Legálny Windows

Tento článok sa vzťahuje na inú verziu systému Windows než je verzia, ktorú používate.

Ďalšie informácie o vašej verzii

Získajte odpovede na bežné otázky týkajúce sa pravosti systému Windows

Všeobecné otázky

Zobraziť všetko

Zobrazujú sa hlásenia o tom, že systém Windows nemusí byť legálny. Ako to môžem napraviť?

Ak sa zobrazujú oznámenia o tom, že kópia systému Windows nainštalovaná v počítači nemusí byť pravá, alebo o tom, že ste sa mohli stať obeťou distribúcie falšovaného softvéru, kópia systému Windows pravdepodobne nebola správne aktivovaná alebo je nelegálna iným spôsobom. Ak to chcete napraviť, kliknite na oznámenie a postupujte podľa pokynov na opravu systému Windows alebo (ak ste si neúmyselne obstarali falšovaný softvér) si kúpte pravú kópiu systému Windows.

Pravidelné upozornenia na nelegálny systém Windows sa budú zobrazovať až do odstránenia problému. Okrem toho sa pracovná plocha môže zmeniť na čiernu, aby tieto hlásenia ešte viac vynikli. Môžete obnoviť jej pôvodné nastavenie, ale po uplynutí 60 minút sa znova zmení na čiernu a bude sa to opakovať dovtedy, kým problém neodstránite.

Kritické aktualizácie zabezpečenia budú pre systém Windows k dispozícii bez ohľadu na to, či je legálny. Prístup k voliteľným aktualizáciám alebo výhodám dostupným výlučne pre zákazníkov s pravým systémom Windows (ako je napríklad Microsoft Security Essentials) však môže byť obmedzený.

Ako môžem zistiť, či je môj systém Windows legálny?

Odporúčame vám kúpiť si systém Windows alebo počítač s predinštalovaným systémom Windows priamo od spoločnosti Microsoft alebo v známom a dôveryhodnom miestnom obchode alebo obchode online. Všímajte si tiež, či sú prítomné aj charakteristické znaky legálneho systému Windows, ako je napríklad Certifikát pravosti, štítok s potvrdením licencie a hologram. Ďalšie informácie nájdete v téme Na čo sa zamerať.

Môžem nainštalovať svoju kópiu systému Windows do viacerých počítačov?

Systém Windows nemôžete nainštalovať do väčšieho počtu počítačov, než vám povoľujú Licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Zvyčajne je potrebné riadiť sa pravidlom, ktoré hovorí, že do jedného počítača možno nainštalovať iba jednu kópiu systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktivácia systému Windows 7: najčastejšie otázky a na webovej lokalite multilicencií spoločnosti Microsoft.

Objednal(-a) som si súpravu Get Genuine Windows Online Kit, ale ešte stále mi nebola doručená. Čo treba robiť?

Skúste skontrolovať, či sa e-mail s potvrdením objednávky nenachádza v priečinkoch nevyžiadanej pošty, alebo kontaktujte oddelenie podpory.

Vyhľadanie kódu Product Key

Kód Product Key je možné nájsť na niektorom z nasledujúcich miest (podľa toho, kde sa nachádzate a aký spôsob platby ste použili):

 • na stránke potvrdenia objednávky spoločnosti Microsoft,

 • v e-maile odoslanom na adresu, ktorú ste použili na zadanie svojej objednávky,

 • v prepojení na stránku stavu objednávky v e-maile,

 • v dodacom liste, ktorý sa posiela so súpravou Get Genuine Online Kit.

Môžu sa do môjho počítača inštalovať kritické aktualizácie zabezpečenia aj napriek tomu, že je v ňom spustený nelegálny systém Windows?

Áno. Kritické aktualizácie zabezpečenia budú pre systém k dispozícii bez ohľadu na to, či je legálny. Ak však kópia systému Windows nie je legálna, nebudete môcť nainštalovať aktualizácie určené výlučne pre zákazníkov s legálnym systémom Windows vrátane aplikácie Microsoft Security Essentials. Spoločnosť Microsoft dôrazne odporúča, aby ste si okamžite zaobstarali legálny softvér spoločnosti Microsoft, ktorý vám umožňuje bezpečnejšie pracovať s počítačom.


