Získanie nového kódu Product Key systému WindowsAk kód Product Key systému Windows nie je platný, ak kód Product Key systému Windows nemáte, alebo ak ste stratili kód Product Key, ktorý bol dodaný spolu so systémom Windows, aktivácia systému Windows bude vyžadovať zakúpenie nového kódu Product Key. Informácie o tom, ako vyhľadať kód Product Key, nájdete v téme Kde sa nachádza kód Product Key systému Windows 7?. Ďalšie informácie nájdete v téme Chyba aktivácie systému Windows 7: neplatný kód Product Key.

Po inštalácii systému Windows máte 30 dní na jeho aktiváciu online alebo telefonicky. Ak táto 30-dňová lehota uplynie pred dokončením aktivácie, niektoré funkcie systému Windows prestanú fungovať, až kým túto kópiu systému Windows neaktivujete. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktivácia systému Windows 7: najčastejšie otázky.

Nový legálny kód Product Key systému Windows 7 získate, ak si zakúpite ďalšiu kópiu rovnakého vydania systému Windows 7 s kódom Product Key, ktorý môžete použiť. Ďalšie informácie o získaní systému Windows 7 vo vašej krajine alebo oblasti nájdete na webovej stránke Obchod. Systém Windows 7 si môžete zakúpiť aj v maloobchodných predajniach.