Import alebo export certifikátov a osobných kľúčov


Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

Môžete importovať certifikát, aby ste ho mohli používať na počítači, alebo môžete exportovať certifikát, aby ste ho mohli použiť na inom počítači.

Zobraziť všetko

Import certifikátu a súkromného kľúča

Ak vám niekto pošle certifikát alebo presuniete certifikát z jedného počítača na iný, certifikát a súkromný kľúč je pred ich použitím potrebné importovať. Proces importovania certifikátu ho umiestni na správnu pozíciu do priečinku pre certifikáty.

 1. Ak chcete otvoriť Správcu certifikátov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text certmgr.msc a potom stlačte kláves Enter. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na priečinok, do ktorého chcete importovať certifikát, kliknite na ponuku Akcia, ukážte na položku Všetky úlohy a potom kliknite na položku Importovať.

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom postupujte podľa inštrukcií.

  Poznámka

  • Ak kliknete na tlačidlo Prehľadávať za účelom vyhľadania certifikátu pomocou Sprievodcu importu certifikátov, berte na vedomie, že dialógové okno Otvoriť zobrazuje v predvolenom nastavení iba certifikáty X.509. Ak chcete importovať iný typ certifikátu, vyberte v dialógovom okne Otvoriť typ certifikátu, ktorý chcete importovať.

Export certifikátu a súkromného kľúča

Ak chcete vytvoriť záložnú kópiu certifikátu alebo ho použiť na inom počítači, musíte najprv certifikát a súkromný kľúč exportovať. Proces exportovania umiestni certifikát do súboru, ktorý potom môžete presunúť na iný počítač alebo uložiť na bezpečné miesto. Certifikáty sa odporúča exportovať na vymeniteľné médium, napríklad na disketu alebo na disk USB flash.

 1. Ak chcete otvoriť Správcu certifikátov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text certmgr.msc a potom stlačte kláves Enter. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Pravým tlačidlo myši kliknite na certifikát, ktorý chcete exportovať, ukážte na položku Všetky úlohy, a potom kliknite na položku Exportovať.

 3. V Sprievodcovi exportom certifikátov kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Ak máte v pláne použiť tento certifikát na inom počítači, kliknite na položku Áno, exportovať súkromný kľúč; v opačnom prípade kliknite na položku Nie, neexportovať sukromný kľúč, a potom kliknite na položku Ďalej. (Táto možnosť sa zobrazí iba v prípade, ak je súkromný kľúč označený ako exportovateľný a máte k nemu prístup.)

 5. Vyberte si formát, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Výber formátu, ktorý chcete použiť, záleží od toho, kde chcete použiť certifikát. Ak máte certifikát so súkromným klúčom, použite formát Výmeny osobných údajov. Ak chcete presunúť viaceré certifikáty do jedného súboru z jedného počítača na druhý, použite štandard Cryptographic Message Syntax. Ak chcete certifikát použiť vo viacerých operačných systémoch, použite binárny formát X.509 so šifrovaním DER.

 6. Ak chcete exportovať súkromný kľúč, napíšte heslo, ktoré chcete použiť na šifrovanie kľúča, potvrďte ho, a potom kliknite na položku Ďalej.

 7. Proces exportu vytvorí súbor na ukladanie certifikátov. Zadajte názov pre súbor a umiestnenie (vrátane celej cesty) alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať, prejdite do požadovaného umiestnenia a potom zadajte názov súboru.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.Potrebujete ďalšiu pomoc?