Ako zistím, či je aplikácia Microsoft Security Essentials spustená v mojom počítači?

Po nainštalovaní aplikácie Microsoft Security Essentials do počítača môžete zatvoriť hlavné okno a ponechať aplikáciu spustenú v tichom režime v pozadí. Aplikácia Microsoft Security Essentials bude v počítači naďalej spustená, bude ho monitorovať a bude pomáhať pri jeho ochrane pred hrozbami.

O tom, že aplikácia Microsoft Security Essentials je spustená, sa môžete presvedčiť tak, že v oblasti oznámení na pravej strane panela úloh systému Windows sa zobrazujú oznámenia aplikácie. Tieto oznámenia vás upozorňujú na potenciálne hrozby, ktoré zistila aplikácia Microsoft Security Essentials.

Zobrazia sa tu aj ďalšie oznámenia, napríklad o vypnutí ochrany v reálnom čase, o nutnosti aktualizovať definície vírusov a spyware, ak ste ich neaktualizovali niekoľko dní, alebo o dostupnosti inovácie programu, ak je k dispozícii. Aplikácia Microsoft Security Essentials zobrazuje aj oznámenia o tom, že kontroluje počítač.

Môžete skontrolovať aj ikonu aplikácie Microsoft Security Essentials, ktorá sa zobrazuje v oblasti oznámení.

Tip:

Ak sa ikona Microsoft Security Essentials nezobrazuje v oblasti oznámení, kliknutím na šípku v oblasti oznámení zobrazte skryté ikony.

Farba ikony závisí od aktuálneho stavu počítača:

  • Ak je zelená, znamená to, že počítač je chránený.

  • Ak je žltá, počítač nemusí byť chránený.

  • Ak je červená, počítač je vystavený riziku.