Priečinky: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa používania priečinkov v systéme Windows 7.

Zobraziť všetko

Čo je priečinok a čím sa odlišuje od knižnice?

Priečinok predstavuje kontajner na uloženie súborov. Každý súbor je uložený v priečinku alebo v podpriečinku (priečinok v rámci iného priečinka). Prístup ku všetkým svojim priečinkom získate kliknutím na položku Počítač na navigačnej table (na ľavej strane) v ľubovoľnom otvorenom priečinku.

Istým spôsobom je knižnica podobná priečinku. Keď napríklad otvoríte knižnicu, zobrazí sa jeden alebo viaceré súbory. V knižnici však nie je možné ukladať súbory ani priečinky. Je to nepatrný, no veľmi dôležitý rozdiel. Do knižníc môžete zahrnúť priečinky z rôznych umiestnení, takže sa všetky súbory zobrazia na jednom mieste. Je to dobrý spôsob, ako usporiadať svoje súbory tak, aby ste pri hľadaní požadovanej položky nemuseli prehľadávať viaceré umiestnenia.

Obrázok navigačnej tably, na ktorej sa zobrazuje knižnica Obrázky s troma zahrnutými priečinkami
Navigačná tabla zobrazujúca knižnicu obrázkov s tromi zahrnutými priečinkami

Ďalšie informácie o zahrnutí priečinkov sa nachádzajú v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

Mám súbory ukladať do priečinka alebo do knižnice?

Na tom nezáleží. Ak súbor uložíte do priečinka, zobrazí sa v každej knižnici, ktorá zahŕňa daný priečinok. Ak súbor uložíte do knižnice, v skutočnosti sa uloží do predvoleného ukladacieho umiestnenia danej knižnice. Ak napríklad uložíte textové súbory do knižnice Dokumenty, uložia sa do priečinka Dokumenty, a nie do do knižnice.

Informácie o tom, ako zistiť, ktorý priečinok je predvoleným ukladacím umiestnením pre knižnicu, sa nachádzajú v téme Prispôsobenie knižnice.

Môžem zmeniť ikonu priečinka?

Áno, ikonu priečinka môžete zmeniť z predvoleného obrázka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na kartu Prispôsobenie.

 3. V časti Ikony priečinkov kliknite na tlačidlo Zmeniť ikonu a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na ikonu v predvolenom zozname, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

  • Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, prejdite na súbor s ikonou, kliknite na tlačidlo Otvoriť, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidloOK.

  • Kliknite na tlačidlo Prehľadávať. V zozname Súbory ikon kliknite na položku Všetky súbory, prejdite na kompatibilný súbor (napríklad bitmapový súbor), kliknite na tlačidlo Otvoriť, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete obnoviť predvolenú ikonu priečinka, kliknite na tlačidlo Obnoviť predvolené, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Niektoré možnosti vrátane možnosti zmeniť ikonu priečinka nie sú dostupné, ak ste prístup k priečinku získali prostredníctvom knižnice.

Kde sú ponuky, ktoré sa zobrazovali v hornej časti otvorených priečinkov v starších verziách systému Windows?

Ponuky sú v predvolenom nastavení skryté, pretože prístup k väčšine často používaných príkazov ponúk možno teraz získať na paneli s nástrojmi. Ak chcete zobraziť ponuky, stlačte kláves ALT. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Usporiadať, ukázať na položku Rozloženie a potom kliknúť na položku Panel s ponukami.

Kam sa stratil zoznam priečinkov?

Zoznam priečinkov (označovaný aj ako strom priečinkov) sa nachádza na navigačnej table (na ľavej strane) každého otvoreného priečinka v časti Počítač.

Obrázok zoznamu priečinkov na navigačnej table
Zoznam priečinkov na navigačnej table

Ak sa navigačná tabla nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Usporiadať, ukážte na položku Rozloženie a potom kliknite na položku Navigačná tabla. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Práca s navigačnou tablou.

Prečo si systém Windows nepamätá veľkosť okna priečinka ani umiestnenie na pracovnej ploche?

V systéme Windows Vista sa okno priečinka otvára na pracovnej ploche v rovnakej veľkosti a na rovnakom mieste ako pri poslednom zatvorení, v závislosti od umiestnenia uloženia priečinka. Ak napríklad zmeníte veľkosť okna Hudba a zatvoríte ho, pri ďalšom otvorení sa zobrazí v rovnakej veľkosti.

Systém Windows 7 si pamätá nastavenie jednej veľkosti a umiestnenia pre všetky priečinky a knižnice. Pri každom otvorení programu Windows Prieskumník sa priečinok otvorí v rovnakej veľkosti a na rovnakom mieste na pracovnej ploche, ako bol naposledy zatvorený bez ohľadu na to, ktorý priečinok alebo ktorá knižnica sa otvára.

Čo je panel s adresou a aký druh informácií sa na ňom zobrazuje?

Panel s adresou sa nachádza vedľa vyhľadávacieho poľa v hornej časti každého otvoreného okna a zobrazuje aktuálne umiestnenie. Keď kliknete na umiestnenie na paneli s adresou, prejdete priamo do neho.

Obrázok panela s adresou
Panel s adresou

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Navigácia pomocou panela s adresou.Potrebujete ďalšiu pomoc?