Najlepšie nastavenia obrazu monitora


Systém Windows vyberie najvhodnejšie nastavenia obrazu vrátane rozlíšenia obrazovky, frekvencie obnovenia a farby v závislosti od typu monitora. Tieto nastavenia sa líšia podľa toho, či ide o monitor LCD alebo CRT. Ak chcete upraviť nastavenie obrazovky, alebo ak je toto nastavenie zmenené a chcete obnoviť predvolené nastavenie, postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

Monitory LCD, nazývané aj ako ploché displeje, z veľkej časti nahradili monitory CRT. Sú podstatne ľahšie a tenšie ako masívne monitory CRT, ktoré obsahujú ťažké sklenené súčasti. Monitory sa tiež vyrábajú so širšou ponukou tvarov a veľkostí a môžu mať širokouhlé obrazovky s pomerom strán 16:9 alebo 16:10 a štandardné obrazovky s pomerom strán 4:3. V prenosných počítačoch sa tiež používajú ploché obrazovky.

Obrázok monitora LCD a monitora CRT
Monitory LCD sú podstatne tenšie a ľahšie ako staršie monitory CRT.

Pre oba typy monitorov – LCD aj CRT – zvyčajne platí, že čím je na obrazovke nastavený vyšší počet bodov na palec (DPI), tým lepšie sa písma zobrazujú. Pri zvyšovaní DPI zvyšujete rozlíšenie obrazovky. Rozlíšenie, ktoré sa dá použiť, závisí od rozlíšení podporovaných monitorom. Pri vyšších rozlíšeniach, napríklad 1 900 x 1 200 pixlov, sa položky zobrazujú ostrejšie. Zároveň sa zobrazia menšie, preto sa ich na obrazovku zmestí viac. Ak je rozlíšenie nižšie, napríklad 800 x 600 pixlov, na obrazovku sa zmestí menej položiek a zobrazia sa väčšie.

V systéme Windows môžete zmeniť veľkosť textu a ostatných položiek na obrazovke pri súčasnom zachovaní optimálneho rozlíšenia monitora. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zväčšovanie a zmenšovanie textu na obrazovke.

Najlepšie nastavenie obrazu monitora LCD

Ak používate monitor LCD, skontrolujte jeho rozlíšenie obrazovky. Určíte tak ostrosť obrázkov na obrazovke. Monitor LCD je vhodné nastaviť na natívne rozlíšenie, čiže rozlíšenie založené na veľkosti monitora, pri ktorom monitor zobrazuje optimálny obraz. Ak chcete zobraziť natívne rozlíšenie monitora, pozrite si nastavenie obrazovky v ovládacom paneli.

  1. Otvorte okno Rozlíšenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky v časti Vzhľad a prispôsobenie.

  2. Kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Rozlíšenie. Začiarknite rozlíšenie označené ako (odporúča sa). Toto je natívne rozlíšenie monitora LCD. Zvyčajne ide o najvyššie rozlíšenie, ktoré sa dá na monitore zobraziť.

Informáciu o natívnom rozlíšení monitora LCD by vám mal tiež poskytnúť výrobca alebo predajca monitora. (Monitory CRT nemajú natívne rozlíšenie.)

Obrázok možností rozlíšenia v okne Rozlíšenie obrazovky
Okno Rozlíšenie obrazovky v ovládacom paneli so zobrazeným odporúčaným rozlíšením pre monitor.

Monitor LCD spustený so svojím natívnym rozlíšením zvyčajne zobrazuje text lepšie ako monitor CRT. Monitory LCD dokážu technicky podporovať aj nižšie ako štandardné rozlíšenie, text však nebude taký ostrý a obraz môže byť malý, umiestnený v strede obrazovky, orámovaný čiernym okrajom alebo roztiahnutý. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena rozlíšenia obrazovky.

Samostatné monitory bývajú väčšie ako obrazovky prenosných počítačov, preto zvyčajne podporujú vyššie rozlíšenia ako prenosné počítače.

Rozlíšenie podľa veľkosti monitora LCD

Veľkosť monitora Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)
Veľkosť monitora

19-palcový monitor LCD so štandardným pomerom strán

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1280 × 1024

Veľkosť monitora

20-palcový monitor LCD so štandardným pomerom strán

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1600 × 1200

Veľkosť monitora

20 a 22-palcové širokouhlé monitory LCD

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1680 × 1050

Veľkosť monitora

24-palcový širokouhlý monitor LCD

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1920 × 1200

Veľkosť obrazovky prenosného počítača Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)
Veľkosť obrazovky prenosného počítača

13 až 15-palcová obrazovka prenosného počítača so štandardným pomerom strán

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1400 × 1050

Veľkosť obrazovky prenosného počítača

13 až 15-palcová širokouhlá obrazovka prenosného počítača

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1280 × 800

Veľkosť obrazovky prenosného počítača

17-palcová širokouhlá obrazovka prenosného počítača

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1680 × 1050

Nastavenie farieb monitora LCD

Ak chcete získať na monitore LCD najlepší obraz, nastavte ho najmenej na 32 bit. farby. Táto hodnota prestavuje farebné rozlíšenie, čiže počet hodnôt farieb, ktoré môžu byť priradené jednému pixlu na obrázku. Farebné rozlíšenie môže byť v rozsahu od 1 bitu (čiernobiele zobrazenie) do 32 bitov (viac ako 16,7 miliónov farieb). Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia správy farieb.

