Ako sa dajú preniesť obrázky z fotoaparátu do počítača?Obrázky a videoklipy môžete importovať z digitálneho fotoaparátu do počítača rôznymi spôsobmi. Zvyčajný postup:

Pozrite si toto video a zistite, ako importovať obrázky a videá z digitálneho fotoaparátu. (0:56)

Importovanie obrázkov a videí z digitálneho fotoaparátu

 1. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB fotoaparátu.

  Obrázok fotoaparátu pripojeného k počítaču káblom USB
  Pripojenie fotoaparátu k počítaču pomocou kábla USB
 2. Zapnite fotoaparát.

 3. V zobrazenom dialógovom okne Automatické prehrávanie kliknite na položku Importovať obrázky a videá pomocou systému Windows.

 4. (Voliteľné) Ak chcete obrázky označiť značkami, zadajte názov značky do poľa Označiť tieto obrázky (voliteľné).

  Podľa predvoleného nastavenia názov priečinka obsahuje dátum importu obrázkov a videa a názov značky.

 5. Kliknite na položku Importovať.

  Otvorí sa nové okno a zobrazia sa importované obrázky a videá.

Poznámky

 • Pri importe môžete k obrázkom pridať popisné značky tak, že ich zadáte do poľa Označiť tieto obrázky (voliteľné). Obrázky môžete označiť značkami alebo k nim pridať ďalšie značky aj po importe obrázkov do počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Označovanie obrázkov na zjednodušenie ich vyhľadávania.

 • Nastavenia používané pri importe obrázkov a videa môžete zmeniť tak, aby boli vaše obrázky a videá pomenované a usporiadané spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia pre importovanie obrázkov a videí.

 • Niektoré zariadenia sú kompatibilné s funkciou Device Stage. Pre kompatibilné zariadenia sa po pripojení zariadenia k počítaču otvorí namiesto funkcie Automatické prehrávanie funkcia Device Stage a zapne sa zariadenie. Kliknutím na prepojenie na import vo funkcii Device Stage spustíte import obrázkov alebo videa zo zariadenia.

  Ak chcete importovať obrázky zo zariadenia pomocou funkcie Device Stage, zariadenie musí byť kompatibilné s funkciou Device Stage. Táto nová funkcia vám umožňuje importovať obrázky a videá z niektorých zariadení, ako aj vykonávať rôzne úlohy súvisiace so zariadením.

Zobraziť všetko

Čo ak sa dialógové okno Automatické prehrávanie nezobrazí?

Ak sa po pripojení fotoaparátu k počítaču nezobrazí dialógové okno Automatické prehrávanie s výzvou na import obrázkov, je možné, že funkcia Automatické prehrávanie je vypnutá. V takomto prípade môžete na import obrázkov a videa do počítača použiť program Windows Prieskumník. Postup:

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Na navigačnej table na ľavej strane okna kliknite v časti Počítač pravým tlačidlom myši na svoj digitálny fotoaparát a potom kliknite na príkaz Importovať obrázky a videá.

 3. (Voliteľné) Ak chcete obrázky označiť značkami, zadajte názov značky do poľa Označiť tieto obrázky (voliteľné).

  Podľa predvoleného nastavenia názov priečinka obsahuje dátum importu obrázkov alebo videa a názov značky.

 4. Kliknite na položku Importovať.

  Otvorí sa nové okno a zobrazia sa importované obrázky a videá.

Tip

 • Ak vám to vyhovuje, môžete zapnúť funkciu Automatické prehrávanie alebo nastaviť túto funkciu na automatický import obrázkov a videa z digitálneho fotoaparátu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia automatického prehrávania.

Ako je to s pamäťovými kartami flash?

Ak fotoaparát používa vymeniteľnú pamäťovú kartu flash, ako je napríklad karta Secure Digital (SD) alebo karta CompactFlash, zvážte pripojenie čítača pamäťových kariet k počítaču. Po vložení pamäťovej karty do čítača je z nej možné kopírovať obrázky do počítača bez zaťažovania batérie fotoaparátu, pripájania káblami a inštalácie dodatočného softvéru. Niektoré počítače a prenosné počítače majú vstavané čítače pamäťových kariet. Skontrolujte dokumentáciu dodanú s vaším počítačom a zistite, či počítač obsahuje takéto zariadenie.

Ďalšie informácie o importovaní obrázkov a videí priamo z pamäťovej karty flash v čítači pamäťových kariet sa nachádzajú v téme Práca s digitálnymi fotografiami.

Prečo nemôžem vybrať obrázky a videá na import?

Systém Windows zistí najnovšie obrázky a videá a neimportuje duplicitné verzie starších obrázkov a videí, ktoré sú už skopírované v počítači. Takto môžete svoje obrázky a videá importovať v jednom kroku. Potom môžete skontrolovať a usporiadať svoje obrázky v knižnici Obrázky. Ďalšie informácie o správe a usporiadaní obrázkov v knižnici Obrázky sa nachádzajú v téme Správa obrázkov. Importované obrázky môžete skontrolovať aj pomocou programu Windows Photo Viewer, v ktorom sa môžete vďaka väčšiemu formátu ukážky ľahšie rozhodnúť, ktoré importované obrázky chcete odstrániť z počítača. Ďalšie informácie o zobrazovaní obrázkov v programe Windows Photo Viewer sa nachádzajú v téme Zobrazovanie a používanie obrázkov v programe Windows Photo Viewer.

Na usporiadanie videa môžete použiť knižnicu Videá. Ďalšie informácie o správe a usporiadaní videí v knižnici Videá sa nachádzajú v téme Správa videí.Potrebujete ďalšiu pomoc?