Režim InPrivate: najčastejšie otázky


V tejto téme sú uvedené odpovede na niektoré základné otázky o režime InPrivate.

Zobraziť všetko

Čo je prehľadávanie v režime InPrivate?

Prehľadávanie v režime InPrivate slúži na to, aby sa v programe Internet Explorer neukladali údaje o relácii prehľadávania. Preto nebude žiadny iný používateľ vášho počítača vidieť navštívené stránky a obsah vyhľadávaný na webe. Po spustení prehľadávania v režime InPrivate sa v programe Internet Explorer otvorí nové okno. Ochrana, ktorú poskytuje prehľadávanie v režime InPrivate je účinná iba počas používania tohto okna. V tomto okne môžete otvoriť ľubovoľný počet kariet, ktoré budú pri prehľadávaní chránené režimom InPrivate. Ďalšie otvorené okno prehľadávača však nebude pri prehľadávaní v režime InPrivate chránené. Ak chcete ukončiť reláciu prehľadávania v režime InPrivate, zatvorte okno prehľadávača. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je prehľadávanie v režime InPrivate?.

Ako zapnúť prehľadávanie v režime InPrivate?

Ak chcete zapnúť prehľadávanie v režime InPrivate, postupujte nasledovne:

 • Kliknite na tlačidlo Bezpečnosť a potom na položku Prehľadávanie v režime InPrivate.

 • Otvorte novú kartu a na stránke novej karty kliknite na možnosť Otvoriť okno prehľadávania v režime InPrivate.

 • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl+Shift+P.

Čo je filtrovanie v režime InPrivate?

Filtrovanie v režime InPrivate zabraňuje poskytovateľom obsahu webových lokalít zhromažďovať informácie o navštívených lokalitách. Funguje to takto.

Na mnohých webových stránkach sa používa obsah, napríklad reklamy, mapy alebo webové analytické nástroje, ktorý pochádza z iných webových lokalít, nie z navštívenej lokality. Tieto webové lokality sa nazývajú poskytovatelia obsahu alebo webové lokality tretích strán. Pri návšteve webovej lokality s obsahom iného poskytovateľa, poskytovateľovi obsahu sa odošlú určité informácie o vašej osobe. Ak poskytovateľ obsahu poskytuje obsah veľkému počtu webových lokalít, ktoré navštevujete, poskytovateľ obsahu môže vytvoriť profil vašich preferencií prehľadávania. Profily preferencií prehľadávania sa dajú použiť rôznymi spôsobmi, napríklad na analyzovanie a zobrazovanie cielenej reklamy.

Obsah tretej strany sa zvyčajne zobrazuje bezproblémovo, napríklad ako vložené video alebo obrázok. Zdá sa, že obsah pochádza z webovej lokality, ktorú ste pôvodne otvorili, takže vy ani nemusíte vedieť, že vaše surfovanie po Internete môže zaznamenávať iná webová lokalita. Nástroje webových analýz alebo nástroje merania webu hlásia informácie o zvykoch prehľadávania návštevníka. Táto aktivita nie je pre návštevníka vždy viditeľná. Keďže sa tieto nástroje niekedy zobrazujú ako viditeľný obsah (ako je napríklad počítadlo návštevníkov), často nie sú pre návštevníkov viditeľné, a to pre problémy s webovým signálom. Webové signály sú zvyčajne priehľadné jednopixlové obrázky, ktorých výlučným účelom je sledovať používanie webovej lokality a väčšinou sa ani nezobrazia ako viditeľný obsah.

Filtrovanie v režime InPrivate funguje na princípe analyzovania webového obsahu na navštevovaných webových stránkach a keď sa zdá, že rovnaký obsah používa viac webových lokalít, zobrazí sa upozornenie s možnosťou výberu povolenia alebo zablokovania obsahu. Automatické filtrovanie v režime InPrivate môžete nastaviť na automatické blokovanie všetkých zistených webových lokalít ľubovoľných poskytovateľov obsahu alebo tretích strán, alebo môžete filtrovanie v režime InPrivate vypnúť.

Ako zapnúť a vypnúť filtrovanie v režime InPrivate?

Na základe predvoleného nastavenia analyzuje funkcia filtrovania v režime InPrivate navštevované webové lokality a poskytovateľov obsahu, ktorých lokality používajú, ale automaticky ich neblokuje. Môžete sa rozhodnúť povoliť alebo zablokovať ľubovoľného poskytovateľa obsahu, ktorého funkcia filtrovania v režime InPrivate určí ako poskytovateľa, ktorý prijíma informácie o vašom prehľadávaní. Filtrovaním v režime InPrivate môžete automaticky blokovať hociktorého poskytovateľa obsahu, alebo môžete filtrovanie v režime InPrivate vypnúť.

Ak vypínate filtrovanie v režime InPrivate prvýkrát, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Zabezpečenie, potom na tlačidlo Filtrovanie v režime InPrivate a potom postupujte podľa nasledovných krokov:

  • Ak chcete webové lokality automaticky blokovať, kliknite na položku Blokovať pre mňa.

  • Ak chcete vybrať obsah, ktorý je určený na blokovanie alebo povolenie, kliknite na položku Možnosť výberu poskytovateľov, ktorí budú prijímať moje informácie. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Ak ste už filtrovanie v režime InPrivate zapli, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Zabezpečenie a potom na položku Filtrovanie v režime InPrivate – nastavenie.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete automaticky blokovať webové lokality, kliknite na možnosť Automatické blokovanie.

  • Ak chcete webové lokality blokovať manuálne, kliknite na položku Vybrať obsah, ktorý sa má blokovať alebo povoliť.

  • Ak chcete vypnúť filtrovanie v režime InPrivate, kliknite na položku Vypnúť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ako je možné manuálne vybrať obsah, ktorý sa má blokovať alebo povoliť?

Ak chcete manuálne blokovať alebo povoliť poskytovateľov obsahu alebo webové lokality iných prevádzkovateľov, ktoré by mohli mať informácie o tom, ktoré webové lokality ste navštívili, postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Bezpečnosť a potom na položku Nastavenie filtrovania v režime InPrivate.

 3. Kliknite na položku Vybrať obsah, ktorý sa má blokovať alebo povoliť, potom kliknite na jednu alebo viacero webových lokalít a nakoniec kliknite na položku Povoliť alebo Blokovať.

 4. Ak chcete predtým, než budú zaradené do zoznamu, nastaviť počet navštevovaných webových lokalít, ktoré zdieľajú obsah, do poľa Zobraziť obsah používateľov použitý týmto počtom navštívených lokalít zadajte nové číslo. Zadať môžete čísla od 3 do 30.

  Predvolené nastavenie je 10, čo znamená, že minimálne 10 rôznych webových lokalít musí zdieľať rovnakého poskytovateľa obsahu predtým, než sa zobrazí a bude možné ho zablokovať alebo povoliť.

 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.Potrebujete ďalšiu pomoc?