Pozrite si video o počúvaní textu čítaného nahlas programom Moderátor. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulkyTlačidlo Skryté titulky.)

Moderátor je program na hlasné čítanie obrazovky a opisovanie udalostí, napríklad chybových hlásení, takže počítač môžete používať aj bez obrazovky.

Poznámka

 • Moderátor je k dispozícii v angličtine (americkej, britskej a indickej), francúzštine, japončine, kantónčine (tradičnej čínštine), kórejčine, mandarínčine (tradičnej čínštine a zjednodušenej čínštine), nemčine, poľštine, portugalčine, ruštine, španielčine (Španielsko a Mexiko) a taliančine.

Spustenie programu Moderátor

Program Moderátor možno spustiť niekoľkými spôsobmi: Väčšina ľudí uprednostňuje štyri spôsoby:

 • Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Enter.
 • Na tablete stlačte tlačidlo s logom Windows Kláves s logom Windows spolu s tlačidlom na zvýšenie hlasitosti.
 • Na prihlasovacej obrazovke ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zjednodušiť prístup Tlačidlo Zjednodušenie prístupu v ľavom dolnom rohu a vyberte možnosť Moderátor.
 • Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)
  Ťuknite alebo kliknite na položku Zjednodušenie prístupu, ťuknite alebo kliknite na položku Moderátor a posunutím jazdca pod položku Moderátor program zapnite.

Tipy

 • Ak chcete okamžite začať pracovať, po otvorení programu Moderátor stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + F1 alebo trikrát ťuknite na dotykovú obrazovku štyrmi prstami. Tým sa zobrazia všetky príkazy programu Moderátor. Ak používate japonskú klávesnicu 106/109, začnite stlačením klávesov Ctrl + Alt + F1.

 • Ak chcete počas používania programu Moderátor použiť kláves Caps Lock na zobrazenie veľkých začiatočných písmen, rýchlo stlačte dvakrát za sebou kláves Caps Lock.

Ukončenie programu Moderátor

Program Moderátor možno takisto ukončiť niekoľkými spôsobmi: Väčšina ľudí uprednostňuje dve skratky:

 • Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Enter.
 • Na tablete stlačte tlačidlo s logom Windows Kláves s logom Windows spolu s tlačidlom na zvýšenie hlasitosti.

Nové dotykové gestá

Systémy Windows 8.1 a Windows RT 8.1 majú nové akcie a nové umiestnenia pre bežné príkazy. Tu je niekoľko dôležitých gest, ktorými môžete začať.

Dotykové gesto Úloha
Dotykové gesto

Potiahnutie jedného prsta z pravého okraja

Úloha

Otvorenie kľúčových tlačidiel (Vyhľadávanie, Zdieľanie, Štart, Zariadenia a Nastavenie)

Dotykové gesto

Potiahnutie jedného prsta z ľavého okraja

Úloha

Prepnutie aplikácií, ich prichytenie na okraj a ich zatvorenie

Dotykové gesto

Potiahnutie jedného prsta z horného alebo dolného okraja

Úloha

Zobrazenie príkazov aplikácií, ako sú napríklad príkazy Uložiť, Upraviť a Odstrániť

Poznámka

 • Gesto stlačenia a podržania nie je podporované v programe Moderátor.

Nové klávesové skratky

Systémy Windows 8.1 a Windows RT 8.1 obsahujú aj nové klávesové skratky. Tu je niekoľko užitočných skratiek.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + C
Úloha

Otvorenie kľúčových tlačidiel (Vyhľadávanie, Zdieľanie, Štart, Zariadenia a Nastavenie)

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Z
Úloha

Zobrazenie príkazov aplikácií, ako sú napríklad príkazy Uložiť, Upraviť a Odstrániť

Klávesová skratka
Kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + bodka
Úloha

Prichytenie aplikácií na okraj

Klávesová skratka
Kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + Tab alebo Alt + Tab
Úloha

Prepnutie aplikácií

Nastavenia programu Moderátor

Nastavenie Moderátora môžete zmeniť v nastaveniach počítača. Ako tieto nastavenia nájsť:

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zjednodušenie prístupu a zmeňte ľubovoľné z nasledujúcich nastavení.

Vypočutie si obsahu obrazovky

 • Moderátor. Tento jazdec sa používa na zapnutie alebo vypnutie Moderátora.

