Všeobecné

Zobraziť všetko

Zmena jazyka alebo oblasti

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a vyberte kombináciu krajiny a jazyka.

 3. Aplikáciu zavrite a otvorte.

Pri zmene tohto nastavenia sa vymaže história položiek, ktoré ste mali nedávno zobrazené.

Vyhľadávanie v aplikácii a jej prehľadávanie

Aplikácia MSN Zdravie a fitnes v sebe spája bohatý obsah so špičkovými možnosťami v oblasti fitnes, výživy a zdravotníckych informácií. V tejto aplikácii si každý nájde užitočné informácie, či už ide o interaktívne mapy ľudského tela, fitnesové videá nasnímané z viacerých uhlov, rozsiahlu databázu jedál alebo komplexnú kontrolu príznakov. Na zefektívnenie prehľadávania a objavovania obsahu aplikácie slúži výkonné vyhľadávanie v rámci aplikácie.

 1. Do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu ľubovoľnej stránky zadajte hľadaný výraz. Písať môžete začať aj na ľubovoľnom mieste v aplikácii a hľadané výrazy sa automaticky zobrazia v poli hľadania.

  Na základe hľadaného výrazu sa vám buď na všeobecnej stránke s výsledkami hľadania zobrazia výsledky zo štyroch oblastí (fitnes, výživa, medicínske informácie a články a správy), alebo na špecializovanej stránke prehliadača získate podrobnejšie vyhľadávanie. Ak napríklad vyhľadáte slovo „srdce“, zobrazia sa všeobecné výsledky hľadania zo štyroch oblastí. Ak však vyhľadáte výraz „výpad s činkou“, zobrazí sa špecializované vyhľadávanie v oblasti fitnesu.

 2. Výsledky hľadania môžete na stránkach vyhľadávania spresniť pomocou filtrov.

Relevantný obsah v aplikácii možno nájsť aj takto:

 1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši na domovskej stránke a vyberte si niektorú z viacerých dlaždíc v hornej hlavičke.

 2. Potiahnite prstom doprava v panoráme na domovskej obrazovke a vyberte si z rozsiahlej kolekcie prezentovaného obsahu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na príslušnú dlaždicu na paneli RÝCHLY PRÍSTUP.

V častiach Sledovanie cvičeniaSledovanie stravovania môžete pri zadávaní položky zadaním výrazu do poľa vyhľadávania vyhľadávať cvičenia a jedlá. Vyberte si niektorý z výsledkov z rozbaľovacieho zoznamu, prípadne stlačte kláves Enter a vyhľadajte ďalšie výsledky.

Prispôsobenie aplikácie MSN Zdravie a fitnes

Možnosti si môžete prispôsobiť vyplnením profilu a výberom preferovaného obsahu na table Prispôsobenie. Prejdite na panel RÝCHLY PRÍSTUP a ťuknutím alebo kliknutím na položku Môj profil otvorte tablu Prispôsobenie. Môžete si prispôsobiť obsah v oblasti fitnes, ktorý sa odporúča na domovskej stránke, a prehľadávanie v rámci aplikácie, ako aj vypočítať rýchlosť spaľovania kalórií a odporúčané cieľové množstvo kalórií.

Tabla Prispôsobenie má tri časti. Na dosiahnutie maximálneho prispôsobenia sa odporúča vyplniť všetky tieto časti. Na získanie odporúčaného denného cieľového množstva kalórií treba prejsť do časti Moje cieľové množstvo kalórií a vyplniť časť Môj profil.

Synchronizácia údajov aplikácie medzi telefónmi a počítačmi

Ak chcete, aby sa vaše dáta (predvoľby obsahu, informácie v profile a dáta zo sledovaní) zobrazovali v rôznych zariadeniach, v každom zo zariadení vykonajte tieto kroky:

 1. Nainštalujte si najnovšiu verziu aplikácie. V zariadení prejdite do Windows Obchodu a nainštalujte aktualizácie aplikácie MSN Zdravie a fitnes.

 2. Prepojte aplikáciu so svojím kontom Microsoft. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (alebo na klávesnici stlačte kláves s logom Windows ‌ Kláves s logom Windows + C) a ťuknite alebo kliknite na položku Konto.
  • Ak aplikácia nie je prepojená s vaším kontom Microsoft, ťuknite na položku Pripojiť a postupujte podľa krokov na obrazovke.

