Brána firewall: najčastejšie otázky


Brána firewall je softvér alebo hardvér, ktorý kontroluje informácie prichádzajúce z internetu alebo zo siete a následne im podľa nastavení brány firewall prístup k počítaču zablokuje alebo povolí. Aj keď máte dojem, že váš počítač neobsahuje nič, čo by mohlo zaujímať niekoho iného, môže ho úplne zničiť červ, alebo ho niekto môže použiť na rozširovanie červov alebo vírusov do iných počítačov bez vášho vedomia.

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa brán firewall.

Zobraziť všetko

Čo znamená „povoliť programu komunikáciu prostredníctvom brány firewall“?

Povolenie komunikácie programu prostredníctvom brány firewall, ktoré sa niekedy označuje aj ako odblokovanie, je to isté ako povoliť konkrétnemu programu posielať informácie cez bránu firewall. Komunikáciu programu prostredníctvom brány firewall môžete povoliť tak, že otvoríte porty. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Povolenie komunikácie programu prostredníctvom brány Windows Firewall.

Ako skontrolujem, či je brána Windows Firewall je zapnutá?

Brána Windows Firewall je v tejto verzii systému Windows zapnutá predvolene. Ak chcete skontrolovať, či nie je vypnutá, použite tento postup:

 1. Ak chcete otvoriť bránu Windows Firewall, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text firewall a potom kliknite na položku Windows Firewall.

 2. Na ľavej navigačnej table kliknite na príkaz Zapnúť alebo vypnúť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu. bránu Windows Firewall.

 3. Pod každým typom sieťového umiestnenia kliknite na možnosť Zapnúť bránu Windows Firewall a potom kliknite na tlačidlo OK. Bránu firewall sa odporúča zapnúť pre všetky typy sieťového umiestnenia.

Aké sú odporúčané nastavenia brány Windows Firewall?

Odporúčame vám používať predvolené nastavenia brány firewall:

 • Brána firewall je zapnutá.

 • Brána firewall je zapnutá pre všetky sieťové umiestnenia (doma alebo na pracovisku, na verejných miestach alebo v doméne).

 • Brána firewall je zapnutá pre všetky sieťové pripojenia.

 • Brána firewall blokuje všetky prichádzajúce pripojenia s výnimkou tých, ktoré zadáte ako povolené.

Čomu nedokáže zabrániť brána firewall?

 • E-mailové vírusy

  E‑mailové vírusy sú pripojené k e‑mailovým správam. Keďže brána firewall nedokáže určiť obsah e-mailových správ, nemôže vás chrániť pred vírusmi tohto typu. Na kontrolu a odstraňovanie podozrivých príloh e-mailových správ pred ich otvorením by ste mali používať antivírusový program. Ak nemáte úplnú istotu, že príloha e‑mailovej správy je bezpečná, nemali by ste ju otvárať ani v prípade, že máte antivírusový program.

 • Neoprávnené získavanie údajov.

  Neoprávnené získavanie údajov je postup, ktorý navádza používateľov počítača na zverejnenie osobných alebo finančných údajov, ako je napríklad heslo bankového účtu. Najčastejšie sa internetové podvody neoprávneného získavania údajov začínajú e-mailovou správou, ktorá vyzerá, ako keby prišla z dôveryhodného zdroja, v skutočnosti však usmerňuje príjemcu správy tak, aby poskytol informácie falošnej webovej lokalite. Keďže brány firewall nedokážu určiť obsah e-mailových správ, nemôžu vás chrániť pred útokmi tohto typu.

Ak mám smerovač so vstavanou bránou firewall, mám zapnúť aj bránu Windows Firewall?

Áno, pretože brány firewall smerovačov poskytujú ochranu len proti počítačom na internete, nie však proti počítačom v domácej sieti. Ak sa napríklad mobilný počítač alebo hosťovský počítač pripojí k inej sieti, kde sa infikuje počítačovým červom, a potom sa pripojí k domácej sieti, brána firewall smerovača nezabráni rozšíreniu červa. Ak je však brána firewall spustená v každom počítači v sieti, môže to zabrániť rozširovaniu červa.

Súčasné používanie viacerých brán firewall v počítači však môže spôsobovať konflikty. Najvhodnejšie je použiť len jeden program brány firewall ako doplnok k bráne firewall smerovača.

Čo ešte potrebujem na ochranu svojho počítača okrem brány firewall?

Je potrebné vykonať tieto dva kroky:

 • Zapnite automatické aktualizácie systému Windows a skontrolujte, či sa aktualizácie automaticky nainštalovali do vášho počítača. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia inštalácie aktualizácií a upozorňovania na aktualizácie v systéme Windows.

 • Použite program Microsoft Security Essentials alebo iný antivírusový program a program na ochranu pred malvérom. Pravidelným preberaním aktualizácií z webovej lokality výrobcu zabezpečte pravidelnú aktualizáciu programov. Mnohé z týchto programov sa aktualizujú automaticky. Tieto programy pomáhajú chrániť počítač pred spyware a škodlivým softvérom.

Ako umožniť ostatným počítačom komunikáciu s mojím počítačom cez bránu Windows Firewall?

Ak sa pri komunikácii počítača s ostatnými počítačmi cez bránu Windows Firewall vyskytli problémy, môžete na automatické vyhľadanie a opravu niektorých bežných problémov použiť Poradcu pri riešení problémov s prichádzajúcimi pripojeniami.

Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov s prichádzajúcimi pripojeniami, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. Kliknite na položku Zobraziť všetko a potom kliknite na položku Prichádzajúce pripojenia.

Informácie o rozšírenom riešení problémov s bránou firewall sa nachádzajú v témach Sprievodca riešením problémov s bránou Windows Firewall s rozšíreným zabezpečením: Diagnostika a nástroje a Riešenie problémov s nastavením brány Windows Firewall v systéme Windows XP Service Pack 2 pre pokročilých používateľov.

Nedá sa spustiť služba brány Windows Firewall alebo sa zobrazuje kód chyby 0x80070424 alebo 0x6D9. Čo treba robiť?

Ak chcete spustiť nástroj na riešenie problémov, ktorý môže tento, prípadne aj iné problémy vyriešiť, prečítajte si tému Automaticky diagnostikovať a opraviť problémy so službou brány Windows Firewall.Potrebujete ďalšiu pomoc?