Oprava poškodeného používateľského profiluPoužívateľský profil je kolekcia nastavení, na základe ktorých počítač vyzerá a pracuje tak, ako to požadujete. Obsahuje nastavenia pre pozadia pracovnej plochy, šetriče obrazovky, preferencie ukazovateľa, nastavenia zvuku a ďalšie súčasti. Používateľské profily zabezpečujú, aby sa vaše osobné preferencie použili pri každom prihlásení do systému Windows. Ak ste sa pokúsili prihlásiť do systému Windows a zobrazilo sa chybové hlásenie o tom, že používateľský profil je pravdepodobne poškodený, môžete sa pokúsiť o jeho opravu. Budete musieť vytvoriť nový profil a potom súbory skopírovať z existujúceho do nového profilu.

Skôr, ako vytvoríte nový profil

Váš používateľský profil sa v systéme Windows niekedy nemusí správne načítať, napríklad ak antivírusový program počas prihlasovania kontroluje výskyt vírusov v počítači. Skôr, ako vytvoríte nový používateľský profil, reštartujte počítač a skúste sa opäť prihlásiť pomocou svojho konta používateľa.

Vytvorenie nového používateľského profilu

Ak chcete vytvoriť nový používateľský profil, musíte najprv vytvoriť nové používateľské konto. Keď vytvoríte konto, vytvorí sa aj profil.

Kroky, ktoré by ste mali vykonať, sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa počítač nachádza v doméne alebo v pracovnej skupine. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Zisťovanie, či sa počítač nachádza v pracovnej skupine alebo v doméne v téme Aký je rozdiel medzi doménou, pracovnou skupinou a domácou skupinou?.

Zobraziť všetko

Môj počítač sa nachádza v doméne

 1. Ak chcete otvoriť konzolu Microsoft Management Console, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text mmc a potom stlačte kláves Enter. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Na ľavej table konzoly Microsoft Management Console kliknite na položku Lokálni používatelia a skupiny.

  Ak sa položka Local Users and Groups (Lokálni používatelia alebo skupiny) nezobrazuje

  Ak sa položka Lokálni používatelia a skupiny nezobrazuje, pravdepodobne je to spôsobené tým, že do konzoly Microsoft Management Console nebol pridaný príslušný modul. Pri inštalácii postupujte podľa nasledovných krokov:

  1. V konzole Microsoft Management Console kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Pridať alebo odstrániť modul.

  2. Kliknite na položku Local Users and Groups (Lokálni používatelia a skupiny) a potom kliknite na tlačidlo Add (Pridať).

  3. Kliknite na položku Local computer (Lokálny počítač), kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite na priečinok Users (Používatelia).

 4. Kliknite na ponuku Action (Akcia) a potom na kliknite položku New User (Nový používateľ).

 5. V dialógovom okne zadajte príslušné informácie a potom kliknite na tlačidlo Create (Vytvoriť).

 6. Po vytvorení požadovaných používateľských kont kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).

Môj počítač sa nachádza v pracovnej skupine

 1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknete na položku Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny a potom kliknete na položku Používateľské kontá.
 2. Kliknite na položku Manage another account (Spravovať iné konto). Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na položku Create a new account (Vytvoriť nové konto).

 4. Zadajte názov, ktorý chcete priradiť používateľskému kontu, kliknite na typ konta a potom kliknite na tlačidlo Create Account (Vytvoriť konto).

Skopírovanie súborov do nového používateľského profilu

Po vytvorení profilu môžete skopírovať súbory z existujúceho profilu. Ak chcete vykonať tieto kroky, musíte mať na počítači minimálne tri kontá, a to vrátane nového konta, ktoré ste práve vytvorili.

 1. Prihláste sa s iným kontom používateľa, ako je nový používateľ, ktorého ste práve vytvorili alebo používateľ, z konta ktorého chcete súbory skopírovať.

 2. Ak chcete otvoriť priečinok Dokumenty, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač. Dvakrát kliknite na pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows (zvyčajne jednotka C:), dvakrát kliknite na priečinok Používatelia, dvakrát kliknite na priečinok s názvom vášho konta a potom dvakrát kliknite na priečinok Dokumenty.

 3. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti priečinka.

  Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačte kláves Alt.

 4. Kliknite na kartu Zobrazenie a potom kliknite na položku Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky.

 5. Zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému, kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte operáciu a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Vyhľadajte priečinok C:\Používatelia\staré_meno_používateľa, kde C je jednotka, na ktorej je nainštalovaný systém Windows, a staré_meno_používateľa je názov profilu, z ktorého chcete skopírovať súbory.

 7. Vyberte všetky súbory a priečinky z tohto priečinka okrem nasledujúcich súborov:

  • Ntuser.dat

  • Ntuser.dat.log

  • Ntuser.ini

 8. Kliknite na ponuku Úpravy a potom na položku Kopírovať.

  Ak sa ponuka Úpravy nezobrazuje, stlačte kláves Alt.

 9. Vyhľadajte priečinok C:\Používatelia\nové_meno_používateľa, kde C je jednotka, na ktorej je nainštalovaný systém Windows, a nové_meno_používateľa je názov nového používateľského profilu, ktorý ste vytvorili.

 10. Kliknite na ponuku Úpravy a potom kliknite na položku Prilepiť.

  Ak sa ponuka Úpravy nezobrazuje, stlačte kláves Alt.

 11. Odhláste sa a potom sa znova prihláste ako nový používateľ.

  Ak máte v e-mailovom programe e-mailové správy, pred odstránením starého profilu musíte dané e-mailové správy a adresy importovať do nového používateľského profilu. Ak všetko správne funguje, môžete starý profil odstrániť.

Ak vyššie uvedené kroky problém neodstránili, požiadajte o pomoc poskytovateľa technickej podpory zákazníkov. Ak chcete získať ďalšie informácie o možnostiach podpory zákazníkov, ktoré sa vzťahujú na váš počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Pomoc a technická podpora a potom kliknite na prepojenie Ďalšie možnosti podpory v dolnej časti okna Pomocníka.Potrebujete ďalšiu pomoc?