  • Ak už aplikácia s vaším kontom Microsoft prepojená je, zobrazia sa vám tu podrobnosti o konte a nemusíte robiť nič.

Keď tieto kroky vykonáte v každom zariadení, údaje budete mať dostupné vo všetkých týchto zariadeniach.

Poznámka

 • Po prepojení aplikácie MSN Zdravie a fitnes s kontom Microsoft bude niekoľko minút trvať, kým aplikácia zosynchronizuje dáta v zariadení s cloudom. Táto činnosť je jednorazová a na jej vykonanie sa vyžaduje pripojenie na internet.

S mojím kontom HealthVault nemožno synchronizovať dáta

Prestali sme podporovať synchronizáciu údajov s kontom HealthVault. Znamená to, že sa vaše údaje o stravovaní, cvičení a hmotnosti v aplikácii MSN Zdravie a fitnes nebudú synchronizovať s vaším kontom HealthVault. Všetky údaje, ktoré ste predtým synchronizovali s kontom HealthVault, však zostanú nezmenené a sú prístupné na webovej lokalite HealthVault. Ak budete postupovať podľa pokynov v predchádzajúcej časti Synchronizácia údajov aplikácie medzi telefónmi a počítačmi, svoje údaje z aplikácie Zdravie a fitnes môžete mať vo všetkých svojich zariadeniach s Windowsom.

Zmena veľkosti a štýlu písma

Priamo z článku, ktorý čítate, si môžete vybrať zo štyroch rôznych veľkostí písiem (malé, stredné, veľké alebo extra veľké) a dvoch štýlov písiem.

 1. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Veľkosť textu a vyberte si príslušnú veľkosť textu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Štýl textu a prepnite medzi dvomi štýlmi zobrazovania textu článku.

Zatvorenie aplikácie

 • Potiahnite prstom nadol z horného okraja obrazovky a okno Zdravie a fitnes potiahnite k dolnému okraju obrazovky. Ďalšie informácie a video s názornou ukážkou nájdete na stránke Ako zatvorím aplikáciu?.

  Ak používate klávesnicu, aplikáciu Zdravie a fitnes môžete zavrieť stlačením kombinácie klávesov Alt + F4.

Poskytnutie spätnej väzby

Váš názor je kľúčový, preto nás nesmierne zaujíma. Ak chcete odoslať spätnú väzbu,

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať odozvu.

 3. Do formulára zadajte odozvu a ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať.

Fitnes

Zobraziť všetko

Sledovanie informácií o cvičení v sledovaní kondície

Sledovanie kondície umožňuje sledovať dennú fitnesovú aktivitu a uložiť záznam denných tréningov. Po prepojení aplikácie MSN Zdravie a fitnes s kontom Microsoft sa vám budú údaje zo sledovaní synchronizovať medzi zariadeniami.

 1. Potiahnite prstom nadol z horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a v časti Sledovania vyberte možnosť Sledovanie kondície.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku + KONDIČNÉ CVIČENIE.

 3. Zo zoznamu obľúbených položiek vyberte cvičenie alebo do vyhľadávacieho poľa zadajte cvičenie a vyberte si spomedzi návrhov. Môžete tiež stlačiť kláves Enter a získať ďalšie výsledky.

 4. Aktualizovaním hodnôt v textových poliach upravte vzdialenosť, trvanie a informácie o kalóriách pre dané cvičenie. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Hotovo pridajte do sledovania vybraté cvičenia.

Na kartách analýz nájdete ďalšie informácie o cvičeniach pridaných do sledovania.

Synchronizácia údajov o fitnese

Ak chcete, aby sa údaje zobrazovali vo viacerých zariadeniach, postupujte podľa krokov v časti Synchronizácia údajov aplikácie medzi telefónmi a počítačmi.

Sledovanie posilňovacích cvičení

Prestali sme podporovať sledovanie posilňovacích cvičení. Všetky údaje, ktoré ste v minulosti uložili do posilňovacích cvičení, sa však dajú stiahnuť vo forme textového súboru. Ak chcete údaje stiahnuť, prejdite na položku Sledovanie kondície, kliknite na položku Stiahnite si údaje týkajúce sa silovej aktivity a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Medicínske informácie

Zobraziť všetko

Identifikácia zdravotných ťažkostí pomocou kontroly príznakov

Kontrola príznakov umožňuje vybrať si konkrétnu časť tela, potom si vybrať zo zoznamu súvisiacich príznakov, vyhľadávanie zúžiť na zoznam možných zdravotných ťažkostí a napokon si o jednotlivých zdravotných ťažkostiach prečítať.

