Zistenie kapacity pamäte RAM v počítači


Pamäť s náhodným prístupom (RAM) je všeobecné označenie výkonu, ktorý sa udáva buď v megabajtoch (MB) alebo v gigabajtoch (GB): čím vyššie číslo, tým rýchlejšie sa spustia niektoré programy.

Pozrite si toto video a naučte sa, ako zistiť kapacitu pamäte RAM v počítači. (0:52)

Zistenie veľkosti pamäte RAM v počítači

  1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. V časti Systém sa vedľa položky Inštalovaná pamäť (RAM) zobrazuje veľkosť pamäte RAM, ktorú má počítač k dispozícii.

Poznámka

  • V niektorých prípadoch systém Windows uvádza veľkosť pamäte, ktorá je v počítači nainštalovaná, ako aj veľkosť použiteľnej pamäte. Ak používate 32-bitovú verziu systému Windows, veľkosť použiteľnej pamäte môže mať menšiu hodnotu než celková veľkosť nainštalovanej pamäte.Potrebujete ďalšiu pomoc?