Spôsoby zlepšenia výkonu počítača


Informácie o výkone a nástroje, index hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows a funkcia ReadyBoost – to všetko sú spôsoby, ako zlepšiť výkon počítača.

Úlohy, ktoré môžu pomôcť zlepšiť výkon

Ľavá tabla okna Informácie o výkone a nástroje obsahuje úlohy, ktoré môžu pomôcť zlepšiť výkon počítača.

Kliknutím otvorte okno Informácie o výkone a nástroje

  • Ak chcete otvoriť okno Informácie o výkone a nástroje, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Informácie o výkone a nástroje a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Informácie o výkone a nástroje.

Úloha Popis
Úloha

Úprava vizuálnych efektov

Popis

Optimalizácia výkonu zmenou spôsobu zobrazenia ponúk a okien.

Úloha

Úprava možností indexovania

Popis

Pomocou možností indexovania môžete v počítači rýchlo a jednoducho vyhľadať požadované položky.

Hľadanie môže byť efektívnejšie, ak ho zúžite na bežne používané súbory alebo priečinky. Ďalšie informácie nájdete v téme Zlepšenie vyhľadávania v systéme Windows pomocou indexu: najčastejšie otázky.

Úloha

Úprava nastavenia napájania

Popis

Zmenou nastavenia napájania môžete zefektívniť prechod počítača z nastavenia na úsporu energie. Taktiež môžete upraviť používanie batérie pre prenosné počítače.

Úloha

Spustenie nástroja Čistenie disku

Popis

Tento nástroj odstraňuje nepotrebné alebo dočasné súbory na pevnom disku. Jeho použitím môžete zväčšiť veľkosť ukladacieho priestoru. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie súborov pomocou programu Čistenie disku.

Úloha

Rozšírené nástroje

Popis

Získajte prístup k rozšíreným systémovým nástrojom, ako napríklad Zobrazovač udalostí, Defragmentácia disku alebo Systémové informácie, ktoré na riešenie problémov často používajú správcovia systémov alebo odborníci v oblasti IT. Môžete zobraziť aj oznámenia o problémoch súvisiacich s výkonom a o možnostiach ich riešenia. Ak systém Windows napríklad nájde ovládač, ktorý znižuje výkon, kliknutím na oznámenie získate informácie o ovládači, ktorý problém spôsobuje, rovnako sa tiež zobrazí pomoc na aktualizáciu ovládača. Problémy uvedené na začiatku zoznamu majú väčší vplyv na systém ako problémy uvedené nižšie v zozname.

Zobrazenie podrobností o výkone počítača

Index hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows meria výkon konfigurácie hardvéru a softvéru počítača a vyjadruje túto nameranú hodnotu číslom, ktoré sa označuje ako základné skóre. Vyššie základné skóre všeobecne znamená, že výkon počítača je lepší a rýchlejší ako výkon počítača s nižším základným skóre, najmä pri vykonávaní zložitejších úloh a úlohách náročných na prostriedky.

Zobrazenie základného skóre počítača

  • Ak chcete otvoriť okno Informácie o výkone a nástroje, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Informácie o výkone a nástroje a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Informácie o výkone a nástroje.

    Na tejto stránke sa zobrazuje základné skóre a sekundárne skóre indexu hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows pre váš počítač. Ak sa sekundárne a základné skóre nezobrazujú, kliknite na tlačidlo Ohodnotiť tento počítač. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu. Ak ste nedávno inovovali hardvér a chcete zistiť, či sa skóre zmenilo, kliknite na tlačidlo Znova spustiť hodnotenie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Index hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows používajú aj ďalší výrobcovia softvéru, preto je možné kúpiť programy, ktoré zodpovedajú tomuto základnému skóre počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je index hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows?

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o hardvéri počítača, napríklad rýchlosť procesora, veľkosť nainštalovanej pamäte RAM a veľkosť pevného disku, kliknite na tlačidlo Zobraziť a vytlačiť podrobné informácie o výkone a systéme.

Zrýchlenie počítača pomocou funkcie ReadyBoost

Funkcia ReadyBoost umožňuje zrýchliť počítač využívaním ukladacieho priestoru na väčšine USB kľúčov a pamäťových kariet flash. Po zapojení kompatibilného ukladacieho zariadenia s funkciou ReadyBoost do počítača sa v dialógovom okne Automatické prehrávanie zobrazí možnosť používania funkcie ReadyBoost. Po výbere tejto možnosti môžete určiť množstvo pamäte zariadenia, ktoré sa na tento účel použije.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie technológie ReadyBoost pre ukladacie zariadenie.

Použitie Poradcu pri riešení problémov

Systém Windows obsahuje dva programy na riešenie problémov, ktoré je možné používať na automatickú opravu niektorých bežných problémov s výkonom počítača alebo s údržbou systému.

  • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov s výkonom, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. V časti Systém a zabezpečenie kliknite na položku Kontrola problémov s výkonom.

  • Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov s údržbou systému, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. V časti Systém a zabezpečenie kliknite na položku Spustiť úlohy údržby.

Identifikácia článku: MSW700035Potrebujete ďalšiu pomoc?