Vyhľadanie položiek v knižnici prehrávača Windows Media Player


Prehrávač Windows Media Player môžete použiť na rýchle vyhľadanie a prehratie súborov s hudbou, videami a obrázkami. Môžete tiež zistiť, kde sú mediálne súbory uložené v mediálnych knižniciach v počítači, alebo prejsť na hudbu v tom istom albume.

Poznámka

 • V knižnici prehrávača Windows Media Player síce môžete získať prístup k svojim mediálnym položkám, no skutočné mediálne súbory sa nachádzajú v knižniciach systému Windows (Hudba, Videá, Obrázky a Nahraté TV vysielanie) v počítači. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Vyhľadávanie položiek v knižnici prehrávača

Na zaistenie dobrého usporiadania knižnice prehrávača a jednoduchého vyhľadávania položiek je dôležité, aby súbory obsahovali úplné a presné mediálne informácie. V prípade potreby máte možnosť mediálne informácie pridať alebo zmeniť. Ďalšie informácie o zmene informácií o médiách sa nachádzajú v téme Pridanie alebo úprava informácií o médiách v prehrávači Windows Media Player.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Do poľa hľadania zadajte text, ktorý chcete nájsť. Nezabudnite, že pri vyhľadávaní nie je možné používať zástupné znaky, ako sú napríklad * a ?.

  Poznámka

  • Ak chcete v poli hľadania vymazať predchádzajúce kritériá vyhľadávania, kliknite na tlačidlo Vymazať hľadanieObrázok tlačidla Vymazať hľadanie.

Vyhľadanie umiestnenia súboru v počítači

Ak chcete vyhľadať mediálny súbor, aby ste ho mohli premiestniť alebo skopírovať, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača prejdite na súbor, ktorý chcete vyhľadať v počítači.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na súbor a potom kliknite na položku Otvoriť umiestnenie súboru.

Vyhľadanie všetkých priečinkov v počítači, v ktorých je uložený určitý typ mediálneho obsahu

Ak chcete vyhľadať umiestnenie všetkých súborov určitého typu mediálneho obsahu (napríklad hudby), postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na položku Prispôsobiť navigačnú tablu.

 3. Začiarknite políčko Priečinok pre požadovaný typ mediálneho obsahu (napríklad Hudba) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Priečinok.

  V stĺpci na table s podrobnosťami sa zobrazí cesta k všetkým súborom danej kategórie.

Vyhľadanie súborov prevzatých z internetového obchodu

Ak chcete zistiť, v ktorých internetových obchodoch ste si kúpili svoje mediálne položky, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na položku Prispôsobiť navigačnú tablu.

 3. Začiarknite políčko Internetové obchody pre požadovaný typ mediálneho obsahu (napríklad Hudba) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Internetové obchody.

  Na table s podrobnosťami sa súbory v knižnici prehrávača zoskupia podľa internetových obchodov, v ktorých boli kúpené.

  Poznámka

  • Súbory, ktoré ste nekúpili v internetovom obchode (napríklad pesničky skopírované a skonvertované z disku CD) budú kategorizované ako Neznáme.Potrebujete ďalšiu pomoc?