pred zadaním výrazu do poľa Hľadať
Knižnica Dokumenty pred zadaním do poľa hľadania

Teraz si predstavte, že hľadáte svoje súbory s faktúrami, takže do poľa hľadania zadáte výraz „faktúra“. Počas zadávania znakov sa zobrazenie automaticky filtruje a zobrazí sa nasledovný obsah:

Obrázok obsahu priečinka po zadaní výrazu „faktúra“ do poľa Hľadať
Knižnica Dokumenty po zadaní výrazu „faktúra“ do poľa hľadania

V poli hľadania môžete tiež používať ďalšie techniky, pomocou ktorých rýchlo zúžite vyhľadávanie. Ak napríklad hľadáte súbor na základe jednej alebo viacerých jeho vlastností (napríklad podľa značky alebo dátumu poslednej úpravy súboru), môžete pomocou vyhľadávacích filtrov zadať požadovanú vlastnosť vo vyhľadávaní. Prípadne môžete na zúženie vyhľadávania do poľa hľadania zadať kľúčové slová. Informácie o spôsobe používania vyhľadávacích filtrov a kľúčových slov sa nachádzajú v téme Rozšírené tipy na vyhľadávanie v systéme Windows.

Rozšírenie hľadania mimo konkrétnu knižnicu alebo priečinok

Ak v určitej knižnici alebo priečinku nemôžete nájsť hľadanú položku, môžete hľadania rozšíriť tak, aby zahŕňalo rôzne ďalšie umiestnenia.

 1. Zadajte slovo do poľa hľadania.

 2. Prejdite na koniec zoznamu výsledkov vyhľadávania. V časti Hľadať znova v postupujte jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Kliknutím na položku Knižnice prehľadáte všetky knižnice.

  • Kliknutím na položku Počítač prehľadáte celý počítač. Takto môžete hľadať neindexované súbory (napríklad systémové alebo programové súbory). Nezabudnite však, že hľadanie bude pomalšie.

  • Po kliknutí na položku Vlastné môžete prehľadať konkrétne umiestnenia.

  • Ak kliknete na položku Internet, môžete vyhľadávať online pomocou predvoleného webového prehľadávača a predvoleného poskytovateľa vyhľadávania.Potrebujete ďalšiu pomoc?