 1. Potiahnite prstom nadol z horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a zo zoznamu vyberte možnosť Kontrola príznakov.

 2. Ťuknite alebo kliknite na rozbaľovací zoznam Pohlavie a vyberte si model ľudského tela, ktorý najviac pripomína osobu s príslušnými príznakmi. Na základe vybratého modelu možno zobraziť relevantnejšiu množinu príznakov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na konkrétnu časť tela alebo si vyberte spomedzi príznakov v časti Nešpecifické príznaky.

 4. V zozname príznakov ťuknite alebo kliknite na konkrétne príznaky.

 5. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Príznaky v rámci druhej úrovne príznakov spresnite zoznam možných zdravotných ťažkostí.

 6. Z konečného zoznamu zdravotných ťažkostí si niektorú vyberte a prečítajte si o nej viac.

Pomocou možnosti Ľudské telo 3D môžete ďalej lepšie pochopiť, čo prebieha v tele so zdravotnou ťažkosťou, ktorú ste hľadali.

Vyhľadanie časti tela pomocou ľudského teda 3D

Ľudské telo 3D umožňuje vybrať si z rôznych sústav orgánov ľudského tela a tiež z rôznych konkrétnych častí tela a prečítať si o nich viac.

 1. Potiahnite prstom nadol z horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a zo zoznamu vyberte možnosť Ľudské telo 3D.

 2. Ťuknutím na ikonu pohlavia pod ľudským telom vyberte príslušné pohlavie modelu ľudského tela.

 3. Podľa toho, čo hľadáte, vyberte v prípade potreby príslušnú sústavu orgánov, napríklad nervovú alebo svalovú sústavu.

 4. Posuňte sa na príslušnú časť ľudského tela a požadovaným spôsobom ju otočte. Ťuknutím alebo kliknutím môžete tiež priblížiť konkrétnu oblasť.

 5. Ťuknutím alebo kliknutím môžete zvýrazniť konkrétnu časť tela alebo konkrétny orgán a zobraziť súvisiaci článok s rozsiahlejšími informáciami.

 6. Súvisiace články môžete zobraziť aj pomocou kariet Súvisiaca anatómiaSúvisiace systémy.

 7. Zobrazenie môžete kedykoľvek obnoviť na predvolené ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo obnovenia pod ľudským telom.

Pomocou kontroly príznakov môžete tiež vyhľadať možné príznaky a súvisiace zdravotné ťažkosti.

Sledovanie krvného tlaku, cholesterolu a očkovaní

Prestali sme podporovať sledovanie krvného tlaku, cholesterolu a očkovaní. Všetky údaje, ktoré ste v minulosti uložili do týchto sledovaní, sa však dajú stiahnuť vo forme textového súboru. Ak chcete údaje stiahnuť, prejdite na položku Sledovanie zdravia, kliknite na položku Stiahnuť údaje a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Výživa

Zobraziť všetko

Nastavenie denného cieľového množstva kalórií

Denné cieľové množstvo kalórií je kalorický príjem, ktorý je pre vás odporúčaný na základe vášho životného štýlu, hmotnostného cieľa a ďalších informácií v profile. Môžete použiť vypočítané odporúčané cieľové množstvo kalórií alebo môžete na table Prispôsobenie nastaviť vlastné cieľové množstvo kalórií.

 1. Potiahnite prstom nadol z horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položky SledovaniaSledovanie stravovania.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Vyhľadať odporúčané denné cieľové množstvo kalórií otvorte tablu Prispôsobenie.

 3. Na table Prispôsobenie vyplňte časti Môj profilMoje cieľové množstvo kalórií a získate odporúčané denné cieľové množstvo kalórií na základe svojho hmotnostného cieľa, prípadne si nastavte ľubovoľné vlastné cieľové množstvo kalórií.

 4. Po ťuknutí alebo kliknutí mimo tably Prispôsobenie sa vaše prispôsobené cieľové množstvo kalórií aktualizuje.

Vyhľadanie a pridanie jedál v sledovaní stravovania

 1. Potiahnite prstom nadol z horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položky SledovaniaSledovanie stravovania.

