V systéme Windows môžete tlačiť takmer čokoľvek: dokumenty, obrázky, webové stránky alebo e-maily.

Cieľom tohto článku je uviesť nových používateľov počítača do problematiky bežných tlačiarní a základov tlače v systéme Windows.

Ak chcete spustiť video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Printing with Windows 7.

Kúpa tlačiarne

Tlačiarne, ktoré nájdete v obchodoch, sa obyčajne rozdeľujú do troch kategórií. Sú to najbežnejšie typy tlačiarní, ktoré sa predávajú pre použitie v domácnosti alebo kancelárii. Každá technológia má svoje klady a zápory.

Atramentové tlačiarne

Atramentové tlačiarne tlačia tak, že text a obrázky reprodukujú striekaním drobných bodiek atramentu na stranu. Sú obľúbené najmä preto, lebo sú relatívne lacné. K dispozícii je množstvo modelov, z ktorých si môžete vybrať, vrátane modelov určených primárne na tlač farebných fotografií.

A aké majú nevýhody? Atramentové tlačiarne sú často pomalšie (z pohľadu počtu strán za minútu) než laserové tlačiarne a vyžadujú pravidelnú výmenu atramentových kaziet.

Obrázok atramentovej tlačiarne
Atramentová tlačiareň

Laserové tlačiarne

Laserové tlačiarne používajú na reprodukciu textu a grafických prvkov na papier toner – jemnú práškovú substanciu. Umožňujú tlačiť čiernobielo alebo farebne, hoci farebné modely sú obyčajne drahšie. Laserová tlačiareň, ktorá tlačí iba čiernobielo, sa niekedy nazýva monochromatická tlačiareň.

Laserové tlačiarne majú zvyčajne väčšie zásobníky papiera než atramentové tlačiarne, papier teda nie je potrebné pridávať tak často. Umožňujú tiež tlačiť rýchlejšie (viac strán za minútu) než väčšina atramentových tlačiarní. Tonerová kazeta laserovej tlačiarne okrem toho obyčajne vydrží dlhšie. V závislosti od množstva tlače sa vám môže vyššia cena laserovej tlačiarne vynahradiť.

Obrázok laserovej tlačiarne
Laserová tlačiareň

Multifunkčné tlačiarne

Jednou z najrýchlejšie rastúcich kategórií tlačiarní sú tlačiarne typu všetko v jednom (AIO), ktoré sa niekedy označujú ako multifunkčné (MFP) tlačiarne. Ako vyplýva z ich názvu, tieto zariadenia majú viacero funkcií: umožňujú tlačiť, skenovať fotografie, kopírovať a dokonca posielať faxy.

Aký je rozdiel medzi tlačiarňami typu „všetko v jednom“ a multifunkčnými tlačiarňami? Často žiadny, hoci niektoré zariadenia predávané ako multifunkčné tlačiarne sú väčšie a určené najmä pre kancelárie.

Bez ohľadu na to, či ide o tlačiareň typu „všetko v jednom“ alebo o multifunkčnú tlačiareň, hlavným argumentom pri ich predaji je pohodlná obsluha. To, čo predtým vyžadovalo tri zariadenia, teraz možno vykonať na jednom. A ďalšia výhoda: Niektoré funkcie, ako je napríklad kopírovanie, nevyžadujú pripojenie k počítaču.

Obrázok multifunkčnej tlačiarne
Multifunkčná tlačiareň

Pripojenie tlačiarne

Tlačiarne sa pripájajú k počítačom so systémom Windows rôznymi spôsobmi, ktoré sa líšia v závislosti od modelu a od toho, či tlačiareň používate doma alebo v práci.

Nižšie sú popísané najbežnejšie pripojenia, s ktorými sa môžete stretnúť:

Tlačiarne s káblovým pripojením

Tieto zariadenia sa pripájajú pomocou kábla a portu v počítači.

