Televízor s vysokým rozlíšením: najčastejšie otázky


Ak máte televízor s vysokým rozlíšením (HDTV), môžete ho pripojiť k počítaču a získať tak lepšiu kvalitu obrazu.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pripojenie počítača k televízoru.

Zobraziť všetko

Čo je potrebné na pripojenie počítača k televízoru HDTV?

Potrebné vybavenie závisí od televízora a typu videokáblov, ktoré k nemu možno pripojiť. Takmer každý počítač má výstup VGA. Ak má váš televízor HDTV vstup VGA, môžete k nemu pomocou kábla VGA pripojiť počítač. Ak televízor HDTV nemá vstup VGA, na pripojenie počítača k televízoru HDTV môže byť potrebný iný typ kábla. Ak má napríklad počítač výstup HDMI, DVI alebo výstup pre komponentné video a televízor HDTV má zodpovedajúci vstup, budete ich pravdepodobne môcť navzájom spojiť.

Obrázok zobrazujúci pripojenia VGA, DVI, HDMI a pripojenie pre komponentné video

Ak počítač žiaden z týchto výstupov pre video nemá, vymeňte videokartu v počítači za novšiu, kompatibilnú so štandardom HDTV.

Prečo po pripojení počítača k televízoru HDTV nie je počuť zvuk?

Káble VGA, DVI a káble komponentného videa nepodporujú zvukové signály. Káble HDMI podporujú zvukové signály, no nie všetky grafické karty podporujúce štandard HDMI podporujú zvuk. Ak má váš televízor HDTV zvukový vstup, môžete pripojiť samostatný zvukový kábel zo zvukovej karty počítača priamo k televízoru. V opačnom prípade bude potrebné pripojiť zvukový signál k inému výstupnému zariadeniu, ako sú napríklad externé reproduktory počítača alebo domáci hudobný prehrávač. Ďalšie informácie o zvukových kartách sa nachádzajú v téme Zvukové karty: Najčastejšie otázky.

Po pripojení počítača k televízoru HDTV je obraz na televízore roztiahnutý. Ako sa to dá opraviť?

Musíte zmeniť nastavenie rozlíšenia obrazovky v systéme Windows.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

  1. Otvorte okno Rozlíšenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky v časti Vzhľad a prispôsobenie.

  2. Kliknite na rozbaľovací zoznam Rozlíšenie a posunutím jazdca vyberte iné rozlíšenie.

    Väčšina televízorov HDTV používa širokouhlý formát 16:9, a preto by ste mali vybrať rozlíšenie obrazovky, ktorého tvar obrazu zodpovedá širokouhlému formátu televízora HDTV.

  3. Keď nájdete rozlíšenie obrazovky s vhodným formátom, kliknite na tlačidlo Použiť.

  4. Ak je nové rozlíšenie obrazovky v poriadku, kliknite na položku Zachovať zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Ak je grafická karta počítača navrhnutá pre televízory HDTV, môže obsahovať vlastný softvér na nastavenie rozlíšenia obrazovky, ktoré sa zhoduje s formátom 16:9.

Dá sa pripojiť počítač k televízoru HDTV a monitoru súčasne?

Áno. Ak je grafická karta počítača kompatibilná so štandardom HDTV, bude pravdepodobne obsahovať dva alebo viaceré grafické výstupy. Jeden pripojte k počítaču a ďalší k televízoru HDTV. Oba automaticky zobrazia výstupný signál počítača.

Prečo sa po pripojení počítača k televízoru HDTV niektoré okná na monitore počítača nezobrazujú?

To je v poriadku. Niektoré typy informácií, napríklad hry a videosúbory, sa zobrazujú iba v televízore HDTV. Na monitore počítača uvidíte iba prázdnu obrazovku alebo prázdne okno. Ak chcete tieto informácie zobraziť na monitore počítača, musíte dočasne odpojiť televízor HDTV.

Identifikácia článku: MSW700022Potrebujete ďalšiu pomoc?