Postup inštalácie balíka Service Pack 3 (SP3) pre systém Windows XP

Balík Service Pack 3 (SP3) pre systém Windows XP je dôležitá aktualizácia, ktorá zahŕňa predchádzajúce aktualizácie zabezpečenia, výkonu a stability pre systém Windows XP.

Ako získať balík SP3

Odporúčaný (a najjednoduchší) spôsob, ako získať balík SP3, je zapnutie funkcie automatických aktualizácií. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie automatických aktualizácií.

Funkcia automatických aktualizácií môže automaticky prevziať balík SP3, ak je dostupný pre váš počítač. Na spustenie inštalácie je potrebných iba niekoľko kliknutí, zvyšok procesu sa uskutoční automaticky. Ak nie sú zapnuté automatické aktualizácie, balík SP3 môžete nainštalovať pomocou služby Windows Update na webovej stránke systému Windows.

Ak chcete nainštalovať balík SP3, musíte už mať nainštalované balíky Service Pack 1a (SP1a) alebo Service Pack 2 (SP2) pre systém Windows XP. Tieto balíky sú tiež k dispozícii, keď máte zapnuté automatické aktualizácie. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto balíkoch a ďalších balíkoch Service Pack pre systém Windows, prejdite na lokalitu Service Pack Center.

Poznámky

 • Pre 64-bitovú verziu systému Windows XP neexistuje žiadny balík SP3. Ak používate 64-bitovú verziu systému Windows XP s balíkom SP2, máte najnovší balík Service Pack a aj naďalej budete mať oprávnenie na získavanie podpory a prijímanie aktualizácií, a to až do 8. apríla 2014. Ak chcete zistiť, ktorú verziu používate, pozrite si tému Je v počítači spustená 32-bitová alebo 64-bitová verzia systému Windows?

 • Ak chcete mať ten najlepší zážitok z používania počítača, zvážte inováciu na systém Windows 7. Ďalšie informácie o možnostiach dostupných vo vašej krajine alebo oblasti sa nachádzajú na webovej stránke Obchod.

Ak chcete zistiť, či je balík SP3 pre systém Windows XP už nainštalovaný, postupujte takto:

 • Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Ak sa položka Service Pack 3 zobrazuje v časti Systém, potom je balík SP3 už v počítači nainštalovaný, a nie je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených pokynov.

Zobraziť všetko

Skôr než začnete

Pred začatím inštalácie sa odporúča vykonať nasledujúce kroky:

 • Prihláste sa do počítača pomocou konta správcu. Skontrolujte, či sa z počítača odhlásili ostatní používatelia a zatvorte všetky otvorené programy.

 • Zálohujte dôležité súbory do externého umiestnenia, napríklad na externý pevný disk, disk DVD, disk CD alebo jednotku USB flash. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie súborov a priečinkov v Centre pomoci a technickej podpory.

 • Ak používate prenosný počítač, zapojte ho do elektrickej zásuvky a počas inštalácie ho neodpájajte ani nereštartujte.

 • Ak používate bezdrôtový sieťový adaptér od iného dodávateľa, uistite sa, že balík SP3 pre systém Windows XP toto zariadenie podporuje. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite výrobcu.

 • Ak používate verziu Windows XP Professional, odporúča sa vytvoriť zostavu v nástroji Automatické obnovenie systému (ASR). Môže to pomôcť opraviť systém v prípade, že inštalácia zlyhá. Ďalšie informácie nájdete v článkoch o vytvorení zostavy v nástroji Automatické obnovenie systému pomocou zálohovania v Centre pomoci a technickej podpory. (Nástroj ASR nie je dostupný pre verziu Windows XP Home Edition.)

 • Niektoré antivírusové softvéry môžu brániť inštalácii balíka SP3, alebo ju spomaľovať. Antivírusový softvér môžete dočasne vypnúť. Nezabudnite, že po vypnutí hrozia určité riziká, preto antivírusový softvér po inštalácii servisného balíka Service Pack znovu zapnite.

 • Ak chcete nainštalovať balík SP3, je potrebný dostatok voľného miesta na disku (väčšina sa po inštalácii znovu uvoľní). Ďalšie informácie o vytvorení voľného miesta na disku nájdete v článkoch o využívaní čistenia disku v Centre pomoci a technickej podpory.

  Veľkosť voľného miesta na disku potrebného na inštaláciu balíka SP3 (približne):

  Metóda inštaláciePribližná veľkosť potrebného voľného miesta na disku
  Metóda inštalácie

  Windows Update

  Približná veľkosť potrebného voľného miesta na disku

  1 840 MB

  Metóda inštalácie

  Prevzatie balíka SP3 z webovej lokality spoločnosti Microsoft

  Približná veľkosť potrebného voľného miesta na disku

  1 500 MB

  Metóda inštalácie

  Inštalácia balíka SP3 z disku CD

  Približná veľkosť potrebného voľného miesta na disku

  1 765 MB

Inštalácia balíka SP3 pomocou funkcie Windows Update (odporúča sa)

Ak je počítač nastavený na automatické inštalovanie aktualizácií, prostredníctvom automatických aktualizácií sa zobrazí výzva na inštaláciu balíka SP3. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie automatických aktualizácií.