Väčšina tlačiarní určených pre domácnosti má konektor pre univerzálnu sériovú zbernicu (USB), hoci niektoré staršie modely sa môžu pripájať k paralelnému alebo sériovému portu. Na bežných počítačoch je paralelný port obvykle označený ako LPT1 alebo malou ikonou v tvare tlačiarne.

Keď pripojíte tlačiareň USB, systém Windows sa automaticky pokúsi rozpoznať ju a nainštalovať softvér (označovaný ako ovládač), ktorý je potrebný na to, aby mohla tlačiareň spolupracovať s počítačom.

Systém Windows je navrhnutý tak, aby automaticky rozpoznával stovky tlačiarní. Vždy by ste si však mali prečítať pokyny dodané s danou tlačiarňou, pretože niektoré tlačiarne vyžadujú pred ich pripojením inštaláciu softvéru výrobcu.

Ak je vaša tlačiareň staršia alebo nepodporuje rozhranie USB, pravdepodobne ju bude nutné nainštalovať manuálne. Pokyny nájdete v téme Inštalácia tlačiarne.

Tlačiarne s bezdrôtovým pripojením

Tlačiarne s bezdrôtovým pripojením sa k počítaču pripájajú prostredníctvom rádiových vĺn pomocou technológie Bluetooth alebo Wi-Fi.

Ak chcete pripojiť tlačiareň podporujúcu technológiu Bluetooth, k počítaču môže byť potrebné pripojiť adaptér Bluetooth. Väčšina adaptérov Bluetooth sa zapája do portu USB.

Keď zapojíte adaptér a zapnete tlačiareň Bluetooth, systém Windows sa ju automaticky pokúsi nainštalovať alebo vás vyzve na inštaláciu. Ak systém Windows tlačiareň nedokáže rozpoznať, môžete ju pridať manuálne.

Tlačiareň s rozhraním Wi-Fi sa obyčajne pripája priamo k bezdrôtovej sieti ako samostatné zariadenie. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na prepojenie Inštalácia tlačiarne v domácej sieti.

Rozdiel medzi lokálnou a sieťovou tlačiarňou

Tlačiareň, ktorá sa pripája priamo k počítaču, sa označuje ako lokálna tlačiareň. Tlačiareň, ktorá sa pripája priamo k sieti ako samostatné zariadenie, sa pochopiteľne nazýva sieťová tlačiareň.

Sieťové tlačiarne sa najčastejšie nachádzajú v kanceláriách – hoci aj to sa rýchlo mení. Čoraz viac spoločností vyrábajúcich tlačiarne teraz vyrába modely so sieťovými funkciami určené pre domácnosti. Tieto tlačiarne sa zvyčajne pripájajú k sieti ethernetovým káblom alebo bezdrôtovými technológiami, napríklad technológiou Wi-Fi alebo Bluetooth.

Ďalšie informácie o pripojení k sieťovej tlačiarni doma alebo v kancelárii nájdete v témach Inštalácia tlačiarne a Inštalácia tlačiarne v domácej sieti.

Informácie o zdieľaní lokálnej tlačiarne s ďalšími používateľmi sa nachádzajú v téme Zdieľanie tlačiarne.

Tlač v systéme Windows

Systém Windows ponúka viacero spôsobov tlače. Spôsob, ktorý si vyberiete, závisí od toho, čo chcete tlačiť. Nižšie je uvedený zoznam najbežnejších tlačových úloh a články s postupmi pre ich tlač.

Výber možností tlače

Obojstranná alebo jednostranná tlač. Čiernobielo alebo farebne. Orientácia na šírku alebo na výšku. Toto je len niekoľko možností, ktoré musíte vybrať pri tlači.

Väčšina možností sa nachádza v dialógovom okne Tlač, ku ktorému vo väčšine programov získate prístup v ponuke Súbor.

