Získanie aktualizácií zabezpečenia pre Windows


Aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows pomáhajú chrániť vaše osobné údaje a počítač pred novými a existujúcimi hrozbami. Zapnutie funkcie automatických aktualizácií systému Windows je najlepším spôsobom ako aktualizácie zabezpečenia získavať a ako sa nechať informovať o problémoch zabezpečenia. Ďalšie informácie o automatickej aktualizácii sa nachádzajú v téme Vysvetlenie automatickej aktualizácie systému Windows

Zapnutie automatických aktualizácií systému Windows

Keď je funkcia automatických aktualizácií zapnutá, systém Windows bude automaticky inštalovať dôležité aktualizácie (vrátane aktualizácií zabezpečenia) a odporúčané aktualizácie po ich vydaní spoločnosťou Microsoft. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie a Ako sa dá zistiť, či systém v počítači obsahuje najnovšie aktualizácie? Ďalšie informácie o aktualizácii počítačov v sieti sa nachádzajú v téme Priebežná aktualizácia počítačov zapojených do siete.

Získavanie informácií o najnovších problémoch zabezpečenia

Ak chcete získať informácie o nových aktualizáciách zabezpečenia, vyhľadať články s postupmi a tipy týkajúce sa zabezpečenia, ako aj získať odpovede na otázky týkajúce sa zabezpečenia, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Microsoft Zabezpečenie doma, kde môžete bezplatne získať mesačník Security Newsletter for Home Users, ktorý vydáva spoločnosť Microsoft.

Informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft monitoruje problémy so zabezpečením a ako ich rieši, sa nachádzajú na webovej lokalite Microsoft Security Response Center. Táto lokalita ponúka také nástroje ako služba výstrahy, webové informácie vydávané mesačne, blog a informačné kanály RSS (Really Simple Syndication), pomocou ktorých získate najnovšie informácie o aktualizáciách týkajúcich sa zabezpečenia a samotného systému Windows.

Ďalšie informácie o aktualizáciách systému Windows 7 sa nachádzajú v téme Windows Update.Potrebujete ďalšiu pomoc?