Aktivácia a overenie pravosti

Zobraziť všetko

Čo je aktivácia?

Aktivácia páruje váš kód Product Key s vašou hardvérovou konfiguráciou a pomáha overiť, či sa kópia systému Windows nepoužíva vo väčšom počte počítačov, než to povoľujú Licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Ak chcete získať ďalšie informácie, zistite, ako nainštalovať, inovovať a aktivovať Windows, alebo si pozrite tému Aktivácia systému Windows 7: najčastejšie otázky.

Ak systém Windows nie je legálny, na stránke s výsledkami overenia pravosti sa zobrazia podrobnosti o tom, prečo systém Windows nie je legálny, ako aj pokyny na rýchle a jednoduché odstránenie tohto problému. Nezhromažďujú sa pri tom žiadne osobné údaje. Ďalšie informácie o tom, aké informácie sa zhromažďujú a ako sa tieto informácie používajú, nájdete vo vyhlásení o používaní osobných údajov v legálnom softvéri od spoločnosti Microsoft.

Čo je overenie pravosti?

Overenie pravosti je proces online, ktorý vám umožňuje overiť pravosť kópie systému Windows. Overenie pravosti je podporované pre niektoré verzie systému Windows. Overenie pravosti kópie systému Windows sa môže požadovať na získanie súčastí na stiahnutie a určitých aktualizácií od spoločnosti Microsoft, ktoré sú vyhradené pre počítače s legálnym systémom Windows. Výzva na overenie pravosti sa v systéme Windows môže zobraziť aj v prípade, ak sa aktivácia nedokončí správne. Prístup k aktualizáciám zabezpečenia prostredníctvom funkcie automatických aktualizácií môžu získať všetci zákazníci.

Ak kópia systému Windows pri overení pravosti zlyhá, na stránke s výsledkami overenia pravosti sa zobrazia podrobnosti o tom, prečo systém Windows nie je legálny, ako aj pokyny na rýchle a jednoduché odstránenie tohto problému. Nezhromažďujú sa pri tom žiadne osobné údaje. Podrobnosti o tom, aké informácie sa zhromažďujú a ako sa tieto informácie používajú, nájdete vo vyhlásení o používaní osobných údajov v legálnom softvéri od spoločnosti Microsoft.

Overenie pravosti online v súčasnosti podporujú všetky vydania systémov Windows 7 a Windows Vista, ako aj nasledujúce vydania systému Windows XP: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (okrem vydania Windows XP Professional x64 Edition), Windows XP Starter Edition a Windows XP Media Center Edition.

Aké sú najčastejšie príčiny možného zlyhania overenia pravosti systému Windows?

Existuje niekoľko bežných príčin, pre ktoré môže byť systém Windows v počítači identifikovaný počas overenia pravosti ako nelegálny.

 • Opravy. Hlásenia o nelegálnosti systému Windows sa na pracovnej ploche môžu začať zobrazovať po oprave počítača. Overenie pravosti môže po oprave zlyhať, pretože niektoré opravy vyžadujú opätovnú inštaláciu systému Windows a počas tohto procesu sa môže stať, že pracovník predajne alebo osoba opravujúca počítač mohli na aktiváciu systému Windows použiť iný kód Product Key než kód použitý na aktiváciu systému Windows pri pôvodnej inštalácii tohto systému. Oznámenia o nelegálnosti systému Windows sa môžu začať zobrazovať až potom, ako sa z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft pokúsite o stiahnutie položky vyžadujúcej overenie pravosti a overenie pravosti zlyhá. Ak chcete legalizovať svoj systém, znova zadajte pôvodný kód Product Key na správnu aktiváciu systému Windows.

V ostatných prípadoch bude pravdepodobne potrebné kúpiť ďalšie licencie systému Windows, aby ste systém mohli legalizovať.

