Začíname pracovať s e-mailom


E-mail (skratka spojenia electronic mail (elektronická pošta)) je rýchly a pohodlný spôsob, akým môžete komunikovať s inými osobami. E-mail môžete používať na:

 • Odosielanie a prijímanie správ. E-mailové správy môžete odosielať každému, kto má e-mailovú adresu. Správy budú doručené do e-mailovej schránky príjemcu o niekoľko sekúnd alebo minút – bez ohľadu na to, či je príjemcom váš sused alebo žije na opačnej pologuli. Správu môžete dostať od každého, kto pozná vašu e-mailovú adresu, a teda číta a odpovedá na takéto správy.

 • Odosielanie a prijímanie súborov. Okrem bežných e-mailových správ s textom môžete v e-mailových správach odosielať množstvo iných typov súborov vrátane dokumentov, obrázkov a hudby. Súbor, ktorý sa posiela v e-mailovej správe, sa nazýva príloha.

 • Odosielanie správ skupine ľudí. E-mailové správy môžete odosielať viacerým ľuďom naraz. Príjemcovia môžu posielať odpovede celej skupine, a tak sa zúčastňovať skupinových diskusií.

 • Odosielanie správ ďalej. Doručenú e-mailovú správu môžete poslať ďalej inej osobe bez toho, aby ste ju museli prepisovať.

Jednou z výhod e-mailu oproti telefónu alebo klasickej pošte je jeho pohodlné používanie. Správy môžete posielať hocikedy vo dne alebo v noci. Ak v čase odoslania správy príjemcovia práve nesedia pred svojimi počítačmi alebo nie sú v režime online (pripojení na Internet), správu si nájdu po pripojení a otvorení e-mailovej schránky. Ak sú pripojení online, môžete dostať odpoveď o niekoľko minút.

Odosielanie e-mailov je zadarmo. Na rozdiel od klasickej pošty nepotrebujete žiadnu poštovú známku ani pečiatku bez ohľadu na miesto pobytu príjemcu. Platia sa iba poplatky za internetové pripojenie alebo za používanie príslušného e-mailového programu.

Čo je potrebné na používanie e-mailu?

Na používanie e-mailu potrebujete tri položky:

 • Pripojenie na Internet. Ak sa chcete pripojiť na Internet, musíte najprv uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom internetových služieb (ISP). Poskytovateľ ISP vám poskytne pripojenie na Internet obvykle za mesačný poplatok. Budete potrebovať aj modem. Ďalšie informácie získate v téme Čo potrebujem na pripojenie na Internet?.

 • E-mailový program alebo webovú e-mailovú službu. E-mailové programy si môžete prevziať alebo kúpiť od spoločnosti Microsoft alebo od iného poskytovateľa. E-mailové programy často poskytujú viac funkcií a rýchlejšie sa v nich vyhľadáva ako vo väčšine webových e-mailových služieb. Pred nastavením e-mailového programu budete potrebovať niekoľko informácií od svojho poskytovateľa internetových služieb: obyčajne vašu e-mailovú adresu, heslo, názvy e-mailových serverov pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu a niekoľko ďalších podrobností.

  Ak si nechcete preberať alebo kupovať e-mailový program, môžete sa namiesto toho zaregistrovať na používanie bezplatnej webovej e-mailovej služby, ako je napríklad služba Gmail, Windows Live Hotmail alebo Yahoo! Mail. Tieto služby umožňujú prezeranie e-mailov pomocou webového prehľadávača z ľubovoľného počítača pripojeného na Internet – dokonca aj z počítača, ktorý patrí niekomu inému alebo sa nachádza na verejnom mieste, napríklad v knižnici.

 • E-mailová adresa. E-mailovú adresu získate po registrácii od svojho poskytovateľa ISP alebo od webovej e-mailovej služby. E-mailová adresa sa skladá z mena používateľa (prezývka podľa vášho výberu, nie je potrebné vaše skutočné meno), znaku @ a názvu vášho poskytovateľa internetových služieb poskytovateľa webovej e-mailovej služby – napríklad meno@example.com.

