Formátovanie CD alebo DVD disku


Skôr, než začnete napaľovať súbory na disk CD, DVD alebo Blu-ray, musíte disk pripraviť prostredníctvom procesu, ktorý sa označuje ako formátovanie. Existuje niekoľko spôsobov, ako naformátovať disk. Výber formátu určuje, či počítače alebo ďalšie zariadenia dokážu disk prečítať.

 1. Vložte do napaľovačky diskov CD, DVD alebo Blu-ray zapisovateľný alebo prepisovateľný disk.

 2. V zobrazenom dialógovom okne Automatické prehrávanie kliknite na položku Napáliť súbory na disk použitím programu Windows Prieskumník.

 3. Do poľa Názov disku zadajte názov disku.

 4. Kliknite na jednu z nasledujúcich možností formátovania:

  • Ako jednotka USB flash

   Disk bude používať formát Live File System.

  • V prehrávači diskov CD/DVD

   Disk bude používať formát Mastered.

 5. Pripravte disk kliknutím na tlačidlo Ďalej.

  Teraz môžete napáliť disk požadovaným spôsobom. Ďalšie informácie o napaľovaní diskov CD alebo DVD sa nachádzajú v téme Napaľovanie disku CD alebo disku DVD v programe Windows Prieskumník.

Zobraziť všetko

Výber správneho formátu

Pri formátovaní disku CD alebo DVD môžete vybrať formát Live File System alebo Mastered. Pri rozhodovaní o výbere spôsobu formátovania použite nasledujúce informácie.

Disky s formátom Live File System:

 • Umožňujú okamžité kopírovanie súborov na disk jednoduchým presunutím.

 • Sú pohodlné, ak chcete disk ponechať v napaľovačke diskov a príležitostne kopírovať niekoľko súborov súčasne.

 • Sú pohodlné aj preto, že nevyžadujú zdĺhavú prípravu napaľovania, ako je to pri diskoch vo formáte Mastered. Každý súbor sa zapíše na disk ihneď po presunutí do priečinka disku.

 • Umožňujú ukladať nové súbory priamo na disk.

 • Umožňujú aktualizovať alebo odstrániť jednotlivé súbory.

 • Umožňujú opätovne naformátovať prepisovateľný disk, ako je napríklad disk CD-RW, DVD-RW alebo DVD-RAM.

 • Pred použitím v iných počítačoch sa musia zavrieť.

 • Sú kompatibilné iba s počítačmi so systémom Windows XP a novšími verziami systému Windows.

Disky vo formáte Mastered:

 • Umožňujú presunutie súborov na disk a potom napálenie všetkých súborov naraz.

 • Sú pohodlné, ak potrebujete napáliť veľkú kolekciu súborov.

 • Sú kompatibilné s počítačmi so staršími alebo aktuálnymi verziami operačného systému Windows, s iným operačným systémom, než je systém Windows, ako aj s niektorými zariadeniami spotrebnej elektroniky, ako sú napríklad prehrávače diskov CD, DVD a Blu-ray.

 • Ich napálenie môže vyžadovať veľa voľného miesta na pevnom disku (až dvojnásobok kapacity napaľovaného disku).

Ďalšie informácie o týchto možnostiach formátovania a výbere správneho formátu sa nachádzajú v téme Aký formát disku CD alebo DVD treba používať?.

Výber správneho disku

Existuje množstvo druhov zapisovateľných diskov, no nie všetky disky možno formátovať rovnakým spôsobom. Ďalšie podrobnosti o formátovaní diskov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Typ disku Môže byť formátovaný
Typ disku

CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL alebo DVD+R DL

Môže byť formátovaný

Iba raz. Informácie z tohto typu disku sa nedajú odstrániť.

Typ disku

CD-RW, DVD-RW, DVD+RW alebo DVD-RAM

Môže byť formátovaný

Viackrát. Ak už bol disk najmenej raz naformátovaný, môžete ho rýchlo vymazať, naformátovať a potom naň znova napáliť súbory. Ďalšie informácie o vymazaní súborov z disku sa nachádzajú v téme Vymazanie disku CD alebo DVD.Potrebujete ďalšiu pomoc?