Ak sa nezobrazí výzva na inštaláciu balíka SP3, postupujte takto:

Postup inštalácie balíka SP3 pomocou služby Windows Update

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položku Všetky programy a na položku Windows Update.

 2. Kliknite na položku Expresná (odporúča sa).

 3. Ak je váš počítač aktualizovaný, balík Windows XP SP3 bude jednou z aktualizácií, ktoré sa vyberú automaticky. Kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie. Ak počítač aktualizovaný nie je, služba Windows Update zobrazí ponuku iných aktualizácií, ktoré je potrebné nainštalovať prednostne. Aby ste mohli získať balík SP3 pre systém Windows XP, najprv nainštalujte ponúknuté aktualizácie a potom zopakujte kroky 1 a 2.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 5. Po ukončení inštalácie kliknutím na tlačidlo Dokončiť reštartujte počítač.

 6. Ak ste vypli antivírusový softvér, znovu ho zapnite.

Manuálna inštalácia balíka SP3 pomocou disku CD alebo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

Ak máte problémy so získaním balíka Service Pack zo služby Windows Update, balík SP3 môžete prevziať ako samostatný inštalačný balík zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft a potom manuálne nainštalovať balík SP3. Inštalačný balík je určený pre vývojárov a profesionálov z oblasti IT, ale súbor môžete bez problémov prevziať a nainštalovať aj sami.

Balík SP3 je tiež možné objednať od spoločnosti Microsoft na disku CD. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Postup manuálnej inštalácie balíka SP3 pomocou samostatného inštalačného balíka alebo disku CD

 1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak ste balík SP3 prevzali z webovej lokality a chcete ho inštalovať okamžite, kliknite na tlačidlo Otvoriť alebo Spustiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete nainštalovať program neskôr, kliknite na tlačidlo Uložiť a prevezmite inštalačný súbor do počítača. Ak je inštalácia balíka Service Pack pripravená, dvakrát kliknite na príslušný súbor.

  • Ak inštalujete balík SP3 z disku CD Service Pack 3, vložte disk do počítača so spustenou aktuálnou verziou systému Windows XP. Automaticky by sa mal zobraziť sprievodca inštaláciou aktualizácie softvéru. Ak sa sprievodca nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart a potom dvakrát kliknite na položku Tento počítač. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku CD alebo DVD a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. Na stránke Windows XP Service Pack 3 kliknite na položku Ďalej.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 4. Po ukončení inštalácie kliknutím na tlačidlo Dokončiť reštartujte počítač.

 5. Ak ste vypli antivírusový softvér, znovu ho zapnite.

Odinštalovanie balíka SP3

Ak ste balík SP3 nainštalovali sami, môžete ho odinštalovať. Ak však bol balík SP3 v počítači vopred nainštalovaný, nedá sa odinštalovať.

Odinštalovanie balíka SP3

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy, potom na položku Windows XP Service Pack 3 a nakoniec kliknite na položku Odstrániť.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Upozornenie

 • Ak sa rozhodnete odinštalovať balík SP3, v dialógovom okne sa zobrazí zoznam programov, ktoré boli nainštalované po inštalácii balíka SP3. Ak sa rozhodnete pokračovať, tieto programy nemusia pracovať správne.

Zabezpečenie a aktualizácia počítača

Využívajte všetky možnosti, ktoré sú v systéme Windows k dispozícii na ochranu počítača:

 • Nainštalujte antivírusový program. Antivírusové programy sú programy, ktoré vyhľadávajú vírusy pokúšajúce sa preniknúť do e-mailov, operačného systému alebo súborov, a pomáhajú vám tak pri ochrane počítača. Ak chcete nájsť vhodný antivírusový program, prejdite na webovú stránku poskytovateľov softvéru na zabezpečenie systému Windows na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Neotvárajte prílohy e-mailov. Mnohé vírusy sú pripojené k e-mailovým správam a začnú sa šíriť ihneď po otvorení prílohy e-mailu. Ak dostanete e-mail s prílohou a vy žiadnu prílohu neočakávate, najvhodnejšie bude, ak takúto prílohu vôbec neotvoríte. Programy Microsoft Outlook a Windows Mail vám môžu pomôcť pri blokovaní potenciálne nebezpečných príloh.

 • Používajte bránu firewall.‌ Brána Windows Firewall alebo iný program brány firewall vás môže upozorniť na prípadné hrozby pre zabezpečenie. Dokáže blokovať pokusy vírusov, červov alebo hakerov, ktorí sa snažia do počítača používateľa prevziať potenciálne škodlivé programy.

 • Používajte najnovšiu verziu prehľadávača Windows Internet Explorer. Program Internet Explorer 8 obsahuje vylepšenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov, ako sú napríklad filter SmartScreen alebo prehľadávanie v režime InPrivate, ktoré vám môžu pomôcť pri ochrane počítača, aby ste mohli prehľadávať web s väčšou dôverou. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Internet Explorer.