Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player


Prehrávač Windows Media Player poskytuje intuitívne a jednoducho použiteľné rozhranie, pomocou ktorého môžete prehrávať digitálne mediálne súbory, organizovať svoju kolekciu digitálnych médií, napaľovať disky CD s obľúbenou hudbou, kopírovať a konvertovať hudbu z diskov CD, synchronizovať digitálne mediálne súbory s prenosným zariadením a nakupovať digitálny mediálny obsah v internetových obchodoch.

Spustenie prehrávača Windows Media Player

Prehrávač Windows spustíte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy a následným kliknutím na položku Windows Media Player .

Dva spôsoby používania médií: knižnica prehrávača a režim Prehráva sa

Prehrávač Windows Media Player umožňuje prepínať medzi dvomi režimami: knižnicou prehrávača, v ktorej môžete ovládať mnohé funkcie prehrávača, a režimom Prehráva sa, ktorý poskytuje zjednodušené zobrazenie médií vhodné na ich prehrávanie.

Z knižnice prehrávača môžete prejsť do režimu Prehráva sa kliknutím na tlačidlo Prepnúť do zoznamu Prehráva saObrázok tlačidla režimu Prepnúť do zoznamu Prehráva sa v pravom dolnom rohu prehrávača. Ak sa chcete vrátiť do knižnice prehrávača, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
Obrázok knižnice prehrávača
Knižnica prehrávača

Knižnica prehrávača poskytuje prístup ku kolekcii digitálnych médií a možnosti na jej usporiadanie. Na navigačnej table si môžete vybrať kategóriu, napríklad Hudba, Obrázky alebo Videá, a zobraziť ju na table s podrobnosťami. Ak chcete zobraziť všetku hudbu usporiadanú napríklad podľa žánru, dvakrát kliknite na položku Hudba a potom kliknite na položku Žáner. Potom myšou presuňte položky z tably s podrobnosťami na tablu so zoznamom, kde môžete vytvárať zoznamy skladieb, napaľovať disky CD alebo DVD alebo synchronizovať so zariadeniami, napríklad prenosnými prehrávačmi hudby.

Pri prechádzaní medzi rôznymi zobrazeniami v knižnici prehrávača môžete na ich opätovné zobrazenie používať tlačidlá Dozadu a Dopredu v ľavom hornom rohu prehrávača.

Obrázok tlačidiel Dozadu a Dopredu
Tlačidlá Dozadu a Dopredu

V režime Prehráva sa si môžete pozrieť disky DVD a videá alebo zobraziť informácie o aktuálne prehrávanej hudbe. K dispozícii je možnosť zobraziť iba aktuálne prehrávanú položku, ale môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na prehrávač, potom kliknúť na položku Zobraziť zoznam a zobraziť výber dostupných položiek.

Obrázok režimu Prehráva sa
Režim Prehráva sa

Ďalšie informácie o úlohách, ktoré môžete vykonávať v knižnici prehrávača a v režime Prehráva sa, získate kliknutím na prepojenia v nasledujúcich častiach:

Prehrávanie z panela úloh

Prehrávač sa dá ovládať aj minimalizovaný. Pomocou ovládacích prvkov v ukážke miniatúry môžete prehrať alebo pozastaviť aktuálnu položku alebo prejsť na ďalšiu či predchádzajúcu položku. Ukážka miniatúry sa zobrazí, keď ukážte na ikonu prehrávača Windows Media Player na paneli úloh.

Vytvorenie knižnice médií

Prehrávač Windows Media Player vyhľadáva súbory v konkrétnych knižniciach systému Windows v počítači a pridáva ich do svojej knižnice. Ide o knižnice Hudba, Videá, Obrázky a Nahraté TV vysielanie.

