Fitnes

Ako môžem sledovať informácie o cvičení v nástroji na sledovanie cvičenia?

Nástroj na sledovanie cvičenia vám umožňuje sledovať vaše denné fitnes aktivity a uchovávať záznamy o denných tréningoch. Sledované údaje môžete synchronizovať vo všetkých zariadeniach pripojením do služby HealthVault, bezplatnej online služby od spoločnosti Microsoft.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom a potom v časti Sledovania vyberte možnosť Sledovanie cvičenia.

 2. Podľa toho, či chcete pridať aeróbne cvičenie alebo cvičenie na posilňovanie, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo + Cvičenie.

 3. Cvičenie môžete vybrať v zozname obľúbených položiek alebo zadať názov cvičenia do vyhľadávacieho poľa a vybrať v zozname návrhov. Stlačením klávesu Enter získate ďalšie výsledky.

 4. Podrobnosti cvičenia môžete upraviť požadovaným spôsobom podľa toho, či ide o aeróbne cvičenie alebo o posilňovanie.

 5. Môžete tiež pridať súbor cvičení ťuknutím na začiarkavacie políčko Uložiť ako novú skupinu v dolnej časti.

 6. Cvičenia môžete upraviť aj neskôr.

Na kartách s analýzou nájdete ďalšie informácie o cvičeniach, ktoré ste pridali do sledovania.

Medicínske

Zobraziť všetko

Ako zmením alebo inak usporiadam nástroje na sledovanie v časti Sledovanie zdravia?

Sledovanie zdravia umožňuje sledovať vašu váhu, cholesterol, krvný tlak a harmonogramy očkovania a na jednom mieste spája všetky informácie, aby ste ich mohli jednoducho sledovať.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom a potom v časti Sledovania vyberte možnosť Sledovanie zdravia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Spravovať sledovania v pravom hornom rohu a vyberte alebo vymažte požadované sledovanie ťuknutím alebo kliknutím na jeho názov.

 3. Ak chcete zavrieť rozbaľovací zoznam a zobraziť zoznam sledovaní, ťuknite alebo kliknite mimo rozbaľovací zoznam.

Ak chcete zmeniť usporiadanie sledovaní, môžete vykonať nasledujúce kroky:

 1. Vymažte všetky sledovania z rozbaľovacieho zoznamu Spravovať sledovania vykonaním postupu popísaného v predchádzajúcej časti.

 2. Vyberte sledovania, ktoré chcete používať, v takom poradí, v akom sa majú zobraziť na strane zľava doprava. Ak chcete napríklad zobraziť sledovanie krvného tlaku a za ním sledovanie cholesterolu, zrušte výber všetkých sledovaní a ťuknite na položku Krvný tlak a potom na položku Cholesterol.

 3. Ak chcete zavrieť rozbaľovací zoznam a zobraziť zoznam sledovaní, ťuknite alebo kliknite mimo rozbaľovací zoznam.

Ako v nástroji na kontrolu príznakov zobrazím konkrétny stav?

Kontrola príznakov umožňuje vybrať časť tela, vybrať položku v zozname súvisiacich príznakov a zúžiť zoznam možných zdravotných ťažkostí pred čítaním informácií o jednotlivých zdravotných ťažkostiach.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom a potom v zozname vyberte položku Kontrola príznakov.

 2. Ťuknite alebo kliknite na rozbaľovací zoznam Pohlavie a vyberte príslušný model ľudského tela, ktorý najviac vystihuje človeka s príznakmi. Takto je možné zobraziť relevantnejšiu skupinu príznakov na základe vybratého modelu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na relevantnú časť tela alebo vyberte niektorý z nešpecifických príznakov.

 4. V zozname príznakov ťuknite alebo kliknite na niektoré príznaky.

 5. Ak chcete spresniť zoznam možných zdravotných ťažkostí, ťuknite alebo kliknite na položku Príznaky na druhej úrovni príznakov.

 6. Ak si chcete prečítať o niektorej zdravotnej ťažkosti, vyberte ju vo výslednom zozname zdravotných ťažkostí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o niektorej časti tela, na ktorú má vplyv hľadaná zdravotná ťažkosť, môžete použiť funkciu Ľudské telo 3D.

Ako pomocou priestorového modelu ľudského tela prejdem na konkrétnu časť tela?

Priestorový model ľudského tela umožňuje vybrať rôzne telesné orgány, o ktorých si môžete prečítať podrobné informácie.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom a potom v zozname vyberte položku Ľudské telo 3D.

