Prispôsobenie rukou písaného textu v počítači Tablet PC


Ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť správneho rozpoznania rukopisu vo vstupnom paneli počítača Tablet PC a v programoch pre počítač Tablet PC, vyskúšajte nasledujúce nástroje:

 • Prispôsobenie rukopisu. Poskytnutím vzoriek rukou písaného textu môžete počítač Tablet PC „vycvičiť“ na rozpoznávanie vášho štýlu písania rukou.

 • Automatické učenie. Funkcia Automatické učenie pridáva slová, ktoré používate a spôsob, ich písania do slovníka písania rukou. Táto funkcia je mimoriadne užitočná v prípade skratiek, žargónu a vlastných mien, ktoré často používate.

Obrázok prispôsobenia rozpoznávania rukopisu
Nastavenie nástroja na rozpoznávanie štýlu rukopisu.

Ktoré jazyky môžu používať funkciu Prispôsobenie rukopisu?

Prispôsobenie rozpoznávania rukopisu je k dispozícii pre nasledujúce jazyky:

 • Katalánčina

 • Čínština (zjednodušená)

 • Čínština (tradičná)

 • Chorvátčina

 • Čeština

 • Dánčina

 • Holandčina

 • Angličtina

 • Fínčina

 • Francúzština

 • Nemčina

 • Taliančina

 • Japončina

 • Kórejčina

 • Nórčina (Bokmål)

 • Nórčina (Nynorsk)

 • Poľština

 • Portugalčina (brazílska)

 • Portugalčina (portugalská)

 • Rumunčina

 • Ruština

 • Srbčina (cyrilika)

 • Srbčina (latinka)

 • Španielčina

 • Švédčina

Prispôsobenie rukopisu

Ak poskytnete vzorky svojho prirodzeného rukopisu, zvýši sa pravdepodobnosť, že počítač Tablet PC správne rozpozná váš rukopis.

Ak chcete otvoriť okno Prispôsobenie rukopisu, ťuknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text prispôsobiť rozpoznávania rukopisu a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Prispôsobiť rozpoznávanie rukopisu.

Funkcia Prispôsobenie rukopisu ponúka dve možnosti: zameranie na špecifické znaky alebo slová, ktoré nie sú správne rozpoznávané, alebo „výcvik“ nástroja na rozpoznávanie všeobecného štýlu písania.

Ak viete identifikovať, ktoré znaky alebo slová sú príčinou väčšiny chýb rozpoznávania, použite nasledujúce tabuľky. Prostredníctvom týchto tabuliek môžete rozhodnúť, ktorú možnosť použijete na odstránenie daného typu chyby. Každú časť nástroja môžete spustiť viac než jeden raz. Ak je rukou písaný text často nesprávne rozpoznávaný, opätovné použitie každej časti nástroja môže výrazne zlepšiť rozpoznávanie vášho rukopisu.

Odstraňovanie konkrétnych chýb rozpoznávania: ktorú možnosť použiť ako prvú

Nasledujúca tabuľka uvádza, ktoré možnosti sa majú použiť ako prvé v časti Odstraňovanie konkrétnych chýb rozpoznávania.

Typ chyby rozpoznávania Možnosť
Typ chyby rozpoznávania

Konkrétne písmeno, číslica, interpunkčné znamienko alebo iný symbol je často nesprávne rozpoznaný, keď tento znak napíšete samostatne. Stáva sa to napríklad pri písaní v poli na zadávanie znakov alebo v oblasti opráv vstupného panela.

Možnosť

Znak alebo slovo, ktoré určíte

Typ chyby rozpoznávania

Konkrétne slovo alebo krátka fráza sa často rozpozná nesprávne.

Možnosť

Znak alebo slovo, ktoré určíte

Ak je slovo alebo fráza, ktorú sa pokúšate zadať, dlhšia než povolených 20 znakov na stránke Zadajte znak alebo slovo, na ktoré sa chcete zamerať, môžete ju rozdeliť na niekoľko častí. Napríklad výraz „http://www.contoso.com“ obsahuje príliš veľa znakov, môžete ho však rozdeliť na „http://“ „www.“ „contoso“ a „.com“ a zamerať sa na každú časť s rovnakými výsledkami.

Typ chyby rozpoznávania

Písmená, číslice a symboly sú rozpoznané nesprávne ako iné znaky, ktoré majú podobný tvar, napríklad písmeno I a číslica 1 alebo veľké písmeno S a malé písmeno s.

Možnosť

Znaky podobného tvaru

Ak sa daná množina znakov nenachádza v zozname, začnite položkou Zadaný znak alebo slovo.

Výučba nástroja na rozpoznávanie štýlu rukopisu: ktorú možnosť použiť ako prvú

Nasledujúca tabuľka uvádza, ktoré možnosti použiť ako prvé pri práci s funkciou Výučba nástroja na rozpoznávanie štýlu rukopisu.

Typ chyby rozpoznávania Možnosť
Typ chyby rozpoznávania

Mnohé písmená, číslice, interpunkčné znamienka alebo iné symboly sa často nesprávne rozpoznajú, keď ich napíšete samostatne. Stáva sa to napríklad pri písaní v poli na zadávanie znakov alebo v oblasti opráv vstupného panela.

Možnosť

Čísla, symboly a písmená

Typ chyby rozpoznávania

Slová sú často nesprávne rozpoznané, napríklad keď píšete v poli pre písanie.

Možnosť

Vety

Automatické učenie

Funkcia Automatické učenie zhromažďuje údaje o používaných slovách a spôsobe ich písania, takže si nástroj na rozpoznávanie rukopisu môže osvojiť váš slovník a štýl rukopisu.

Všetky údaje zhromaždené funkciou Automatické učenie sú uložené v profile používateľa a neodosielajú sa spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o ukladaných údajoch a spôsobe ich použitia sa nachádzajú v prehlásení o používaní osobných údajov online v časti Rozpoznávanie rukopisu. Pri vypnutí funkcie Automatické učenie sa odstránia všetky údaje zhromaždené a uložené pomocou tejto funkcie.

Funkciu Automatické učenie môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť na karte Rukopis v časti Pero a dotyk na ovládacom paneli.

Otvorte položku Pero a dotyk ťuknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte výraz pero a dotyk a potom v zozname výsledkov ťuknite na položku Pero a dotyk. (Ak nepoužívate počítač Tablet PC alebo počítač s dotykovou obrazovkou, položka Pero a dotyk sa nezobrazí.)

Poznámky

 • Ak nemôžete zmeniť nastavenia na karte Rukopis v okne Pero a dotyk v časti Ovládací panel, tieto nastavenia môžu byť spravované skupinovou politikou. Ak je nastavenie nedostupné, obráťte sa na správcu systému. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prečo mi systém Windows nepovolí zmenu nastavenia systému?.

 • Automatické učenie používa index vyhľadávania systému Windows na získavanie informácií o slovníku. Ak sa vyskytne problém s indexom alebo je vypnutá služba Windows Search, môže to ovplyvniť automatické učenie. Ďalšie informácie o indexe služby Windows Search sa nachádzajú v téme Vyhľadávanie v systéme Windows: najčastejšie otázky.

Informácie o iných spôsoboch zlepšenia rozpoznávania rukopisu sa nachádzajú v téme Stratégie na vylepšenie rozpoznávania rukou písaného textu.Potrebujete ďalšiu pomoc?