 • 1 licencia = 1 počítač. Ďalšou bežnou príčinou zlyhania overenia pravosti systému Windows sú pokusy o inštaláciu systému Windows vo väčšom počte počítačov, než to povoľuje licencia. Ak ste si kúpili napríklad jednu kópiu systému Windows a nainštalovali ste ju do viacerých počítačov, overenie pravosti online môže zlyhať, pretože kód Product Key už bol použitý v inom počítači. Pri väčšine kópií systému Windows je zvyčajne potrebné riadiť sa pravidlom, ktoré hovorí, že do jedného počítača možno nainštalovať iba jednu kópiu systému Windows. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, čo vám povoľuje vaša licencia, prejdite na webovú lokalitu multilicencií spoločnosti Microsoft.

 • Falšovaný softvér. Overenie pravosti môže zlyhať aj v prípade, ak ste si omylom obstarali a nainštalovali falšovaný systém Windows. Keďže je ťažké zistiť, či je produkt falšovaný, webová stránka spoločnosti Microsoft‌, ktorá sa zaoberá overením pravosti, vám môže pomôcť identifikovať falšovaný softvér a odoslať správu o falšovanom softvéri. Zlyhanie overenia pravosti je bežné aj v prípade falšovaného systému Windows, ktorý ste si mohli sami zakúpiť napríklad na aukčnej lokalite online alebo ktorý bol nainštalovaný v použitom počítači zakúpenom online alebo osobne. Nezabudnite si od predávajúceho vyžiadať pôvodný disk systému Windows a Certifikát pravosti.

Spoločnosť Microsoft prichádza so špeciálnymi ponukami, ktoré vám pomáhajú legalizovať softvér. Ak zlyhá overenie pravosti systému Windows nainštalovaného v počítači, zobrazí sa stránka s výsledkami overenia pravosti, na ktorej si môžete priamo kúpiť legálny systém Windows.

Ako môžem získať ďalšiu pomoc pri aktivácii systému Windows?

O technickú podporu pre Windows môžete žiadať podľa toho, od koho ste svoj systém kúpili:

 • Ak ste si kúpili nový počítač s predinštalovaným systémom Windows, pri problémoch s aktiváciou alebo overením pravosti systému Windows vám môže pomôcť výrobca počítača. Pozrite si zoznam kontaktných čísel výrobcov vo vašej oblasti.

 • Ak ste systém Windows zakúpili samostatne (napríklad od autorizovaného predajcu alebo od priateľa), použite kontaktné čísla, ktoré sa zobrazujú počas procesu aktivácie, aby ste mohli získať ďalšiu pomoc od spoločnosti Microsoft vo svojej oblasti.

Dá sa proces overenia pravosti vykonať aj prostredníctvom iných webových prehľadávačov, než sú webové prehľadávače od spoločnosti Microsoft?

Áno. Proces overenia pravosti môžete vykonať aj prostredníctvom iných webových prehľadávačov, než sú webové prehľadávače od spoločnosti Microsoft, ale proces overenia vykonáte iným spôsobom – spustiteľným súborom. Doplnok pre prehľadávač potom vykoná to isté overenie pravosti systému Windows ako ovládacie prvky ActiveX.

Používatelia prehľadávača Mozilla Firefox: v pokynoch pre spustiteľný súbor nástroja na overenie pravosti sa síce uvádza, aby ste tento súbor otvorili alebo spustili z jeho aktuálneho umiestnenia, prehľadávač Firefox vám to však neumožní. Namiesto toho uložte súbor do počítača a potom ho spustite tak, že naň dvakrát kliknete. Ak potrebujete pomoc pri výskyte technických problémov súvisiacich s doplnkami pre prehľadávače, pozrite si stránku diagnostiky pravosti softvéru od spoločnosti Microsoft.

Čo je ovládací prvok ActiveX a prečo je potrebný na overenie pravosti systému Windows?