Obrázok dialógového okna Tlač v programe WordPad
Dialógové okno Tlač v programe WordPad

Dostupné možnosti – a spôsob ich výberu v systéme Windows – závisia od modelu tlačiarne a používaného programu. Podrobné informácie nájdete v dokumentácii dodanej s tlačiarňou alebo softvérovou aplikáciou. (Prístup k niektorým možnostiam vyžaduje, aby ste v dialógovom okne Tlač klikli na prepojenie alebo tlačidlo Preferencie, Vlastnosti alebo Rozšírené možnosti.)

Nižšie sú popísané najbežnejšie možnosti tlače, s ktorými sa môžete stretnúť, a ich význam:

  • Výber tlačiarne. Zoznam dostupných tlačiarní. V niektorých prípadoch môžete vybrať možnosť odoslania dokumentov ako faxu alebo ich uloženia ako dokumentu XPS. (Ďalšie informácie získate v téme Tlač v programe Microsoft XPS Document Writer.)

  • Rozsah strán. Na výber konkrétnych strán alebo ich rozsahu použite čiarky alebo pomlčky. Ak napríklad zadáte rozsah 1, 4, 20-23, vytlačia sa strany 1, 4, 20, 21, 22 a 23.

    Pomocou možnosti Výber môžete vytlačiť len vybratý text alebo grafické prvky v dokumente. Možnosť Aktuálna strana vytlačí len aktuálne zobrazenú stranu.

  • Počet kópií. Umožňuje tlačiť naraz viacero kópií dokumentu, obrázka alebo súboru. Ak chcete, aby sa dokument pred tlačou ďalšej kópie vytlačil v celosti, začiarknite políčko Zoradiť.

  • Orientácia strany. Táto možnosť sa nazýva tiež rozloženie strany. Môžete vybrať možnosť tlače vysokej strany (Na výšku) alebo širokej strany (Na šírku).

  • Veľkosť papiera. Umožňuje vybrať rôzne veľkosti papiera.

  • Výstup alebo zdroj papiera. Táto možnosť sa označuje aj ako miesto výstupu alebo zásobník papiera. Vyberte zásobník papiera, ktorý sa má použiť – táto funkcia je užitočná najmä v prípade, ak do každého zásobníka vkladáte papier s inou veľkosťou.

  • Obojstranná tlač. Táto možnosť sa označuje aj ako duplexná tlač alebo tlač na obidve strany. Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť na obidve strany papiera.

  • Farba výtlačku. Umožňuje vybrať čiernobielu alebo farebnú tlač.

Spravovanie dokumentov čakajúcich na vytlačenie

Keď tlačíte určitý obsah, prejde do tlačového frontu, kde môžete zobraziť, pozastaviť alebo zrušiť tlač a vykonávať iné úlohy spravovania. V tlačovom fronte sa zobrazuje informácia o tom, aký dokument sa práve tlačí alebo čaká na tlač. Takisto zobrazuje rôzne užitočné informácie, napríklad stav tlače, meno používateľa, ktorý odoslal danú tlačovú úlohu, názov tlačeného dokumentu a zostávajúci počet strán.

Obrázok tlačového frontu
Tlačový front

Pokyny a ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zobrazenie, pozastavenie alebo zrušenie tlače.

Riešenie problémov s tlačou

Tak ako pri každej technológii, ani tlačiarne niekedy nefungujú tak, ako očakávate. Ak váš model nefunguje, keď ho pripojíte k počítaču, alebo sú vytlačené strany vyblednuté alebo zvláštne, musíte zistiť, v čom daný problém spočíva.

Na vyriešenie problému môže niekedy stačiť, ak vymeníte tonerovú kazetu. Inokedy je zasa potrebné prevziať a nainštalovať nový ovládač.

V každom prípade je najlepším zdrojom pomoci príručka, ktorá bola dodaná s tlačiarňou alebo ktorú nájdete na webovej lokalite výrobcu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Vyhľadanie a inštalácia ovládačov tlačiarne v systéme Windows 7 a Prečo nemôžem tlačiť?.Potrebujete ďalšiu pomoc?