Spôsoby zlepšenia kvality zobrazenia


Vzhľad obrazovky počítača môže ovplyvňovať niekoľko faktorov. Typ monitora a jeho nastavenia, spôsob konfigurácie systému Windows a spôsob používania počítača môžu mať vplyv na kvalitu zobrazenia.

Ak chcete správne monitor kalibrovať, prečítajte si pokyny, ktoré sa sním dodávajú. S konfiguráciou nastavení zobrazovania systému Windows sa oboznámite v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

Príliš veľa spustených programov súčasne môže spôsobiť problémy so zobrazením, napríklad chvenie alebo prerušovanie videozáznamu. Ak je kvalita zobrazenia v počítači premenlivá alebo znížená, vyskúšajte nižšie popísané úkony.

Zobraziť všetko

Zníženie počtu otvorených programov alebo okien

Čím viac programov máte otvorených, tým viac systémových prostriedkov systém Windows potrebuje. Skúste zatvoriť niektoré programy, ktoré práve nepoužívate, alebo skúste zmenšiť veľkosť okna.

Zabránenie používaniu veľkého množstva graficky náročných programov súčasne

Aj v prípade, že je spustených iba niekoľko programov, niektoré programy (napríklad programy na úpravu videosúborov) a súčasti (napríklad televízia s vysokým rozlíšením) používajú veľké množstvo systémových prostriedkov. Súčasným spustením príliš veľkého počtu takýchto programov sa výrazne zaťažujú systémové prostriedky a môže sa znížiť kvalita zobrazenia, prípadne sa video môže zdať nestabilné alebo odpojené.

Zníženie rozlíšenia monitora

Na niektorých počítačoch požaduje nastavenie príliš vysokého rozlíšenia množstvo systémových prostriedkov na zaistenie správne zobrazenia. Ak sa vyskytnú problémy pri vysokom rozlíšení, pokúste sa znížiť rozlíšenie, pokým sa tieto problémy neodstránia.

  1. Otvorte okno Rozlíšenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky v časti Vzhľad a prispôsobenie.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Upraviť rozlíšenie.

  3. V zozname Rozlíšenie kliknite na požadované rozlíšenie a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena rozlíšenia obrazovky.

Vypnutie automatickej zmeny veľkosti v programoch, ktoré nie sú navrhnuté na zobrazenie s vysokým nastavením DPI

Ak nastavíte hodnotu DPI vyššiu ako 96 a používate rozhranie Aero, text a ostatné položky na obrazovke sa môžu zobraziť rozmazané v niektorých programoch, ktoré nie sú navrhnuté pre vysoké nastavenie hodnoty DPI. Ak chcete predísť tomuto problému, postupujte nasledovne:

Rozjasnenie textu a položiek na obrazovke v programoch, ktoré nie sú navrhnuté pre vysokú hodnotu DPI

  1. Otvorte okno Rozlíšenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky v časti Vzhľad a prispôsobenie.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Nastaviť vlastnú veľkosť textu (DPI). Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. V dialógovom okne Vlastné DPI – nastavenie začiarknite políčko Použiť mierku DPI systému Windows XP a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zväčšovanie a zmenšovanie textu na obrazovke.

Použitie Poradcu pri riešení problémov s kvalitou zobrazenia

Na automatické vyhľadávanie a riešenie niektorých bežných problémov so zobrazovaním môžete skúsiť použiť Poradcu pri riešení problémov s kvalitou zobrazenia.

Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov s kvalitou zobrazenia (funkcia Display Quality), kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. Na ľavej table kliknite na položku Zobraziť všetko a potom na položku Kvalita zobrazenia (Display Quality). Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Inovácia na výkonnejšiu grafickú kartu

Grafická karta počítača obsahuje vyhradenú pamäť na zobrazovanie grafických prvkov. Čím viac karta pamäte obsahuje, tým je vyššia kvalita. Ak nie je zobrazenie na počítači tak kvalitné, ako by ste si želali, zvážte inováciu na rýchlejšiu grafickú kartu.Potrebujete ďalšiu pomoc?