  1. Otvorte okno Rozlíšenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky v časti Vzhľad a prispôsobenie.

  2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie a potom kliknite na kartu Monitor.

  3. V časti Farby vyberte možnosť True Color (32 bitov) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Najlepšie nastavenie obrazu monitora CRT

Pre monitor CRT je potrebné zmeniť rozlíšenie obrazovky na najvyššie dostupné rozlíšenie, ktoré zobrazuje 32-bitové farebné rozlíšenie a frekvenciu obnovovania najmenej 72 Hz. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena rozlíšenia obrazovky.

Ak obrazovka bliká alebo je pozeranie na obrazovku nepohodlné, zvýšte frekvenciu obnovovania tak, aby ste boli spokojní. Čím vyššia je frekvencia obnovovania, tým je nižšia pravdepodobnosť, že bude obraz viditeľne blikať. (Keďže monitory LCD nespôsobujú blikanie, nie je na nich potrebné nastaviť vyššie hodnoty frekvencie obnovovania.) Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Odstránenie blikania obrazovky (frekvencia obnovovania obrazovky).

Rozlíšenie podľa veľkosti monitora CRT

Veľkosť monitora Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)
Veľkosť monitora

15-palcový monitor CRT

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1024 × 768

Veľkosť monitora

17 až 19-palcový monitor CRT

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1280 × 1024

Veľkosť monitora

20-palcový a väčší monitor CRT

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1600 × 1200

Poznámka

  • Na rozdiel od monitorov LCD sa monitory CRT zväčša nevyrábajú so širokouhlými obrazovkami. Takmer všetky majú štandardný pomer strán 4:3 s rozlíšením v rovnakom pomere strán 4:3 (šírka a výška).

Nastavenie farieb monitora CRT

Farby a motívy systému Windows fungujú najlepšie, keď je monitor nastavený na zobrazovanie 32-bitových farieb. Farbu monitora môžete nastaviť na hodnotu 24 bitov, nezobrazia sa však všetky vizuálne efekty. Ak nastavíte farbu monitora na hodnotu 16 bitov, obrázky, ktoré majú byť hladké, sa nemusia zobraziť správne.

  1. Otvorte okno Rozlíšenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky v časti Vzhľad a prispôsobenie.

  2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie a potom kliknite na kartu Monitor.

  3. V časti Farby vyberte možnosť True Color (32 bitov) a potom kliknite na tlačidlo OK. (Ak sa nedá vybrať hodnota 32-bitových farieb, skontrolujte, či je nastavené najvyššie možné rozlíšenie, a potom to skúste znova.)

Zobraziť všetko

Správa farieb

Systém Windows obsahuje tiež ovládacie prvky rozšírenej správy farieb. Systémy na správu farieb zaisťujú, že sa farebný obsah všade vykresľuje čo najpresnejšie, a to najmä na zariadeniach, akými sú monitory a tlačiarne. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia správy farieb.

Kalibrácia obrazovky

Softvér na kalibráciu obrazovky zaisťuje správne zobrazenie farieb na obrazovke. Ak máte v počítači nainštalovaný softvér na kalibráciu obrazovky od iného poskytovateľa softvéru, môžete ho použiť na kalibráciu obrazovky. So softvérom na kalibráciu sa často dodávajú zariadenia na kalibráciu obrazovky. Použitím kalibračného zariadenia a kalibračného softvéru, ktorý bol súčasťou dodávky zariadenia, môžete dosiahnuť zobrazovanie najlepších farieb na obrazovke.

V systéme Windows je tiež k dispozícii funkcia na kalibrovanie obrazovky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Kalibrácia obrazovky.

Nastavenie jasu a kontrastu

Na externých monitoroch sa jas a kontrast nastavuje pomocou ovládacích prvkov na monitore, nie v prostredí systému Windows. Väčšina monitorov CRT a LCD má tlačidlá alebo iné ovládacie prvky, ktoré slúžia na úpravu jasu a kontrastu, na prednej strane. Niektoré otvárajú ponuku na obrazovke, v ktorej môžete tieto úpravy vykonať. Ak s istotou neviete, ako sa tieto ovládacie prvky používajú, prečítajte si príručku dodanú s monitorom, alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie jasu a kontrastu monitora.

Jas väčšiny obrazoviek prenosných počítačov sa dá upraviť v prostredí systému Windows. Ak používate prenosný počítač, môžete jas upraviť v okne Možnosti napájania. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena, vytvorenie alebo odstránenie plánu napájania (schémy napájania).

Vylepšenie vzhľadu textu

V systéme Windows je zahrnutá technológia nazývaná ClearType, ktorá je v predvolenom nastavení zapnutá. Technológia ClearType umožňuje na monitore zobrazovať hladké písma s maximálnou možnou ostrosťou. Text sa tak dá ľahšie čítať aj dlhší čas a jeho čítanie nespôsobí očnú únavu. Technológia spolupracuje zvlášť dobre s monitormi LCD, vrátane plochých obrazoviek, obrazoviek prenosných počítačov a obrazoviek menších vreckových zariadení.

Je vhodné skontrolovať, či nebola z nejakého dôvodu technológia ClearType vypnutá, a to najmä vtedy, keď je text na monitore rozmazaný. Technológia ClearType sa dá nastaviť na optimálne fungovanie na konkrétnom monitore. Pokyny na vykonanie oboch týchto úloh nájdete v téme Zjednodušenie čitateľnosti textu použitím technológie ClearType.