Prehlásenie o používaní osobných údajov v programe pre legálny softvér od spoločnosti Microsoft

Posledná aktualizácia: jún 2013

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a zabezpečiť ochranu svojich zákazníkov a partnerov pred falšovaným softvérom. Používanie správne licencovaných a legálnych kópií softvéru od spoločnosti Microsoft vám zabezpečuje prístup k najnovším funkciám a aktualizáciám od spoločnosti Microsoft.

Medzi nástroje programu pre legálny softvér od spoločnosti Microsoft (ktorý sa v systéme Windows XP označuje ako Windows Genuine Advantage a v systémoch Windows Vista a Windows 7 ako Windows Activation Technologies) patria:

 • Overenie, ktoré zisťuje, či používate správne licencovanú kópiu softvéru od spoločnosti Microsoft. Overenie pravosti zisťuje a môže zakázať tzv. zneužitia aktivácie, čiže softvér, ktorý vám umožňuje vyhnúť sa súčastiam na licencovanie, overenie alebo aktiváciu produktov od spoločnosti Microsoft alebo obísť tieto súčasti. Prítomnosť zneužitia aktivácie naznačuje, že dodávateľ softvéru alebo hardvéru mohol pozmeniť legálny softvér od spoločnosti Microsoft, aby tak umožnil predaj falšovaného softvéru. Zneužitia aktivácie môžu narušovať normálnu činnosť softvéru.

 • Oznámenia, ktoré slúžia na zobrazovanie pravidelných pripomenutí, ako je napríklad oznam o probléme so súčasťami licencie systému Windows alebo oznam o dostupnosti najnovšieho balíka Service Pack pre softvér systému Windows. V súčasnosti sú oznámenia k dispozícii pre systémy Windows XP, Windows Vista a Windows 7 a vo vybraných krajinách aj pre balíky Office XP, Office 2003 a Office 2007.

 • Na zisťovanie zneužití aktivácie sa v prípade systému Windows Vista používa aktualizácia zisťovania zneužití aktivácie systému Windows a ak ide o systém Windows 7, používa sa aktualizácia pre súčasť Activation Technologies.

Tieto nástroje sú navrhnuté tak, aby sa stali trvalou súčasťou softvéru spoločnosti Microsoft a účinne tak podporovali používanie správne licencovaného softvéru.

Aké údaje sa zhromažďujú?

Nástroje pre legálny softvér od spoločnosti Microsoft musia zhromažďovať určité údaje o konfigurácii a stave počítača, aby nám pomohli overiť pravosť vášho softvéru. Tieto nástroje nezhromažďujú mená, adresy ani e-mailové adresy.

Tieto nástroje zhromažďujú údaje, ako sú napríklad:

 • informácie o značke a modeli počítača,

 • štandardné informácie o počítači, ako je napríklad adresa IP, verzia operačného systému, verzia softvéru, verzia prehľadávača a miestne a jazykové nastavenia,

 • jednoznačné číslo, ktoré nástroje priradia k počítaču (identifikátor GUID),

 • kód Product Key (šifrovaný) a kód Product ID,

 • názov, číslo a dátum revízie systému BIOS,

 • sériové číslo zväzku pevných diskov (šifrované),

 • informácie o úspešnosti inštalácie, ak sa vykonala,

 • výsledok kontroly pravosti vrátane kódov chýb a informácií o nájdených alebo zakázaných zneužitiach aktivácie a súvisiacom škodlivom alebo neoprávnene používanom softvéri vrátane:

  • identifikátora zneužitia aktivácie,

  • aktuálneho stavu zneužitia aktivácie (napríklad informácie o jeho odstránení alebo uložení do karantény),

  • identifikácie výrobcu originálnych dielov (OEM),

  • názvu súboru zneužitia aktivácie a hodnoty hash tohto súboru, ako aj súvisiacich softvérových súčastí, ktoré môžu naznačovať prítomnosť zneužitia aktivácie,

 • názvu a hodnoty hash obsahu súboru s pokynmi na spustenie počítača (bežne označovaného ako zavádzací súbor), aby nám pomohli odhaliť zneužitia aktivácie, ktoré zmenili tento súbor.

Kedy sa tieto údaje zhromažďujú?

Nástroje pre legálny softvér od spoločnosti Microsoft zhromažďujú údaje o stave a konfigurácii, ktoré sú popísané vyššie, v nasledujúcich intervaloch:

 • V počítačoch so systémom Windows Vista s balíkom SP1 a novšími verziami balíkov Service Pack sa údaje zhromažďujú po nainštalovaní aktualizácie zisťovania zneužití aktivácie systému Windows pre systém Windows Vista. Okrem toho sa údaje zhromažďujú a odosielajú spoločnosti Microsoft každých 30 dní, a to aj v prípade, ak sa nezistilo žiadne zneužitie aktivácie. Z verzie Windows Vista RTM sa neodosielajú žiadne údaje.

 • V počítačoch so systémom Windows 7 sa údaje zhromažďujú po nainštalovaní aktualizácie súčasti Windows Activation Technologies pre systém Windows 7. Okrem toho sa údaje zhromažďujú a odosielajú spoločnosti Microsoft každých 90 dní, a to aj v prípade, ak sa nezistilo žiadne zneužitie aktualizácie. Ak však aktualizácia súčasti Windows Activation Technologies pre systém Windows 7 zistí, že došlo k sfalšovaniu pôvodných súborov systému Windows, údaje zhromaždené z tohto počítača sa budú odosielať každých 7 dní až do legalizácie systému Windows.

Poznámka: Podrobnosti o údajoch zhromažďovaných počas aktivácie softvéru od spoločnosti Microsoft možno nájsť v prehlásení o používaní osobných údajov pre daný produkt.

Ako sa tieto údaje používajú?

Získané informácie sa používajú na tieto účely:

 • na pomoc pri zabraňovaní používaniu nesprávne licencovaného softvéru,

 • na zlepšovanie nášho softvéru a našich služieb,

 • na vypracovanie súhrnných štatistických údajov.

Súhrnné údaje tiež môžeme zdieľať s inými spoločnosťami, ako sú dodávatelia softvéru a hardvéru alebo poskytovatelia licencií, aby im pomohli chrániť ich kódy licencií. Spoločnosť Microsoft nepoužíva ani nezdieľa tieto informácie na identifikáciu ani na kontaktovanie používateľa (s výnimkou prípadov prevencie a obmedzenia nelicencovaného používania produktu).

Aké možnosti ovládania sú k dispozícii?

Používatelia môžu prispôsobiť určité aspekty oznámení v systéme Windows XP. Ak je táto súčasť nainštalovaná, ďalšie informácie o dostupných možnostiach ovládania získate po kliknutí pravým tlačidlom myši na ikonu oznámení na paneli úloh.

Zmeny v prehlásení o používaní osobných údajov

Toto prehlásenie o používaní osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Keď ho aktualizujeme, zmení sa aj dátum poslednej aktualizácie na začiatku prehlásenia o používaní osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto prehlásenie o používaní osobných údajov, aby ste boli informovaní o spôsobe, akým spoločnosť Microsoft chráni informácie o vás.

Ďalšie informácie

Ak máte otázky týkajúce sa tohto prehlásenia alebo ak sa domnievate, že sa ním neriadime, kontaktujte nás prostredníctvom nášho webového formulára. Môžete sa na nás obrátiť aj poštou na adrese:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052