Ak chcete vytvoriť knižnicu médií, môžete do nej zahrnúť priečinky v knižniciach v iných umiestneniach v počítači alebo na externých zariadeniach, napríklad na externom pevnom disku. Ďalšie informácie o pridávaní súborov do knižnice prehrávača nájdete v téme Pridanie položiek do knižnice prehrávača Windows Media Player.

Kopírovanie a konvertovanie diskov CD na vytvorenie digitálnych hudobných súborov

Použitím jednotky CD môžete skopírovať obsah diskov CD a uložiť ho do počítača ako digitálne súbory, ktoré pridáte do knižnice prehrávača. Tento proces je známy ako kopírovanie a konvertovanie.

Obrázok prebiehajúceho kopírovania a konvertovania
Kopírovanie a konvertovanie hudobného disku CD

Ďalšie informácie o kopírovaní a konvertovaní diskov CD nájdete v téme Kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CD.

Používanie kariet na vykonávanie kľúčových úloh

Karty v pravej hornej časti prehrávača slúžia na otvorenie tably so zoznamom v knižnici prehrávača a umožňujú vám zamerať sa na vykonávanie konkrétnych úloh, ako je vytvorenie zoznamu obľúbených skladieb, napálenie vlastných zoznamov skladieb na zapisovateľný disk CD alebo synchronizácia zoznamov skladieb v knižnici médií s prenosným prehrávačom médií.

Obrázok kariet Prehrať, Napáliť a Synchronizovať
Karty Prehrať, Napáliť a Synchronizovať

Začnite kliknutím na kartu zodpovedajúcu úlohe, ktorú chcete vykonať v knižnici prehrávača. Ak chcete skryť tablu so zoznamom, kliknite na aktuálne otvorenú kartu.

Informácie o možnostiach dostupných na jednotlivých kartách zobrazíte kliknutím na prepojenia v nasledujúcich častiach:

Prehrať

Zoznam pod kartou Prehrať zobrazuje aktuálne prehrávané položky a položky, ktoré ste vybrali na prehratie v knižnici prehrávača. Ak ste napríklad vybrali na prehranie určitý album, na karte Prehrať sa zobrazí celý album.

Kartu Prehrať môžete použiť aj na vytvorenie a uloženie vlastných zoznamov skladieb. Ďalšie informácie o vytváraní zoznamov skladieb nájdete v téme Vytvorenie alebo zmena bežného zoznamu skladieb v prehrávači Windows Media Player.

Napáliť

Ak chcete počúvať hudobný výber, aj keď nie ste pri počítači, môžete si napáliť disky CD s ľubovoľnou hudbou. Môžete si napríklad pomocou prehrávača napáliť disky CD a prehrať ich v ľubovoľnom štandardnom prehrávači diskov CD. Na karte Napáliť môžete vykonať ľubovoľnú z nasledujúcich akcií:

Obrázok prebiehajúceho napaľovania disku CD
Napálenie disku CD

Synchronizovať

Pomocou prehrávača možno synchronizovať hudbu, video a obrázky s množstvom prenosných zariadení vrátane prenosných mediálnych prehrávačov, pamäťových kariet a niektorých mobilných telefónov. Stačí pripojiť podporované zariadenie k počítaču a prehrávač vyberie najvhodnejší spôsob synchronizácie (automaticky alebo manuálne) pre dané zariadenie. Potom možno so zariadením synchronizovať súbory a zoznamy skladieb z knižnice prehrávača. Pomocou tejto karty môžete vykonať ľubovoľnú z nasledujúcich akcií:

Ak máte problémy s používaním prehrávača Windows Media Player, skúste použiť Poradcu pri riešení problémov s nastaveniami prehrávača Windows Media Player na automatické vyhľadanie a riešenie niektorých bežných problémov.

Otvorte nástroj na riešenie problémov s nastaveniami prehrávača Windows Media Player kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a kliknutím na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. Kliknite na položku Zobraziť všetko a potom kliknite na položku Nastavenia prehrávača Windows Media Player.Potrebujete ďalšiu pomoc?