Problémy s myšou, dotykovým zariadením a klávesnicou vo Windowse


Úvod

Úvod

Tento kurz vám pomôže identifikovať a opraviť bežné problémy s myšou, dotykovým zariadením a klávesnicou v systéme Windows. Nezahŕňa problémy so zariadeniami súvisiace s konkrétnymi programami.

Problémy s myšou, dotykovým zariadením a klávesnicou môžu mať niekoľko príčin:

  • Nesprávne pripojené káble.

  • Nesprávne nastavenie zariadenia.

  • Chýbajúce aktualizácie.

  • Poškodené alebo nekompatibilné ovládače.

  • Problémy s hardvérom.

Používanie tohto kurzu

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, po jednotlivých krokoch otestujte zariadenie a až potom prejdite na ďalší krok.