Zlepšenie vyhľadávania vo Windowse pomocou registra: najčastejšie otázky


Systém Windows používa index na rýchle vyhľadávanie väčšiny bežných súborov v počítači. Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa indexu. (Informácie o rozšírených možnostiach indexovania sa nachádzajú v téme Zmena možností rozšíreného indexovania.)

Zobraziť všetko

Ktoré súbory sú indexované?

V predvolenom nastavení je indexovaná väčšina z najbežnejších súborov v počítači. Indexované umiestnenia zahŕňajú všetky priečinky obsiahnuté v knižniciach (napríklad celý obsah knižnice Dokumenty), e-maily a súbory offline. Medzi súbory, ktoré sa neindexujú, patria programové a systémové súbory – súbory, ktoré väčšina ľudí vyhľadáva len zriedka.

Ako možno pridať alebo odstrániť umiestnenia indexu?

Najjednoduchším spôsobom pridania obsahu do indexu je zahrnutie priečinka do knižnice. Po vykonaní tohto kroku sa bude obsah daného priečinka automaticky indexovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

Obsah môžete do indexu pridať aj bez použitia knižníc. Pridanie alebo odstránenie umiestnenia indexu:

 1. Ak chcete otvoriť okno Indexovanie – možnosti, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text možnosti indexovania a potom kliknite na položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na položku Upraviť.

 3. Ak chcete pridať umiestnenie, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka v zozname Zmeniť vybraté umiestnenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sa v zozname nezobrazujú všetky umiestnenia v počítači, kliknite na tlačidlo Zobraziť všetky umiestnenia. (Ak sú v zozname uvedené všetky umiestnenia, tlačidlo Zobraziť všetky umiestnenia nebude k dispozícii.) Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Ak chcete pridať priečinok, ale nie všetky jeho podpriečinky, kliknite na priečinok a zrušte začiarknutie všetkých priečinkov, ktoré nemajú byť indexované. Tieto priečinky sa zobrazia v stĺpci Vylúčiť zoznamu Súhrn vybratých umiestnení.

Je možné pozastaviť indexovanie vyhľadávania systému Windows?

Indexovanie vyhľadávania systému Windows zvyšuje efektívnosť vyhľadávania tým, že sleduje názvy súborov a ďalšie informácie u väčšiny súborov uložených v počítači. Indexovanie je vhodné ponechať spustené na pozadí, no môžete ho pozastaviť na 15 minút.

Pozastavenie indexovania

 1. Ak chcete otvoriť okno Indexovanie – možnosti, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text možnosti indexovania a potom kliknite na položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na tlačidlo Pozastaviť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu. (Tlačidlo Pozastaviť sa zobrazuje len v prípade, ak je indexovanie spustené.)

Je možné pridať do indexu celý počítač tak, aby vyhľadávanie bolo rýchle?

Takýto krok by ste nemali vykonávať. Ak vytvoríte príliš veľký index alebo ak do neho zahrniete umiestnenia systémových súborov (napríklad priečinok Program Files), bežné vyhľadávania sa spomalia. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pridáte len priečinky, v ktorých často vyhľadávate.

Prečo sa vo výsledkoch hľadania nezobrazujú súbory z indexovaného priečinka?

Môže to byť spôsobené nastaveniami zabezpečenia pre daný priečinok. Aby sa priečinok a jeho obsah indexoval, musí byť nakonfigurovaný s povolením System. Väčšina priečinkov už je takto nakonfigurovaná, ale v niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť priečinok bez povolenia System.

Pridanie povolenia System k priečinku

 1. Kliknite pravým tlačidlo myši na priečinok, kliknite na položku Vlastnosti a potom na kartu Zabezpečenie.

 2. Ak sa položka System nezobrazí v časti Názvy skupín alebo mená používateľov, kliknite na položku Upraviť.

 3. Kliknite na položku Pridať, v zobrazenom poli zadajte položku System a kliknite na položku Kontrolovať mená.

 4. V časti Zodpovedajúce názvy kliknite na položku System a potom kliknite na položku OK, až kým sa nezatvoria všetky dialógové okná, ktoré ste otvorili.

Po vykonaní tejto zmeny bude potrebné znovu zostaviť index. Informácie o opätovnom zostavení indexu sa nachádzajú v téme Zmena možností rozšíreného indexovania.

Ako možno riešiť problémy s hľadaním a indexovaním?

Ak máte problémy s hľadaním, ako sú napríklad nezvyčajne pomalé vyhľadávania alebo neúplné výsledky vyhľadávania, spustite poradcu pri riešení problémov s hľadaním a indexovaním a zistite, či dokáže diagnostikovať daný problém.

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov s vyhľadávaním a indexovaním, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. Kliknite na položku Zobraziť všetko a potom kliknite na položku Vyhľadávanie a indexovanie.

V závislosti od závažnosti problému môže Poradca pri riešení problémov s hľadaním a indexovaním reštartovať službuWindows Search.

Čo ak používam systém Windows Server 2008 R2?

Pred sprístupnením všetkých možností hľadania a indexovania môže byť potrebné do počítača nainštalovať rolu File Services. Túto akciu môžete vykonať z konzoly Server Manager. Ak chcete otvoriť túto konzolu, kliknite na tlačidlo Start (Štart), do vyhľadávacieho poľa zadajte text Server Manager a potom kliknite na položku Server Manager. Ak chcete získať ďalšie informácie o inštalácii roly File Services, na paneli s nástrojmi konzoly Server Manager kliknite na tlačidlo Roles (Roly) a potom kliknite na položku Roles Summary Help (Pomocník súhrnu rolí).Potrebujete ďalšiu pomoc?