Ovládacie prvky ActiveX sú súčasti používané prehľadávačom Internet Explorer. Tieto ovládacie prvky alebo tzv. doplnky rozširujú vaše možnosti pri prehľadávaní tak, že povoľujú animácie alebo vám pomáhajú s úlohami, ako je inštalácia aktualizácií zabezpečenia z lokality Microsoft Update alebo overenie pravosti softvéru od spoločnosti Microsoft. V procesoch overenia pravosti pre Windows sa ovládací prvok ActiveX používa na overenie pravosti softvéru. Pri prvom spustení overenia pravosti zo systému Windows alebo požiadaní o legálny systém Windows na stiahnutie z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft alebo z lokality Microsoft Update sa zobrazí výzva na inštaláciu ovládacieho prvku ActiveX. Ovládacie prvky ActiveX, ktoré sa používajú pri overení pravosti systému Windows, sú podpísané spoločnosťou Microsoft Corporation. Ak sa nezobrazujú žiadne dostatočné dôkazy o tom, že tieto prvky sú podpísané spoločnosťou Microsoft, nemali by ste si ich stiahnuť. Ak ovládací prvok ActiveX neobsahuje platný podpis vydavateľa, v programe Internet Explorer sa zobrazí upozornenie zabezpečenia a program vám zabráni v stiahnutí ovládacieho prvku do počítača.

Po dokončení overenia pravosti kópie systému Windows nainštalovanej v počítači sa vykoná párovanie kódu Product Key nainštalovaného v počítači s hardvérovou konfiguráciou počítača. Ak znova vykonáte overenie pravosti systému Windows s rovnakým kódom Product Key, služba overenia vykoná rýchlu kontrolu, aby sa potvrdilo, že nedošlo k zmene párovania. Takto je možné skontrolovať, či je systém Windows alebo balík Office správne aktivovaný a či sa nepoužíva vo väčšom počte počítačov, než je povolené na základe licenčných podmienok pre softvér. Služba overenia pravosti nikdy nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Prečítajte si vyhlásenie o používaní osobných údajov v programe pre legálny softvér od spoločnosti Microsoft.

Ak máte problémy so spustením ovládacieho prvku ActiveX, môžete použiť prepojenie Kontaktujte nás v dolnej časti webových stránok lokality Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft alebo lokality overenia pravosti softvéru spoločnosti Microsoft a požiadať o ďalšiu pomoc. Môžete tiež prejsť na stránku diagnostiky pravosti softvéru spoločnosti Microsoft, kde nájdete nástroje na riešenie problémov.

Poznámka: Ovládacie prvky ActiveX nie je možné použiť vo všetkých prípadoch, pretože niektoré nastavenia zabezpečenia prehľadávača a niektoré spoločnosti ich používanie nepovoľujú. Preto existuje alternatívna metóda na overenie pravosti softvéru, ktorá poskytuje rovnaké funkcie ako ovládacie prvky ActiveX. Táto metóda spočíva v spustení malého spustiteľného súboru.


Falšovaný softvér

Zobraziť všetko

Ako môžem nahlásiť falšovaný softvér?

Falšovanie softvéru spôsobuje škody nič netušiacim jednotlivcom, legitímnym podnikom a celej ekonomike. Ak máte pocit, že ste si neúmyselne obstarali falšovaný softvér, alebo ak máte informácie o osobách, spoločnostiach alebo lokalitách online, ktoré možno predávajú falšovaný softvér, môžete nám odoslať správu online. S takto odoslanou správou sa v spoločnosti Microsoft bude zaobchádzať ako s dôvernými informáciami. Spoločnosť Microsoft venuje veľa času a energie boju proti falšovaniu softvéru a môžete si byť istí, že na základe vašej správy prijmeme primerané opatrenia.

Ak chcete odoslať správu o falšovaní, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft, ktorá sa zaoberá overením pravosti.

Neúmyselne som si kúpil(-a) falšovaný systém Windows. Ako môžem nahlásiť osobu alebo spoločnosť, ktorá mi ho predala?

Falšovaný softvér spôsobuje škody nič netušiacim jednotlivcom, legitímnym podnikom a celej ekonomike. Ak ste si neúmyselne kúpili falšovaný softvér, môžete spoločnosti Microsoft pomôcť pri riešení tohto problému tak, že odošlete správu o falšovaní z webovej lokality spoločnosti Microsoft, ktorá sa zaoberá‌ overením pravosti. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si vyhlásenie o používaní osobných údajov v programe pre legálny softvér od spoločnosti Microsoft.

