Získanie nového kódu Product Key systému WindowsAk kód Product Key systému Windows nie je platný, ak kód Product Key systému Windows nemáte, alebo ak ste stratili kód Product Key, ktorý bol dodaný spolu so systémom Windows, aktivácia systému Windows bude vyžadovať zakúpenie nového kódu Product Key. Ak chcete používať všetky funkcie systému Windows, musíte systém Windows aktivovať online alebo telefonicky do 30 dní od inštalácie.

Kód Product Key získate na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.