 • Automatické spustenie Moderátora. Pomocou tohto nastavenia sa môže Moderátor spustiť automaticky pri každom prihlásení.

Hlas

 • Výber hlasu. Pomocou tejto rozbaľovacej ponuky môžete vybrať rôzne druhy hlasu v programe Moderátor, ak sú vo vašom jazyku k dispozícii.

 • Rýchlosť. Pomocou tohto jazdca môžete zmeniť rýchlosť hlasu.

 • Výška. Pomocou tohto jazdca môžete zmeniť výšku hlasu.

Zvuky, ktoré počujete

 • Čítanie tipov ovládacích prvkov a tlačidiel. Pomocou tohto nastavenia vám Moderátor môže čítať tipy na interakciu s bežnými položkami, ako sú napríklad tlačidlá, prepojenia, položky zoznamov a jazdce.

 • Zadávané znaky. Môžete si vybrať, či chcete, aby Moderátor prečítal každé stlačenie klávesu.

 • Zadávané slová. Môžete si vybrať, či chcete, aby Moderátor prečítal každé napísané slovo.

 • Zníženie hlasitosti ostatných aplikácií, keď je spustený program Moderátor. Táto možnosť stíši ostatné aplikácie, aby bolo program Moderátor lepšie počuť.

 • Prehrávanie zvukových upozornení. Táto možnosť umožňuje zapnúť ďalšie zvuky, ktoré Moderátor prehráva pri vykonávaní určitých akcií.

Kurzor a klávesy

 • Zvýraznenie kurzora. Táto možnosť umožňuje zobraziť alebo skryť zvýraznené pole, ktoré Moderátor práve číta.

 • Nastavenie sledovania Moderátora kurzorom. Táto možnosť umožňuje zobraziť alebo skryť zvýraznené pole, ktoré Moderátor práve číta.

 • Aktivácia klávesov na dotykovej klávesnici po zdvihnutí prsta z klávesnice. Ak je k dispozícii dotykový režim, môžete zapnutím tohto nastavenia písať na dotykovej klávesnici rýchlejšie. Pri tomto nastavení môžete presúvaním vyhľadávať požadované položky a zdvihnutím prsta stláčať klávesy.

Klávesové príkazy

Poznámka

 • Ak používate japonskú klávesnicu 106/109, v nasledujúcich klávesových príkazoch použite klávesovú skratku Ctrl + Alt namiesto klávesu Caps Lock.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Ctrl

Úloha

Zastavenie čítania

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Enter
Úloha

Ukončenie programu Moderátor

Klávesová skratka

Caps Lock + medzerník

Úloha

Vykonanie primárnej akcie

Klávesová skratka

Caps Lock + šípka doprava

Úloha

Prechod na nasledujúcu položku

Klávesová skratka

Caps Lock + šípka doľava

Úloha

Prechod na predchádzajúcu položku

Klávesová skratka

Caps Lock + šípka nahor

Úloha

Zmena zobrazenia

Klávesová skratka

Caps Lock + šípka nadol

Úloha

Zmena zobrazenia

Klávesová skratka

Caps Lock + A

Úloha

Zmena režimu podrobností čítania

Klávesová skratka

Caps Lock + F1

Úloha

Zobrazenie zoznamu príkazov

Klávesová skratka

Caps Lock + F2

Úloha

Zobrazenie príkazov pre aktuálnu položku

Klávesová skratka

Caps Lock + F3

Úloha

Prechod na ďalšiu bunku v riadku

Klávesová skratka

Caps Lock + Shift + F3

Úloha

Prechod na predchádzajúcu bunku v riadku

Klávesová skratka

Caps Lock + F4

Úloha

Prechod na ďalšiu bunku v stĺpci

Klávesová skratka

Caps Lock + Shift + F4

Úloha

Prechod na predchádzajúcu bunku v stĺpci

Klávesová skratka

Caps Lock + F5

Úloha

Prečítanie informácie o tom, v ktorom riadku a stĺpci sa program Moderátor nachádza