 2. Ťuknutím na ikonu pohlavia pod ľudským telom vyberte príslušné pohlavie.

 3. Podľa toho, čo hľadáte, vyberte požadovaný orgán, napríklad nervový systém alebo svalstvo.

 4. Otočte telo a posuňte sa na príslušnú časť. Môžete tiež ťuknúť alebo kliknúť na niektorú časť a priblížiť si ju.

 5. Ťuknutím alebo kliknutím na určitú časť tela ju zvýrazníte a zobrazíte článok s ďalšími príslušnými informáciami.

 6. Na zobrazenie súvisiacich článkov môžete použiť aj karty Súvisiaca anatómia a Súvisiace systémy.

 7. Predvolené zobrazenie môžete hocikedy obnoviť ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo obnovenia zobrazené pod ľudským telom.

Na kontrolu možných príznakov a súvisiacich zdravotných ťažkostí môžete použiť tiež funkciu Kontrola príznakov.

Výživové hodnoty

Zobraziť všetko

Ako prispôsobím svoje denné cieľové množstvo kalórií?

Denné cieľové množstvo kalórií predstavuje odporúčaný príjem kalórií vychádzajúci z vášho životného štýlu, hmotnosti, ktorú chcete dosiahnuť, a z ďalších informácií uvedených v profile. Môžete použiť vypočítané odporúčané denné cieľové množstvo kalórií alebo si na table Prispôsobenie nastaviť vlastné cieľové množstvo kalórií.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom a vyberte položku Sledovania a potom položku Sledovanie stravovania.

 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Vyhľadať odporúčané denné cieľové množstvo kalórií alebo ťuknutím na položku Môj profil v časti Rýchly prístup otvorte tablu Prispôsobenie.

 3. Na table Prispôsobenie vyplňte časti Môj profilMoje cieľové množstvo kalórií, aby ste získali odporúčané denné cieľové množstvo kalórií na základe hmotnosti, ktorú chcete dosiahnuť, alebo nastavte vlastné cieľové množstvo kalórií.

 4. Ťuknite alebo kliknite mimo tably Prispôsobenie a upravené cieľové množstvo kalórií sa aktualizuje.

Ako pridám jedlá do sledovania stravovania a ako ich vyhľadám?

Sledovanie stravovania umožňuje sledovať stravu a počítať kalórie.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom a vyberte položku Sledovania a potom položku Sledovanie stravovania.

 2. Pridajte jedlo do príslušnej časti.

 3. Jedlá môžete vyhľadať zadaním dotazu do vyhľadávacieho poľa. Vyberte si možnosť zo zoznamu návrhov alebo získajte ďalšie výsledky stlačením klávesu Enter.

 4. Pri pridávaní jedál do Sledovania stravovania môžete použiť karty NajnovšieObľúbené a pridávať jedlá ešte rýchlejšie. Pomocou karty Vlastné tiež môžete pridať vlastné jedlá.

 5. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Hotovo pridáte vybraté položky jedál do sledovania. Ak chcete pridávanie jedál zrušiť, ťuknite alebo kliknite mimo kontextového okna Pridať jedlo.

Ako pridám do zoznamu jedál vlastné jedlá a aké podrobnosti môžem zadať?

V aplikácii Zdravie a fitnes Bing je k dispozícii rozsiahly zoznam jedál, z ktorých si môžete pri sledovaní stravovania vybrať. K dispozícii je však aj možnosť pridať vlastné jedlá a informácie o výživových hodnotách.

 1. Potiahnite prstom z horného okraja nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši a v časti Sledovania vyberte položku Sledovanie stravovania.

 2. Pridajte jedlo do príslušnej časti.

 3. Posuňte sa na kartu Vlastné v časti Pridať jedlo.

 4. Ťuknite alebo kliknite v tejto časti na hlavičku Zadať vlastné jedlo.

 5. Navyše ak zadáte vyhľadávací dotaz a stlačíte kláves Enter, na konci zoznamu výsledkov hľadania sa zobrazí položka Pridať toto jedlo ako vlastné.

 6. Zadajte podrobnosti o jedle vrátane názvu jedla, veľkosti porcie a kalóriách.

 7. Po zadaní podrobností ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť. Vlastné jedlo by sa malo zobraziť na karte Vlastné.

Môžete tiež v gramoch zadať hodnoty tukov, bielkovín a uhľohydrátov, ktoré sú v jedle obsiahnuté. Takto budete môcť sledovať ich prísun v percentách v jednotlivých dňoch a získate tiež prehľad o prísune kalórií.

