Ako ochrániť počítač pred vírusmi?


Ochrana počítača pred vírusmi a ďalšími hrozbami nie je zložitá, ale vyžaduje starostlivosť.

  • Nainštalujte antivírusový program. Inštalácia antivírusového programu a udržiavanie jeho aktualizácie môže pomôcť chrániť počítač pred vírusmi. Antivírusové programy vyhľadávajú vírusy, ktoré sa snažia napadnúť e-maily, operačný systém alebo súbory. Nové vírusy sa objavujú denne, preto pravidelne sledujte aktualizácie na webovej lokalite výrobcu antivírusového programu. Niektoré antivírusové programy sa dodávajú s ročným predplatným, ktoré možno v prípade potreby obnoviť, mnohé sú však dostupné aj bezplatne. Spoločnosť Microsoft ponúka program Microsoft Security Essentials, bezplatný antivírusový program, ktorý je možné prevziať z webovej lokality Microsoft Security Essentials. Môžete tiež navštíviť webovú stránku poskytovateľov zabezpečovacieho softvéru pre systém Windows, na ktorej nájdete antivírusový program tretej strany.

  • Neotvárajte e-mailové správy od neznámych odosielateľov alebo e-mailové prílohy, ktoré nepoznáte. Mnohé vírusy sú priložené k e-mailovým správam a začnú sa šíriť ihneď po otvorení prílohy e-mailu. Ak nejakú prílohu neočakávate, lepšie je žiadne prílohy neotvárať. Pomocou programov Microsoft‌ Outlook a Windows Mail sú blokované potenciálne nebezpečné prílohy.

  • V prehľadávači používajte blokovanie automaticky otváraných okien. Automaticky otvárané okná sú malé okná prehľadávača, ktoré sa zobrazia pred zobrazenou webovou lokalitou. Aj napriek tomu, že väčšinu z nich vytvárajú inzerenti, môžu obsahovať aj škodlivý alebo nebezpečný kód. Pomocou blokovania automaticky otváraných okien je predísť zobrazovaniu niektorých alebo dokonca všetkých takýchto okien.

    Podľa predvoleného nastavenia je funkcia blokovania automaticky otváraných okien v prehľadávači Internet Explorer zapnutá. Informácie o zmene nastavení alebo o zapnutí či vypnutí tejto funkcie sa nachádzajú v téme Blokovanie automaticky otváraných okien v programe Internet Explorer: najčastejšie otázky.

  • Zabezpečte aktualizáciu systému Windows. Spoločnosť Microsoft pravidelne vydáva špeciálne aktualizácie zabezpečenia, ktoré pomáhajú chrániť počítač. Tieto aktualizácie pomáhajú pri ochrane pred vírusmi a inými útokmi na počítač odstránením možných chýb zabezpečenia. Uistite sa, že systém Windows prijíma tieto aktualizácie – zapnite automatické aktualizácie systému Windows. Informácie o postupe sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie.

  • Používajte bránu firewall.‌ Brána Windows Firewall alebo iný program brány firewall upozorní používateľa na podozrivú aktivitu v prípade, ak sa vírus alebo červ pokúsi pripojiť k počítaču. Taktiež dokáže blokovať pokusy vírusov, červov alebo hakerov, ktorí sa snažia do počítača používateľa dostať potenciálne škodlivé programy. Ďalšie informácie o bráne Windows Firewall sa nachádzajú v téme Informácie o nastavení brány Windows Firewall.

  • Používajte v prehľadávači nastavenia ochrany osobných údajov. Spôsob použitia súkromných informácií počas prehľadávania webových lokalít je rozhodujúci pri zabránení zobrazovaniu cielených reklám, podvodom a krádeži totožnosti. Ak používate prehľadávač Internet Explorer, môžete kedykoľvek upraviť svoje nastavenia ochrany osobných údajov alebo obnoviť predvolené nastavenia. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia programu Internet Explorer na karte Ochrana osobných údajov.

  • Zapnite kontrolu používateľských kont (UAC). Pri zmenách v počítači, ktoré vyžadujú povolenie na úrovni správcu, sa prostredníctvom kontroly používateľských kont zobrazí upozornenie a získate možnosť zmenu schváliť. Vďaka kontrole používateľských kont je možné predísť neželaným zmenám prostredníctvom vírusov. Ďalšie informácie o povolení kontroly používateľských kont a úprave nastavení sa nachádzajú v téme Vypnutie alebo zapnutie kontroly používateľských kont.

  • Vymažte vyrovnávaciu pamäť Internetu a históriu prehľadávania. Väčšina prehľadávačov uchováva informácie o navštívených webových lokalitách a informácie, ktoré je na webových lokalitách často potrebné poskytnúť (napríklad meno a adresu). Uloženie týchto podrobností v počítači môže byť užitočné, no niekedy môže byť potrebné časť týchto informácií (alebo všetky) odstrániť, napríklad ak používate verejný počítač a nechcete v ňom nechať osobné informácie. Informácie o postupe pri vymazávaní histórie v prehľadávači Internet Explorer sa nachádzajú v témach Odstránenie histórie webových stránok a Odstránenie internetových súborov cookie.Potrebujete ďalšiu pomoc?