Spôsoby zlepšenia výkonu počítača


Fragmentácia spôsobuje, že pevný disk musí vykonávať prácu navyše, čo môže spomaliť počítač. Vymeniteľné ukladacie zariadenia, ako sú napríklad jednotky USB flash, môžu byť tiež fragmentované. Program Defragmentácia disku znova usporiada fragmentované údaje, vďaka čomu môžu disky a jednotky pracovať efektívnejšie. Program Defragmentácia disku sa spúšťa podľa nastaveného plánu, ale analýzu a defragmentáciu svojich diskov a jednotiek môžete spúšťať aj manuálne. Použite tento postup:

Pozrite si toto video a naučte sa defragmentovať pevný disk. (1:03)

Postup defragmentácie pevného disku

  1. Otvorte okno Defragmentácia disku kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Defragmentácia disku a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Defragmentácia disku.

  2. V časti Aktuálny stav vyberte disk, ktorý chcete defragmentovať.

  3. Ak chcete zistiť, či je potrebné defragmentovať určitý disk, kliknite na položku Analyzovať disk. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

    Keď systém Windows dokončí analýzu disku, percentuálnu úroveň fragmentácie na disku môžete skontrolovať v stĺpci Naposledy spustené. Ak je táto hodnota vyššia než 10 %, mali by ste disk defragmentovať.

  4. Kliknite na tlačidlo Defragmentovať disk. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Defragmentácia disku môže trvať niekoľko minút až hodín v závislosti od veľkosti a stupňa fragmentácie pevného disku. Počas procesu defragmentácie môžete počítač aj naďalej používať.

Poznámky

  • Ak disk používa iný program vo výhradnom režime, alebo ak je disk formátovaný pomocou systému súborov, ktorý je iný než NTFS, FAT alebo FAT32, disk sa nedá defragmentovať.

  • Sieťové umiestnenia sa nedajú defragmentovať.

  • Ak sa disk, ktorého zobrazenie očakávate v časti Aktuálny stav, v tejto časti nezobrazuje, príčinou môže byť chyba disku. Najskôr sa pokúste disk opraviť a potom znova skúste spustiť funkciu Defragmentácia disku. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zisťovanie chýb na disku.Potrebujete ďalšiu pomoc?