Ako porovnám jednotlivé jedlá?

Porovnaním jednotlivých jedál lepšie porozumiete tomu, čo konzumujete, a budete sa môcť lepšie rozhodovať o tom, ktoré jedlá a v akom množstve chcete jesť. Táto funkcia umožňuje porovnať všetky dietetické informácie o dvoch potravinách.

 1. V časti Rýchly prístup vyberte položku Jedlo.

 2. Vyhľadajte konkrétne jedlo a ťuknite alebo kliknite na niektorú z navrhovaných možností.

 3. Na stránke s podrobnosťami o jedle ťuknite alebo kliknite na položku Porovnať.

 4. Vyhľadajte druhé jedlo a vyberte si niektorý z návrhov.

 5. Vyberte príslušné porcie a ich veľkosti pre tieto dve porovnávané jedlá.

 6. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Zobraziť úplné informácie o nutričnej hodnote, ktorá sa nachádza v dolnej časti, si môžete zobraziť úplné podrobnosti o ľubovoľnom z týchto dvoch jedál.

 7. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú stránku s podrobnosťami o jedle, ťuknite alebo kliknite mimo rozbaľovacieho zoznamu Porovnať jedlá.

Ako mám interpretovať hodnoty odporúčané nástrojom na vypočítanie denného cieľového množstva kalórií?

Nástroj na výpočet denného cieľového množstva kalórií odporúča prísun kalórií na základe vášho životného štýlu, hmotnosti, ktorú chcete dosiahnuť, a na základe ďalších informácií uvedených v profile. Pri používaní sledovania stravovania je nutné zohľadniť niekoľko vecí:

 • Hodnoty sú prispôsobené podľa vás a sú odporúčané s ohľadom na hmotnosť, ktorú chcete dosiahnuť. Zmena informácií vo vašom profile, ako sú napríklad pohlavie, výška, hmotnosť a vek, môže tieto hodnoty ovplyvniť.

 • Zdravý nutričný prísun by mal byť minimálne 1 200 kalórií. Ak je odporúčaná nižšia hodnota ako 1 200 kalórií, nemali by ste sa jej držať.

 • Aplikácia Zdravie a fitnes Bing je vytvorená pre ľudí vo veku od 14 rokov. Osoby mladšie ako 14 rokov by sa nemali pokúšať o výpočet odporúčaného denného cieľového množstva kalórií pomocou tohto nástroja.

 • Môžete si tiež prečítať príslušné vyhlásenie.

Všeobecné

Zobraziť všetko

Ako zmením veľkosť a štýl písma v článkoch?

V článku, ktorý čítate, máte na výber štyri veľkosti písma (malé, stredné, veľké a extra veľké) a dva štýly textu.

 1. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Veľkosť textu a vyberte požadovanú veľkosť.

 3. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Štýl textu môžete vybrať niektorý z dvoch štýlov zobrazenia textu v článku.

Ako sa v tejto aplikácii používa myš a klávesnica?

Windows 8 a ďalšie aplikácie boli optimalizované na používanie na dotykových zariadeniach. Ovládať sa však dajú aj pomocou klávesnice a myši.

 1. Zobrazenie horného a dolného navigačného panela: kliknite pravým tlačidlom myši alebo na klávesnici stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows+ Z.
 2. Zatvorenie aplikácie: myšou kliknite na aplikáciu a podržte ju v strednej hornej časti obrazovky. Potiahnite ju do dolnej časti obrazovky a pustením tlačidla myši ju zatvorte. Prípadne stlačte na klávesnici kombináciu klávesov Alt + F4.

 3. Posúvanie obsahu: ak chcete posúvať obsah v článkoch vodorovne, môžete použiť posúvač v dolnej časti obrazovky alebo koliesko myši. Ak chcete posúvať obsah v niektorej časti zvislo, môžete použiť bočný posúvač alebo koliesko myši. Ak chcete prechádzať obsahom použitím klávesnice, pomocou klávesu Tab môžete prechádzať medzi časťami a pomocou medzerníka alebo klávesu Enter dokončovať akcie, ktoré vykonávate v danej časti.

Ako môžem poslať svoju odozvu k aplikácii Zdravie a fitnes Bing?

Vaša odozva je pre nás dôležitá a umožňuje nám aplikáciu ďalej zlepšovať a pridávať do nej nové funkcie, ktoré používatelia žiadajú.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Informácie a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Odozva.