Vytváranie a odosielanie e-mailových správ

Obrázok vzorovej emailovej správy
Ukážková e-mailová správa

V tejto časti sa dozviete, ako vyplniť okno správy vo väčšine e-mailových programov. Jednotlivé kroky sa môžu líšiť v závislosti od používaného e-mailového programu alebo webovej e-mailovej služby:

 1. Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu aspoň jedného príjemcu. Ak chcete odoslať správu viacerým príjemcom, medzi jednotlivé e-mailové adresy vložte bodkočiarku (;).

  Do poľa Kópia môžete napísať e-mailové adresy ľubovoľných ďalších príjemcov – ľudí, ktorí by sa mali s touto správou oboznámiť, ale nemusia na ňu reagovať. Tieto osoby dostanú rovnakú správu ako osoba v poli Komu. Ak nie sú žiadni ďalší príjemcovia, toto pole nechajte prázdne. Niektoré e-mailové programy majú aj pole Skrytá kópia, ktoré umožňuje odoslať správu určitým osobám a zároveň skryť niektoré mená a e-mailové adresy ostatným príjemcom.

 2. Do poľa Predmet napíšte názov správy.

 3. Na veľkej prázdnej ploche začnite písať svoju správu.

  Ak chcete k správe priložiť súbor, kliknite na paneli s nástrojmi (umiestnenom pod panelom s ponukami) na tlačidlo Priložiť súborObrázok tlačidla Priložiť súbor k správe. Vyhľadajte súbor, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Súbor sa teraz zobrazí v hlavičke správy v poli Priložiť.
Obrázok súboru priloženého k emailovej správe
Súbor priložený k e-mailovej správe

Hotovo! Ak chcete odoslať správu, kliknite na tlačidlo Odoslať. Správa sa dostane pomocou Internetu priamo k príjemcom.

Poznámka

 • Ak chcete zmeniť štýl, písmo, veľkosť alebo farbu textu, vyberte text a potom kliknite na jedno z tlačidiel alebo položiek ponuky, ktoré umožňujú zmeniť formátovanie textu.

Čítanie e-mailových správ

Väčšina e-mailových programov a webových e-mailových služieb obsahuje priečinok doručenej pošty, v ktorom si môžete čítať prijaté správy. Ak chcete prijať nové správy, môže byť potrebné kliknúť na tlačidlo označené ako Odoslať a prijať alebo na podobné tlačidlo. Ak chcete zobraziť zoznam prijatých e-mailových správ, v e-mailovom programe kliknite na priečinok Doručená pošta v zozname Priečinky. E-mailové správy by sa mali zobraziť v zozname správ. V tomto zozname sa obyčajne zobrazuje odosielateľ e-mailu, predmet správy a čas prijatia.

Ak chcete správu prečítať, kliknite na zoznam správ. Obsah správy sa môže zobraziť v okne s ukážkou pod zoznamom správ. Môžete tiež dvakrát kliknúť na správu v zozname správ, čím sa správa zobrazí v samostatnom okne.

Obrázok e-mailového programu so zoznamom priečinkov, zoznamom správ a tablou ukážky
Kliknutím na položku Doručená pošta sa zobrazia e-mailové správy

Ak chcete na správu odpovedať, kliknite na tlačidlo Odpovedať.

E-mailová etiketa

Podobne ako telefonická a osobná konverzácia má aj e-mailová komunikácia určité zaužívané pravidlá. Tieto pravidlá sa označujú ako e-mailová etiketa alebo netiketa (kombinácia slov „Internet“ a „etiketa“). Ak chcete efektívne komunikovať, riaďte sa nasledovnými zásadami:

 • Opatrne používajte humor a emócie. E-mail nedokáže prenášať emócie, preto by príjemca nemusel správne pochopiť význam vašich slov. Zvlášť riskantný je uštipačný humor, pretože príjemca si ho môže vyložiť doslovne a prejsť do protiútoku. Ak chcete vyjadriť svoje pocity, skúste použiť emotikony (pozri časť Použitie emotikonov ďalej v tomto článku).

 • Správy neodosielajte unáhlene. Napísanie a odoslanie e-mailovej správy je rýchle a jednoduché – niekedy až príliš. Nepíšte svoje správy, keď ste nahnevaní, a kontrolujte to, čo ste napísali.

 • V predmete správy uveďte jasný a stručný popis. V predmete zhrňte obsah správy niekoľkými slovami. Osoby, ktoré dostávajú veľké množstvo e-mailov, môžu vašu správu uprednostniť vďaka predmetu.

