V čom sa od seba odlišujú rozbočovače, prepínače, smerovače a prístupové body?


Rozbočovače, prepínače, smerovače a prístupové body slúžia na vzájomné prepojenie počítačov v sieti, každé z týchto zariadení má ale iné funkcie.

Rozbočovače

Rozbočovače umožňujú komunikáciu počítačov v sieti. Každý počítač sa pripája k rozbočovaču káblom siete Ethernet a informácie odoslané z jedného počítača do druhého prechádzajú cez rozbočovač. Rozbočovač nedokáže identifikovať zdroj alebo zamýšľaný cieľ prijímaných informácií, takže posiela tieto informácie všetkým počítačom, ktoré sú k nemu pripojené, vrátane počítača, ktorý informácie odoslal. Rozbočovač môže informácie odosielať aj prijímať, ale nedokáže vykonávať obe tieto činnosti súčasne. Rozbočovače sú preto pomalšie ako prepínače. Rozbočovače sú najjednoduchšie a najlacnejšie zo všetkých týchto zariadení.

Znázornenie siete s rozbočovačom
Sieť s rozbočovačom

Prepínače

Prepínače pracujú rovnakým spôsobom ako rozbočovače, ibaže dokážu identifikovať zamýšľaný cieľ prijímaných informácií, takže informácie odosielajú len tým počítačom, ktoré ich mali prijať. Prepínače dokážu súčasne odosielať aj prijímať informácie, takže môžu odosielať informácie rýchlejšie ako rozbočovače. Ak máte v domácej sieti štyri a viac počítačov alebo chcete používať sieť na aktivity, ktoré požadujú prenášanie veľkého množstva informácií medzi počítačmi (napríklad na hranie sieťových hier alebo na zdieľanie hudby), mali by ste namiesto rozbočovača použiť prepínač. Prepínače sú o niečo drahšie ako rozbočovače.

Smerovače

Smerovače umožňujú počítačom komunikovať a dokážu posielať informácie medzi dvoma sieťami, napríklad medzi domácou sieťou a Internetom. Názov smerovač je odvodený od schopnosti tohto zariadenia smerovať sieťový prenos. Smerovače môžu byť káblové (používajú káble pre sieť Ethernet) a bezdrôtové. Ak chcete svoje počítače len prepojiť, postačia vám aj rozbočovače alebo prepínače. Ak však chcete všetkým počítačom poskytnúť prístup na Internet prostredníctvom jedného modemu, použite smerovač alebo modem so vstavaným smerovačom. Smerovače okrem toho zvyčajne poskytujú aj vstavané funkcie zabezpečenia, ako je napríklad brána firewall. Smerovače sú oveľa drahšie ako rozbočovače a prepínače.

Znázornenie siete s káblovým smerovačom
Sieť s káblovým smerovačom

Prístupové body

Prístupové body (označujú sa aj ako základné stanice) poskytujú bezdrôtový prístup ku káblovej sieti Ethernet. Prístupový bod sa zapojí do rozbočovača, prepínača alebo do káblového smerovača a odosiela bezdrôtové signály. Tie umožňujú bezdrôtové pripojenie počítačov a zariadení ku káblovej sieti. Prístupové body sa správajú podobne ako základne bezdrôtových telefónov: môžete sa pohybovať z miesta na miesto a bezdrôtový prístup k sieti máte napriek tomu stále k dispozícii. Pri bezdrôtovom pripájaní na Internet prostredníctvom verejnej bezdrôtovej siete na letisku, v kaviarni alebo hoteli sa väčšinou pripájate prostredníctvom prístupového bodu. Ak chcete vytvoriť bezdrôtové pripojenie svojich počítačov a máte smerovač, ktorý poskytuje možnosť bezdrôtového pripojenia, nepotrebujete prístupový bod. Prístupové body nemajú vstavané funkcie na zdieľanie internetových pripojení. Ak chcete zdieľať internetové pripojenie, musíte prístupový bod zapojiť do smerovača alebo do modemu so vstavaným smerovačom.

Znázornenie siete s káblovým smerovačom a prístupovým bodom
Sieť s káblovým smerovačom a prístupovým bodom


Potrebujete ďalšiu pomoc?