Ako zistiť, ktoré ovládače možno bezpečne nainštalovať?Keď k počítaču pripojíte nové zariadenie, systém Windows sa pokúsi pre dané zariadenie nájsť a nainštalovať ovládač. Niekedy sa môže zobraziť oznámenie o tom, že ovládač nie je podpísaný, že bol od posledného podpísania pozmenený alebo že ho systém Windows nemôže nainštalovať. Nepodpísané alebo zmenené ovládače sa odporúča neinštalovať.

Digitálne podpísaný ovládač obsahuje digitálny podpis. Ide o elektronickú známku zabezpečenia, ktorá môže označovať vydavateľa softvéru, ako aj to, či niekto poškodil jeho údaje od jeho podpísania. Ak ovládač podpísal vydavateľ, ktorý potvrdil svoju identitu certifikačnej autorite, máte istotu, že ovládač naozaj pochádza od daného vydavateľa a nebol zmenený.

Bežné upozornenia týkajúce sa ovládačov

Ak ovládač nie je podpísaný, ak bol podpísaný vydavateľom, ktorý nepotvrdil svoju totožnosť certifikačnej autorite, alebo ak bol od svojho podpísania a vydania pozmenený, systém Windows vás na to upozorní. Ak sa pri inštalovaní ovládača zobrazí niektoré z týchto upozornení, mali by ste navštíviť webovú lokalitu výrobcu zariadenia a získať tam digitálne podpísaný ovládač pre svoje zariadenie.

Zobraziť všetko

Systém Windows nemôže overiť vydavateľa tohto softvéru ovládača

Ovládač nemá digitálny podpis alebo bol podpísaný digitálnym podpisom, ktorý nebol overený certifikačnou autoritou. Tento ovládač by ste mali nainštalovať iba v prípade, ak ste ho získali z disku výrobcu alebo od správcu systému.

Tento ovládač nie je podpísaný

Ovládač nie je digitálne podpísaný overeným vydavateľom. Ovládač bol pravdepodobne pozmenený a obsahuje malvér, ktorý môže poškodiť počítač alebo odcudziť informácie. V zriedkavých prípadoch menia ovládače po tom, ako boli digitálne podpísané, aj legitímni vydavatelia, nepodpísaný ovládač by ste však mali inštalovať len vtedy, ak ste ho získali z disku výrobcu zariadenia.

Nanešťastie neexistuje žiadny dôveryhodný zdroj informácií, ktorý by uvádzal vydavateľa nepodpísaného ovládača. Obsah nepodpísaného ovládača môže zmeniť každý a nedá sa spoľahlivo určiť, prečo sa zmena vykonala. Väčšina výrobcov dnes svoje ovládače digitálne podpisuje pred ich verejným vydaním.

Systém Windows vyžaduje digitálne podpísaný ovládač

Ovládač, ktorý nemá platný digitálny podpis alebo ktorý bol po svojom podpísaní pozmenený, nie je možné nainštalovať v 64-bitových verziách systému Windows. Toto oznámenie sa zobrazí len v prípade 64-bitovej verzie systému Windows a keď sa v nej pokúsite takýto ovládač inštalovať.Potrebujete ďalšiu pomoc?