Klávesová skratka

Caps Lock + F6

Úloha

Prechod na bunku tabuľky

Klávesová skratka

Caps Lock + F7

Úloha

Prečítanie aktuálneho stĺpca

Klávesová skratka

Caps Lock + F8

Úloha

Prečítanie aktuálneho riadka

Klávesová skratka

Caps Lock + F9

Úloha

Prečítanie hlavičky aktuálneho stĺpca

Klávesová skratka

Caps Lock + F10

Úloha

Prečítanie hlavičky aktuálneho riadka

Klávesová skratka

Caps Lock + F11

Úloha

Vypnutie alebo zapnutie dotykového režimu

Klávesová skratka

Caps Lock + F12

Úloha

Prepnutie oznámení stlačených klávesov

Klávesová skratka

Caps Lock + Z

Úloha

Uzamknutie klávesu programu Moderátor

Klávesová skratka

Caps Lock + X

Úloha

Prilepenie klávesov do aplikácie

Klávesová skratka

Caps Lock + V

Úloha

Zopakovanie posledného slovného spojenia

Klávesová skratka

Caps Lock + Page Up

Úloha

Zvýšenie hlasitosti hlasu

Klávesová skratka

Caps Lock + Page Down

Úloha

Zníženie hlasitosti hlasu

Klávesová skratka

Caps Lock + plus

Úloha

Zvýšenie rýchlosti hlasu

Klávesová skratka

Caps Lock + mínus

Úloha

Zníženie rýchlosti hlasu

Klávesová skratka

Caps Lock + D

Úloha

Prečítanie položky

Klávesová skratka

Caps Lock + F

Úloha

Rozšírené prečítanie položky

Klávesová skratka

Caps Lock + S

Úloha

Vyhláskovanie alebo podrobné prečítanie položky pre japončinu alebo kórejčinu

Klávesová skratka

Caps Lock + W

Úloha

Prečítanie okna

Klávesová skratka

Caps Lock + R

Úloha

Prečítanie všetkých položiek vo vybratej oblasti

Klávesová skratka

Caps Lock + Q

Úloha

Prechod na poslednú položku vo vybratej oblasti

Klávesová skratka

Caps Lock + G

Úloha

Premiestnenie kurzora programu Moderátor na systémový kurzor

Klávesová skratka

Caps Lock + T

Úloha

Premiestnenie kurzora programu Moderátor na ukazovateľ

Klávesová skratka

Caps Lock + vlnovka

Úloha

Nastavenie výberu na položku

Klávesová skratka

Caps Lock + Backspace

Úloha

Prechod o jednu položku späť

Klávesová skratka

Caps Lock + Insert

Úloha

Prechod na prepojenú položku

Klávesová skratka

Caps Lock + M

Úloha

Spustenie čítania

Klávesová skratka

Caps Lock + koncová zátvorka

Úloha

Prečítanie textu od začiatku po kurzor

Klávesová skratka

Caps Lock + 0 (nula)

