Postup inštalácie balíka Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Windows XP Service Pack 3 (SP3) je dôležitá aktualizácia, ktorá zahŕňa predchádzajúce aktualizácie zabezpečenia, výkonu a stability pre Windows XP.

Ako získať balík SP3

Ak chcete nainštalovať balík SP3, musíte už mať nainštalovaný Windows XP Service Pack 1a (SP1a) alebo Service Pack 2 (SP2). Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto balíkoch a ďalších balíkoch Service Pack pre Windows, prejdite na lokalitu Service Pack Center.

Poznámky

Ak chcete zistiť, či balík Windows XP SP3 už je nainštalovaný, postupujte takto:

 • Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Ak sa položka Service Pack 3 zobrazuje v časti Systém, potom je balík SP3 už v počítači nainštalovaný a nie je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených pokynov.

Zobraziť všetko

Skôr než začnete

Pred začatím inštalácie balíka SP3 sa odporúča vykonať nasledujúce kroky:

 • Prihláste sa do počítača pomocou konta správcu. Skontrolujte, či sa všetci ostatní používatelia odhlásili z počítača, a zatvorte všetky otvorené programy.

 • Zálohujte dôležité súbory do externého umiestnenia, napríklad na externý pevný disk, disk DVD, disk CD alebo jednotku USB flash. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie súborov a priečinkov v Centre pomoci a technickej podpory.

 • Ak používate prenosný počítač, zapojte ho do elektrickej zásuvky a počas inštalácie ho neodpájajte ani nereštartujte.

 • Ak používate bezdrôtový sieťový adaptér od iného dodávateľa, uistite sa, že balík Windows XP SP3 podporuje toto zariadenie. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite výrobcu zariadenia.

 • Ak používate verziu Windows XP Professional, odporúča sa vytvoriť zostavu v nástroji Automatické obnovenie systému (ASR). Môže vám to pomôcť opraviť systém v prípade zlyhania inštalácie. Ďalšie informácie nájdete v článkoch o vytvorení zostavy v nástroji Automatické obnovenie systému pomocou zálohovania v Centre pomoci a technickej podpory. (ASR nie je k dispozícii pre Windows XP Home Edition.)

 • Niektoré antivírusové softvéry môžu brániť inštalácii balíka SP3 alebo ju môžu spomaľovať. Antivírusový softvér môžete dočasne vypnúť. Nezabudnite, že po vypnutí hrozia určité riziká, preto antivírusový softvér po inštalácii balíka Service Pack znovu zapnite.

 • Skontrolujte, či na disku máte k dispozícii dostatok voľného miesta na inštaláciu balíka SP3 (väčšina tohto miesta sa po inštalácii znovu uvoľní). Ďalšie informácie o vytvorení voľného miesta na disku nájdete v článkoch o využívaní čistenia disku v Centre pomoci a technickej podpory.

  Veľkosť voľného miesta na disku potrebného na inštaláciu balíka SP3 (približne):

  Metóda inštaláciePribližná veľkosť potrebného voľného miesta na disku
  Metóda inštalácie

  Stiahnutie balíka SP3 z webovej lokality spoločnosti Microsoft

  Približná veľkosť potrebného voľného miesta na disku

  1 500 MB

  Metóda inštalácie

  Inštalácia balíka SP3 z disku CD

  Približná veľkosť potrebného voľného miesta na disku

  1 765 MB

Manuálna inštalácia balíka SP3 pomocou disku CD alebo Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft

Ak máte problémy so získaním balíka Service Pack zo služby Windows Update, balík SP3 môžete stiahnuť ako samostatný inštalačný balík z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft a potom nainštalovať balík SP3 manuálne. Inštalačný balík je určený pre vývojárov a profesionálov z oblasti IT, ale tento súbor môžete bez problémov stiahnuť a nainštalovať aj sami.

Postup manuálnej inštalácie balíka SP3 pomocou samostatného inštalačného balíka alebo disku CD

 1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak ste balík SP3 stiahli z webovej lokality a chcete ho okamžite nainštalovať, kliknite na tlačidlo Otvoriť alebo Spustiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete nainštalovať program neskôr, kliknite na tlačidlo Uložiť a stiahnite inštalačný súbor do počítača. Keď bude všetko pripravené na inštaláciu balíka Service Pack, dvakrát kliknite na príslušný súbor.

  • Ak inštalujete balík SP3 z disku CD s balíkom Service Pack 3, vložte disk do počítača so spustenou aktuálnou verziou systému Windows XP. Automaticky by sa mal zobraziť sprievodca inštaláciou aktualizácie softvéru. Ak sa sprievodca nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart a potom dvakrát kliknite na položku Tento počítač. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku CD alebo DVD a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. Na stránke Windows XP Service Pack 3 kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 4. Po dokončení inštalácie kliknutím na tlačidlo Dokončiť reštartujte počítač.

 5. Ak ste vypli antivírusový softvér, znovu ho zapnite.

Odinštalovanie balíka SP3

Ak ste balík SP3 nainštalovali sami, môžete ho odinštalovať. Ak však bol balík SP3 v počítači vopred nainštalovaný, nedá sa odinštalovať.

Odinštalovanie balíka SP3

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov, kliknite na položku Windows XP Service Pack 3 a potom kliknite na položku Odstrániť.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Upozornenie

 • Ak sa rozhodnete odinštalovať balík SP3, v dialógovom okne sa zobrazí zoznam programov, ktoré boli nainštalované po inštalácii balíka SP3. Ak sa rozhodnete pokračovať, tieto programy nemusia pracovať správne.

Zabezpečenie a aktualizácia počítača

8. apríla 2014 sa prestáva poskytovať podpora a aktualizácie pre Windows XP. Zistite, ako sa môžete naďalej chrániť.