Ako mám postupovať pri prijatí nevyžiadanej pošty s ponukou na získanie systému Windows, ktorý je zrejme falšovaný?

Ak prijmete správu s ponukou na získanie softvéru od spoločnosti Microsoft, ktorú nepovažujete za dôveryhodnú, môžete ju preposlať na adresu piracy@microsoft.com.


Podniky a organizácie

Zobraziť všetko

Ako môžem aktivovať systém Windows pre svoj podnik alebo svoju organizáciu?

Väčšina podnikov a organizácií, ktoré zamestnávajú špecialistu na oblasť informačných technológií, používa hromadnú aktiváciu na aktivovanie systému Windows v prostredí informačných technológií daného podniku. Aktivácia je jednoduchá a je požadovanou súčasťou nasadenia, pretože sa počas nej vytvára vzťah medzi kódom Product Key a kópiou softvéru v zariadení, na ktoré sa vzťahujú práva udelené na základe licencie. Hromadná aktivácia je riešením pre správu aktivácie v infraštruktúre spoločnosti alebo organizácie so systémami Windows 7 a Windows Server 2008 R2 alebo novšími verziami. Hromadná aktivácia systému umožňuje profesionálom z oblasti informačných technológií začleniť a spravovať aktiváciu ako súčasť nasadenia a bežnej správy systémov a zároveň poskytnúť používateľom možnosť transparentného používania počítačov.

Na aktiváciu počítačov môžete v závislosti od požiadaviek organizácie a sieťovej infraštruktúry použiť ľubovoľnú kombináciu metód vrátane:

 • lokálnej aktivačnej služby (označuje sa ako služba na spravovanie kľúčov alebo služba KMS) vo vašom prostredí,

 • kľúča na viacnásobnú aktiváciu (MAK), ktorý sa používa na aktiváciu v priamej spolupráci so spoločnosťou Microsoft.

Vybraté metódy aktivácie závisia od požiadaviek organizácie a od sieťovej infraštruktúry. Ďalšie informácie o plánovaní nasadenia hromadnej aktivácie nájdete v príručke plánovania hromadnej aktivácie. Ďalšie informácie nájdete na stránke Windows Volume Activation Center na lokalite TechNet (je k dispozícii len v angličtine).

 • Na využitie licencie na inováciu je potrebná licencia na úplnú verziu systému Windows.

 • Kľúče na viacnásobnú aktiváciu môžete získať prostredníctvom programov MSPP alebo MAPS, prihlásení na odber zo služieb MSDN/TechNet a aktívnych multilicenčných zmlúv.

 • Kľúče KMS a MAK môžete získať aj na stránke Windows Volume Activation Center.

Ako môžem pomôcť svojmu podniku alebo organizácii získať legálny systém Windows, ak sa mi podarilo neúmyselne kúpiť falšovaný softvér?

Aj napriek kvalitnému plánovaniu, zladenému nasadzovaniu, používaniu pokročilých procesov správy a tým najlepším úmyslom sa vám môže stať, že zistíte, že vo svojom prostredí používate nelegálny a nelicencovaný softvér. Spoločnosť Microsoft ponúka licenčné riešenia GGWA, ktoré vám pomôžu vyriešiť takéto situácie a legalizovať používaný softvér.

 • Podpora za poplatok je k dispozícii od spoločnosti Microsoft alebo od predajcu LAR produktov spoločnosti Microsoft. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho zástupcu pre licencie.

 • Vyžaduje sa zakúpenie minimálne 5 licencií.

Ako mám postupovať, ak nemám dostatok licencií pre svoj podnik alebo svoju organizáciu?

Ak chcete získať ďalšie informácie o legálnom systéme Windows pre svoj podnik alebo organizáciu a o možnostiach získania ďalších licencií, pozrite si riešenia na legalizáciu systému Windows pre váš podnik.