 2. Jedlo môžete pridať ťuknutím alebo kliknutím na položku + JEDLO v rámci príslušného chodu.

 3. Jedlá môžete vyhľadávať zadaním dotazu do vyhľadávacieho poľa. Vyberte možnosť zo zoznamu návrhov alebo stlačte kláves Enter a získajte ďalšie výsledky.

 4. Po pridaní viacerých jedál do sledovania stravovania môžete pomocou kariet NajnovšieObľúbené pridávať jedlá rýchlejšie.

 5. Vlastné jedlá možno pridávať na karte Vlastné.

 6. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Hotovo pridajte do sledovania vybraté jedlá.

Pridanie vlastných jedál a podrobností do existujúceho zoznamu jedál

Okrem rozsiahleho zoznamu jedál, z ktorých si môžete pri sledovaní stravovania vyberať, umožňuje aplikácia MSN Zdravie a fitnes pridávať vlastné jedlá a výživové hodnoty.

 1. Potiahnite prstom nadol z horného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a v časti Sledovania vyberte možnosť Sledovanie stravovania.

 2. Pridajte jedlo do príslušného chodu.

 3. V časti Pridať jedlo sa posuňte sa na kartu Vlastné.

 4. V tejto časti kliknite na hlavičku Zadať vlastné jedlo. Ďalšia možnosť je vyhľadať jedlo. Stlačte kláves Enter a ťuknite alebo kliknite na položku Pridanie jedla ako vlastného jedla na konci výsledkov hľadania.

 5. Zadajte podrobnosti o vlastnom jedle vrátane položiek Názov jedla, Veľkosť porcieKalórie.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť. Vlastné jedlo by sa malo teraz zobrazovať na karte Vlastné.

Môžete tiež zadať, koľko gramov tukov, bielkovín a sacharidov dané vlastné jedlo obsahuje. Vďaka tomu môžete okrem prijatých kalórií sledovať aj ich percentuálny príjem za konkrétny deň.

Synchronizácia údajov zo sledovania stravovania

Ak chcete, aby sa údaje zobrazovali vo viacerých zariadeniach, postupujte podľa krokov v časti Synchronizácia údajov aplikácie medzi telefónmi a počítačmi.

Porovnanie jedál

Po porovnaní jedál budete lepšie vedieť, čo jete, a preto sa budete môcť informovanejšie rozhodnúť medzi dvomi jedlami a veľkosťami ich porcií. Môžete takto porovnať všetky výživové hodnoty dvoch jedál.

 1. V časti Rýchly prístup vyberte položku Jedlo.

 2. Vyhľadajte konkrétne jedlo a ťuknite alebo kliknite na niektorú z navrhovaných možností.

 3. Na stránke s podrobnosťami o jedle ťuknite alebo kliknite na položku Porovnať.

 4. Vyhľadajte druhé jedlo a vyberte si z návrhov.

 5. Vyberte počet porcií a veľkosti porcií dvoch porovnávaných jedál.

 6. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Zobraziť úplné informácie o výživových hodnotách v dolnej časti si môžete tiež pozrieť úplné podrobnosti o ľubovoľnom z týchto dvoch jedál.

 7. Na pôvodnú stránku s podrobnosťami o jedle sa môžete kedykoľvek vrátiť ťuknutím alebo kliknutím mimo rozbaľovacieho tlačidla Porovnať jedlá.

Vysvetlenie odporúčaného denného cieľového množstva kalórií

Nástroj na výpočet denného cieľového množstva kalórií odporúča kalorický príjem na základe životného štýlu, hmotnostných cieľov a ďalších informácií v profile. Pri používaní týchto informácií v sledovaní stravovania treba mať na pamäti isté skutočnosti:

 • Hodnoty sú prispôsobené vám a odporúčajú sa vám na základe vášho životného štýlu a hmotnostného cieľa. Každá zmena informácií v profile, napríklad pohlavia, výšky, hmotnosti a veku, môže mať vplyv aj na tieto hodnoty.

 • Na príjem dostatočného množstva živín sa odporúča prijať minimálne 1 200 kalórií. Odporúčanou kalorickou hodnotou nižšou než 1 200 kalórií by ste sa nemali riadiť.

 • Aplikácia MSN Zdravie a fitnes je určená pre ľudí starších než 14 rokov. Ľudia mladší než 14 rokov by si nemali odporúčané denné cieľové množstvo kalórií vypočítavať pomocou tohto nástroja.

 • Ďalšie informácie sa dočítate vo vyhlásení.

Potrebujete ďalšiu pomoc?