Úloha

Prečítanie atribútov textu

Klávesová skratka

Caps Lock + H

Úloha

Prečítanie dokumentu

Klávesová skratka

Caps Lock + U

Úloha

Prečítanie nasledujúcej strany

Klávesová skratka

Caps Lock + Ctrl + U

Úloha

Prečítanie aktuálnej strany

Klávesová skratka

Caps Lock + Shift + U

Úloha

Prečítanie predchádzajúcej strany

Klávesová skratka

Caps Lock + I

Úloha

Prečítanie nasledujúceho odseku

Klávesová skratka

Caps Lock + Ctrl + I

Úloha

Prečítanie aktuálneho odseku

Klávesová skratka

Caps Lock + Shift + I

Úloha

Prečítanie predchádzajúceho odseku

Klávesová skratka

Caps Lock + O

Úloha

Prečítanie nasledujúceho riadka

Klávesová skratka

Caps Lock + Ctrl + O

Úloha

Prečítanie aktuálneho riadka

Klávesová skratka

Caps Lock + Shift + O

Úloha

Prečítanie predchádzajúceho riadka

Klávesová skratka

Caps Lock + P

Úloha

Prečítanie nasledujúceho slova

Klávesová skratka

Caps Lock + Ctrl + P

Úloha

Prečítanie aktuálneho slova

Klávesová skratka

Caps Lock + Shift + P

Úloha

Prečítanie predchádzajúceho slova

Klávesová skratka

Caps Lock + úvodná zátvorka

Úloha

Prečítanie nasledujúceho znaku

Klávesová skratka

Caps Lock + Ctrl + úvodná zátvorka

Úloha

Prečítanie aktuálneho znaku

Klávesová skratka

Caps Lock + Shift + úvodná zátvorka

Úloha

Prečítanie predchádzajúceho znaku

Klávesová skratka

Caps Lock + J

Úloha

Prechod na nasledujúci nadpis

Klávesová skratka

Caps Lock + Shift + J

Úloha

Prechod na predchádzajúci nadpis

Klávesová skratka

Caps Lock + K

Úloha

Prechod na nasledujúcu tabuľku

Klávesová skratka

Caps Lock + Shift + K

Úloha

Prechod na predchádzajúcu tabuľku

Klávesová skratka

Caps Lock + L

Úloha

Prechod na nasledujúce prepojenie

Klávesová skratka

Caps Lock + Shift + L

Úloha

Prechod na predchádzajúce prepojenie

Klávesová skratka

Caps Lock + Y

Úloha

Prechod na začiatok textu

Klávesová skratka

Caps Lock + B

Úloha

Prechod na koniec textu

Klávesová skratka

Caps Lock + C

Úloha

Prečítanie aktuálneho dátumu a času

Dotykové príkazy

Ak máte nový počítač, ktorý podporuje minimálne štyri kontaktné body, na ovládanie počítača môžete používať dotykové príkazy.

Dotykový príkaz Úloha
Dotykový príkaz

Potiahnutie doľava alebo doprava jedným prstom

Úloha

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku

Dotykový príkaz

Potiahnutie nahor alebo nadol jedným prstom

Úloha

Zmena prírastku posúvania

Dotykový príkaz

Ťuknutie alebo potiahnutie jedným prstom

Úloha

Prečítanie textu pod prstom

Dotykový príkaz

Dvojité ťuknutie jedným prstom

Úloha

Aktivovanie primárnej akcie

Dotykový príkaz

Trojité ťuknutie jedným prstom

Úloha

Aktivovanie sekundárnej akcie

Dotykový príkaz

Potiahnutie dvomi prstami doľava, doprava, nahor alebo nadol

Úloha

Posunutie

Dotykový príkaz

Ťuknutie dvomi prstami

Úloha

Zastavenie čítania textu programom Moderátor

Dotykový príkaz

Dvojité ťuknutie dvomi prstami

Úloha

Zobrazenie kontextovej ponuky

Dotykový príkaz

Podržanie jedného prsta a ťuknutie ďalším prstom

Úloha

Aktivovanie primárnej akcie

Dotykový príkaz

Podržanie jedného prsta a dvojité ťuknutie ďalším prstom

Úloha

Aktivovanie sekundárnej akcie

Dotykový príkaz

Potiahnutie doľava alebo doprava tromi prstami

Úloha

Pohyb klávesom Tab dopredu alebo dozadu

Dotykový príkaz

Potiahnutie nahor tromi prstami

Úloha

Prečítanie aktuálneho okna

Dotykový príkaz

Rýchly pohyb nadol tromi prstami

Úloha

Spustenie čítania požadovaného textu

Dotykový príkaz

Ťuknutie tromi prstami

Úloha

Zmena režimu podrobností čítania

Dotykový príkaz

Dvojité ťuknutie tromi prstami

Úloha

Prečítanie atribútov textu

Dotykový príkaz

Podržanie jedného prsta a ťuknutie ďalšími dvomi prstami

Úloha

Spustenie ťahania alebo ďalšie možnosti klávesu

Dotykový príkaz

Potiahnutie doľava alebo doprava štyrmi prstami

Úloha

Presun kurzora programu Moderátor na začiatok alebo koniec jednotky

Dotykový príkaz

Potiahnutie nahor alebo nadol štyrmi prstami

Úloha

Zapnutie alebo vypnutie priblíženia

Dotykový príkaz

Ťuknutie štyrmi prstami

Úloha

Zobrazenie príkazov pre aktuálnu položku

Dotykový príkaz

Dvojité ťuknutie štyrmi prstami

Úloha

Prepnutie režimu vyhľadávania

Dotykový príkaz

Trojité ťuknutie štyrmi prstami

Úloha

Zobrazenie zoznamu príkazov programu Moderátor

Poznámka

 • Moderátor poskytuje základné funkcie čítania obrazovky, ktoré vám umožňujú používať Windows v prípade, ak nemáte k dispozícii rozšírenejší program na čítanie obrazovky. Moderátor nie je určený na čítanie obsahu vo všetkých aplikáciách. Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky a ďalších pomocných technológiách pre ľudí s postihnutím nájdete na webovej lokalite Microsoft Accessibility.
Potrebujete ďalšiu pomoc?