 • Nepíšte dlhé správy. Aj keď e-mailová správa môže mať ľubovoľnú dĺžku, e-mail je určený na rýchlu komunikáciu. Mnohí ľudia nemajú čas ani trpezlivosť čítať viac ako pár odsekov.

 • Nepíšte CELÚ SPRÁVU VEĽKÝMI PÍSMENAMI. Mnoho ľudí vníma vety napísané veľkými písmenami ako kričanie a vnímajú ich ako nepríjemné alebo agresívne.

 • Buďte opatrní na citlivé alebo dôverné informácie. Niektorí príjemcovia môžu vašu správu poslať ďalej iným ľuďom – zámerne alebo náhodou.

Vo formálnej alebo obchodnej komunikácii sa vystríhajte pravopisných alebo gramatických chýb. Lajdácky napísaný e-mail vytvára neprofesionálny obraz. Správu si po sebe prečítajte ešte pred jej odoslaním a ak má váš e-mailový program kontrolu pravopisu, použite ju.

Použitie emotikonov

Pretože je často dosť problematické vyjadriť svoje emócie, úmysly alebo náladu iba textom, prví používatelia Internetu vytvorili emotikony (kombinácia slov „emócie“ a „ikony“) – kombinácie znakov, ktoré symbolizujú výrazy tváre. Napríklad :) pri pohľade zboku vyzerá ako usmiata tvár. Nižšie je niekoľko príkladov emotikonov.

Emotikony Význam
Emotikony

:) alebo :-)

Význam

Usmiaty, šťastný alebo vtipný

Emotikony

:( alebo :-(

Význam

Zamračený alebo nešťastný

Emotikony

;-)

Význam

Žmurkajúci

Emotikony

:-|

Význam

Ľahostajný alebo nerozhodný

Emotikony

:-o

Význam

Prekvapený alebo znepokojený

Emotikony

:-x

Význam

Mlčiaci

Emotikony

:-p

Význam

Vyplazujúci jazyk (obvykle zo zábavy)

Emotikony

:-D

Význam

Rozosmiaty

Manipulácia s nevyžiadanými e-mailovými správami

Podobne, ako dostávate do svojej poštovej schránky nevyžiadanú reklamu, letáky alebo katalógy, pravdepodobne dostane aj do svojej e-mailovej schránky nevyžiadané e-maily (často označované aj ako spam). Nevyžiadané e-mailové správy môžu obsahovať reklamy, podvodné návrhy, pornografiu alebo aj legálne ponuky. Pretože pre obchodníkov je veľmi cenovo výhodné rozosielať nevyžiadané e-maily, nie je nič nezvyčajné na tom, že dostávate množstvo takýchto správ.

Mnohé e-mailové programy a webové e-mailové služby obsahujú filter nevyžiadanej pošty, označovaný aj ako spamový filter. Tento filter analyzuje obsah správ, ktoré vám boli odoslané, a podozrivé správy presúva do špeciálneho priečinka nevyžiadanej pošty, v ktorom si môžete tieto správy hocikedy prezerať alebo odstrániť. Ak sa cez filter dostane do priečinka doručenej pošty aj nevyžiadaná e-mailová správa, mnohé e-mailové programy umožňujú určiť, či budú ďalšie správy od daného odosielateľa automaticky presúvané do priečinka nevyžiadanej pošty.

Ako zabrániť prijímaniu nevyžiadanej pošty:

 • Pri poskytovaní svojej emailovej adresy buďte opatrní. Nepublikujte svoju skutočnú e-mailovú adresu v diskusných skupinách, na webových lokalitách ani v ďalších verejných oblastiach Internetu.

 • Skôr, ako zverejníte svoju e-mailovú adresu na webovej lokalite, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov na danej lokalite a presvedčte sa, či nedávate súhlas na poskytnutie svojej e-mailovej adresy ďalším spoločnostiam.

 • Nikdy neodpovedajte na nevyžiadané e-mailové správy. Odosielateľ by tak zistil, že vaša e-mailová adresa je platná a že ju môže predať ďalším spoločnostiam. V takom prípade sa stanete príjemcom ešte väčšieho množstva nevyžiadaných e-mailov.Potrebujete ďalšiu pomoc?