Zistenie kompatibility hardvéru s Windowsom


Ak chcete zistiť, či je používaný hardvér (alebo hardvér, ktorý plánujete kúpiť) kompatibilný s verziou systému Windows 7, prejdite na webovú lokalitu centra Windows 7 Compatibility Center. Táto webová lokalita obsahuje rozsiahly zoznam hardvéru a zariadení, ktoré boli testované na funkčnosť v tejto verzii systému Windows.

Ak práve používate operačný systém Windows Vista a máte v pláne inovovať počítač na systém Windows 7, pripravenosť počítača na systém Windows 7 si môžete overiť pomocou poradcu pre inováciu systému Windows 7, ktorý sa nachádza na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Poradca pre inováciu skontroluje počítač, určí, ktoré ovládače a zariadenia je potrebné aktualizovať alebo vymeniť ešte pred inováciou na systém Windows 7 a upozorní na prípadné nekompatibilné programy.Potrebujete ďalšiu pomoc?