Ak sa nemôžete pripojiť k sieti, môže to byť spôsobené problémom so sieťovým adaptérom, teda hardvérom, ktorý umožňuje pripojenie počítača k sieti.

Najprv skúste použiť Poradcu pri riešení problémov so sieťovým adaptérom, ktorým sa automaticky nájdu a vyriešia niektoré problémy. Tento Poradca pri riešení problémov adaptér vypne a znova zapne, okrem toho vyskúša niekoľko ďalších bežných spôsobov opravy:

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov so sieťovým adaptérom, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie riešenie problémov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Riešenie problémov. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a internet, ťuknite alebo kliknite na položku Sieťový adaptér a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Čo skontrolovať

Ak sa pomocou Poradcu pri riešení problémov so sieťovým adaptérom problém nevyrieši, môžete vyskúšať ešte tieto kroky.

Zobraziť všetko

Skontrolujte, či je vypnutý režim Lietadlo a zapnutá bezdrôtová komunikácia

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na ikonu siete Ikona bezdrôtovej siete.
 3. Skontrolujte, či je vypnutý režim Lietadlo a zapnutá bezdrôtová komunikácia (Wi-Fi alebo mobilné širokopásmové pripojenie).

Skontrolujte, či je sieťový adaptér zapnutý

 1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí a zdieľania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie sieť a zdieľanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Centrum sietí a zdieľania.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie adaptéra.

 3. Stlačte a podržte ikonu sieťového adaptéra alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Povoliť. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Vynulujte sieťový adaptér

Poradca pri riešení problémov so sieťovým adaptérom vykoná tento krok automaticky, no ak ho chcete radšej vykonať manuálne, postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí a zdieľania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie sieť a zdieľanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Centrum sietí a zdieľania.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie adaptéra.

 3. Stlačte a podržte položku sieťového adaptéra alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 4. Znova stlačte a podržte položku adaptéra alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Ak chcete po vynulovaní sieťového adaptéra overiť, či funguje správne, skúste sa znova pripojiť k sieti alebo spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou.

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov so sieťou, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte text identifikovať a opraviť problémy so sieťou a potom ťuknite alebo kliknite na položku Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.

Aktualizujte ovládač sieťového adaptéra

Tieto kroky môžete vykonať, len ak ste prihlásení ako správca.

Ak ste vynulovali sieťový adaptér a stále sa nemôžete pripojiť k sieti, skúste najprv spustiť Poradcu pri riešení problémov so sieťou.

Spustenie Poradcu pri riešení problémov so sieťou

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov so sieťou, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte text identifikovať a opraviť problémy so sieťou a potom ťuknite alebo kliknite na položku Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.

Ak Poradca pri riešení problémov so sieťou problém nenájde a nevyrieši, pravdepodobne bude treba aktualizovať ovládač adaptéra, teda softvér, ktorý umožňuje komunikáciu sieťového adaptéra s počítačom. (Aktualizácia ovládača môže vyriešiť problém s chýbajúcimi, chybnými alebo neaktuálnymi ovládačmi.) Na vykonanie tohto postupu existuje viacero spôsobov. V závislosti od typu počítača a ďalších faktorov môžu byť niektoré postupy úspešnejšie ako iné. Použite nasledujúce postupy v uvedenom poradí, kým sa aktualizácia ovládača nepodarí.

Vyhľadanie ovládača prostredníctvom služby Windows Update

 1. Ak chcete otvoriť Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Aktualizácia a obnovenie.
 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

 3. Kliknutím na položku Zobraziť podrobnosti zobrazte voliteľné aktualizácie. (Ovládače sieťového adaptéra budú pravdepodobne uvedené medzi voliteľnými aktualizáciami.) Keď nájdete aktualizáciu ovládača svojho sieťového adaptéra, vyberte ju a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Inštalovať.

  Poznámka

  • Na dokončenie inštalácie niektorých aktualizácií bude možno potrebné reštartovať počítač. Pred reštartovaním uložte a zavrite všetky súbory a aplikácie, aby ste nestratili žiadne údaje.