 3. Zadajte svoju odozvu do formulára a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odoslať.

Ako v aplikácii nastavím jazyk a obsah podľa mojej oblasti?

Aplikácia Zdravie a fitnes Bing má lokalizovaný obsah na 36 rôznych trhoch.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovaný jazyk.

Pamätajte ale, že zmenou trhu vymažete nedávny obsah z aplikácie.

Ako môžem vyhľadávať v obsahu a prehľadávať ho?

Aplikácia Zdravie a fitnes Bing v sebe spája pútavý obsah a prehľadné používateľské rozhranie s informáciami o kondícii, výžive a zdravotnom stave. Táto aplikácia obsahuje množstvo informácií pre každého používateľa od interaktívnych máp ľudského tela, videí s cvičeniami nakrútenými pod rôznymi uhlami až po rozsiahlu databázu jedál a komplexný nástroj na kontrolu príznakov. V aplikácii je k dispozícii výkonná vyhľadávacia funkcia, s ktorou môžete efektívne prehľadávať a objavovať jej obsah.

 1. Vyhľadávací dotaz môžete na ľubovoľnej stránke zadať do globálneho vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu. Môžete začať zadávať znaky kdekoľvek v aplikácii a vyhľadávací dotaz sa automaticky zobrazí vo vyhľadávacom poli.

 2. Na základe vášho vyhľadávacieho dotazu zobrazí vyhľadávací nástroj Bing výsledky v štyroch kategóriách (Fitnes, Výživové hodnoty, Medicínske a Články a správy) na všeobecnej stránke s výsledkami hľadania a podrobnejšie výsledky na stránke vyhradenej prehľadávaniu. Napríklad po vyhľadaní slova „srdce“ sa zobrazia všeobecné výsledky hľadania a po vyhľadaní frázy „drepy v rozkročení s činkou na prednej strane“ sa zobrazia výsledky o tomto cvičení, ktoré môžete prehľadávať.

 3. Na stránkach na prehľadávanie môžete filtrovať obsah na základe preddefinovaných filtrov, ktoré sa aktivujú podľa toho, aký obsah sa vyhľadáva. K dispozícii je možnosť výberu viacerých filtrov a viacerých hodnôt v rámci týchto filtrov.

Ak chcete v aplikácii vyhľadať relevantný obsah, môžete použiť niektorý z týchto postupov:

 1. Potiahnite prstom od hornej časti obrazovky smerom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom na domovskú stránku a vyberte jednu z dlaždíc, ktoré sú zobrazené v hornej hlavičke.

 2. Potiahnite prstom doprava cez panorámu domovskej obrazovky a vyberte si z množstva dostupného obsahu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na niektorú dlaždicu na paneli RÝCHLY PRÍSTUP

V častiach Sledovanie cvičeniaSledovanie stravovania môžete okrem zadávania položky vyhľadávať cvičenia alebo jedlá zadaním výrazu do vyhľadávacieho poľa. Môžete si vybrať z výsledkov v rozbaľovacom zozname alebo stlačiť kláves Enter a nájsť ďalšie výsledky hľadania.

Ako môžem prispôsobiť používanie aplikácie a čo všetko sa v nej prispôsobí?

Používanie aplikácie môžete prispôsobiť tak, že vyplníte svoj profil a nastavíte svoje preferencie týkajúce sa obsahu na table prispôsobenia. Takto prispôsobíte obsah o fitnes zobrazený na domovskej stránke, prehľadávanie obsahu v aplikácii, výpočet rýchlosti spaľovania kalórií a odporúčané denné množstvo kalórií. Vykonáte tiež synchronizáciu so svojím kontom HealthVault. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Môj profil na paneli RÝCHLY PRÍSTUP môžete otvoriť tablu Prispôsobenie.

Tabla prispôsobenia má štyri časti a ak chcete vykonať prispôsobenie presne podľa svojich predstáv, odporúča sa vyplniť všetky štyri časti. Okrem toho časť Moje cieľové množstvo kalórií vyžaduje povinné vyplnenie časti Môj profil, aby bolo možné vypočítať denné cieľové množstvo kalórií. Pri synchronizácii so službou HealthVault sa synchronizujú a sledujú iba informácie o sledovaniach. Informácie vo vašom profile sa nesynchronizujú ani neaktualizujú.

Ako sa pripojím k svojim údajom v službe MicrosoftHealthVault?