Ak sa vám nepodarilo aktualizovať ovládač pomocou služby Windows Update, skúste použiť Správcu zariadení.

Vyhľadanie ovládača prostredníctvom Správcu zariadení

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku Sieťové adaptéry, stlačte a podržte položku adaptéra alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Vlastnosti.

 4. Ťuknite alebo kliknite na kartu Ovládač a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Aktualizovať ovládač.

  Ak Windows nenájde ovládač v počítači a počítač nie je pripojený na internet, ovládač bude treba získať od výrobcu sieťového adaptéra alebo počítača. Pozrite si dokumentáciu dodanú so sieťovým adaptérom alebo počítačom, aby ste zistili, či máte disk s ovládačmi.

Ak sa vám nepodarilo aktualizovať ovládač pomocou Správcu zariadení, skúste použiť Centrum akcií.

Vyhľadanie ovládača prostredníctvom Centra akcií

 1. Ak chcete otvoriť Centrum akcií, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Systém, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Centrum akcií.

 2. Rozbaľte časť Údržba a nájdite oznámenie o ovládači sieťového adaptéra. Keď ho nájdete, nainštalujte ho podľa pokynov.

 3. Ak sa oznámenie nezobrazuje, vyhľadajte riešenie manuálne v časti Údržba a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zistiť dostupnosť riešení v časti Vyhľadať riešenia na ohlásené problémy.

Ak sa vám nepodarilo aktualizovať ovládač pomocou Centra akcií, skúste ovládač nájsť na webovej lokalite výrobcu.

Stiahnutie ovládača z webovej lokality výrobcu

Ak Windows nemôže nájsť ovládač sieťového adaptéra a softvér ovládača nebol dodaný ani spolu s adaptérom, môžete ovládač pohľadať na webovej lokalite výrobcu. Aktualizácie ovládačov sú na týchto webových lokalitách často dostupné v sekcii podpory.

Prejdite na webovú lokalitu výrobcu počítača, nájdite a stiahnite si najnovší ovládač svojho sieťového adaptéra.

Keď nájdete aktualizovaný ovládač, postupujte podľa pokynov na inštaláciu uvedených na webovej lokalite. Väčšina ovládačov sa inštaluje automaticky. Po ich prevzatí dvakrát kliknite na súbor, čím sa spustí inštalácia a ovládač sa automaticky nainštaluje do počítača.

Niektoré sieťové adaptéry majú ovládače, ktoré je potrebné inštalovať manuálne. Ak ste prevzali ovládač, ktorý sa neinštaluje automaticky, postupujte takto:

Nasledujúce kroky môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku Sieťové adaptéry, stlačte a podržte položku adaptéra alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Vlastnosti.

 4. Ťuknite alebo kliknite na kartu Ovládač, ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizovať ovládač a postupujte podľa pokynov. Vyžaduje sa povolenie správcu Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenia, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Po aktualizovaní ovládača sa skúste znovu pripojiť k sieti alebo spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou, aby ste overili, či sa adaptér aktualizoval a či funguje správne.

Spustenie Poradcu pri riešení problémov so sieťou

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov so sieťou, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte text identifikovať a opraviť problémy so sieťou a potom ťuknite alebo kliknite na položku Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.

Ak nič iné nepomôže, adaptér vymeňte

Ak ste skúsili vynulovať sieťový adaptér aj aktualizovať ovládače a Poradca pri riešení problémov so sieťou stále indikuje problém so sieťovým adaptérom, skúste adaptér vymeniť. Zakúpte nový sieťový adaptér a nainštalujte ho do počítača podľa pokynov výrobcu, alebo ponechajte výmenu adaptéra na servisného technika.

Vypnutie sieťového adaptéra

Ak sa rozhodnete, že určitý sieťový adaptér nechcete používať, môžete ho vypnúť.

Vypnutie sieťového adaptéra

Ak sieťový adaptér vypnete, vypne sa a nebude sa používať.

 1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí a zdieľania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie sieť a zdieľanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Centrum sietí a zdieľania.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie adaptéra.

 3. Stlačte a podržte položku sieťového adaptéra alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.Potrebujete ďalšiu pomoc?