Ak máte konto HealthVault, môžete ho synchronizovať so Zdravím a fitnes Bing, aby sa vám údaje z konta HealthVault zobrazovali v sledovaniach zdravia, a tiež aby sa údaje, ktoré pridáte do Zdravia a fitnes Bing, ukladali do vášho záznamu v konte HealthVault. Pripojením ku kontu HealthVault budete môcť synchronizovať údaje zo sledovaní zdravia, stravovania a cvičenia na viacerých zariadeniach.

Skôr, ako začnete:

Zdravie a fitnes Bing sa pripája ku kontu HealthVault pomocou vášho konta Microsoft.

 • Ak ste prepojili svoje konto používateľa systému Windows s kontom Microsoft (odporúča sa), uistite sa, že ste ho prepojili s kontom, ktoré sa používa pre konto HealthVault. Do služby HealthVault sa nebudete môcť prihlásiť s iným kontom Microsoft.

 • Ak ste svoje konto Windows neprepojili s kontom Microsoft, v ďalších krokoch sa zobrazí výzva na zadanie konta Microsoft.

Ak potrebujete pridať svoje konto Microsoft do služby HealthVault, môžete ho pridať teraz vykonaním krokov v tomto článku z vedomostnej databázy.

Prepojenie Zdravia a fitnes Bing s údajmi v službe HealthVault:

 1. V aplikácii Zdravie a fitnes Bing potiahnite prstom z horného okraja nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Sledovania, a potom vyberte možnosti Sledovanie stravovanie, Sledovanie cvičenia alebo Sledovanie zdravia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Synchronizácia so službou HealthVault.

 3. Prečítajte si podmienky používania a prehlásenie o používaní osobných údajov. Všimnite si tiež, že na tomto mieste je zobrazené meno osoby, ktorej záznam zo služby HealthVault sa bude používať v aplikácii Zdravie a fitnes Bing.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Súhlasím.

Zdravie a fitnes Bing mám zosynchronizované s kontom HealthVault, nevidím však svoje údaje.

Tu je niekoľko tipov, ktoré môžete vyskúšať, ak sa domnievate, že vaše údaje chýbajú:

 1. Prihlásili ste sa do správneho konta?

  Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho konta HealthVault. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako sa pripojím k svojim údajom v službe MicrosoftHealthVault? Ak už máte konto HealthVault, pri jeho synchronizácii so Zdravím a fitnes Bing sa výzva na vytvorenie nového konta nezobrazí.

 2. Pozeráte na údaje správnej osoby?

  Keď údaje synchronizujete so službou HealthVault, Zdravie a fitnes Bing získava údaje z „predvolenej“ osoby, čiže osoby, ktorej informácie sa zobrazia ako prvé, keď sa prihlásite do konta HealthVault. Touto predvolenou osobou ste zvyčajne vy. Používanie Zdravia a fitnes Bing v mene niekoho iného nie je možné.

 3. Je počítač pripojený na internet?

  Zdravie a fitnes Bing dokáže pracovať offline. Synchronizáciu údajov so službou HealthVault vykoná pri ďalšom pripojení na internet.

Ako zastavím synchronizáciu so službou HealthVault?

Ak sa chcete odpojiť od služby HealthVault, potiahnite prstom od dolného okraja obrazovky smerom nahor alebo kliknite pravým tlačidlom a vyberte položku Odpojiť zo služby HealthVault. Pamätajte, že všetky údaje, ktoré ste synchronizovali zo služby HealthVault pred odpojením, budú naďalej dostupné v Zdraví a fitnes Bing, ale už sa nebude vykonávať ich synchronizácia.

Poznámka

 • Odpájať sa vždy po skončení používania Zdravia a fitnes Bing nie je nutné. Odpojenie vykonajte iba v prípade, ak už viac nechcete, aby sa služba HealthVault a Zdravie a fitnes Bing synchronizovali. Svoje citlivé údaje môžete pred odchodom od počítača chrániť zamknutím alebo odhlásením sa z Windowsu.

Kde získam podporu pre Zdravie a fitnes Bing?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri používaní Zdravia a fitnes Bing, navštívte komunitu používateľov aplikácie Bing.

Ak potrebujete pomoc pri riešení problémov s pripojením k službe HealthVault, prejdite na stránku podpory zákazníkov služby HealthVault.

Ak potrebujete pomôcť s kontom Microsoft, napríklad pri vytváraní nového hesla, prejdite na stránku podpory pre konto Microsoft.

Potrebujete ďalšiu pomoc?