Inštalácia viacerých operačných systémov (spúšťanie viacerých operačných systémov)


Ak sa na pevnom diskupočítača nachádza dostatok voľného miesta, môžete nainštalovať novšiu verziu systému Windows do samostatnej oblasti a uchovať tak staršiu verziu systému Windows v počítači. Táto konfigurácia sa nazýva konfigurácia so spúšťaním viacerých operačných systémov alebo konfigurácia s výberom viacerých operačných systémov. Pri každom spustení počítača si môžete vybrať tú verziu systému Windows, ktorú chcete spustiť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Je možné použiť v počítači viac operačných systémov (spúšťanie viacerých operačných systémov)?

Spúšťanie viacerých operačných systémov vyžaduje, aby sa na pevnom disku v počítači nachádzali samostatné oblasti pre každý operačný systém. Ďalšie informácie o vytváraní a formátovaní oblastí sa nachádzajú v téme Vytváranie a formátovanie oblastí na pevnom disku.

Obrázok položky Správa diskov v konzole Microsoft Management Console
Príklad disku s konfiguráciou spúšťania viacerých operačných systémov

Upozornenie

 • Ako prvý musíte nainštalovať starší systém. Až potom môže nasledovať inštalácia novšieho operačného systému. Ak nedodržíte túto postupnosť (napríklad nainštalujete systém Windows Vista do počítača, ktorý už má nainštalovaný systém Windows 7), môžete systém znefunkčniť. K tejto situácii môže dôjsť, pretože staršie verzie systému Windows nerozpoznávajú spúšťacie súbory v novších verziách systému Windows a môžu ich prepísať.

Inštalácia systému Windows na samostatný oddiel alebo pevný disk

Pred inštaláciou systému Windows vypnite antivírusový softvér a zálohujte súbory na externý pevný disk, disk CD alebo DVD, disk USB flash alebo do sieťového priečinka. Zároveň vyhľadajte 25-miestny kód Product Key systému Windows. Nachádza sa na inštalačnom disku v balíku systému Windows – alebo v potvrdzujúcom e-maile, ak ste zakúpili alebo prevzali systém Windows 7 online. Podrobné pokyny na inštaláciu systému Windows 7 sa nachádzajú v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.

 1. Zapnite počítač a bežným spôsobom spustite systém Windows. Potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak ste systém Windows 7 prevzali, vyhľadajte prevzatý inštalačný súbor a dvakrát naň kliknite (často označený ako súbor Aplikácia v stĺpci Typ).

  • Ak máte inštalačný disk systému Windows 7, vložte ho do počítača. Inštalačný program by sa mal spustiť automaticky. Ak sa tak nestane, kliknite na tlačidlo Štart, na položku Počítač, dvojitým kliknutím na jednotku DVD otvorte inštalačný disk systému Windows 7 a potom dvakrát kliknite na súbor setup.exe.

  • Ak ste systém Windows 7 prevzali do jednotky USB flash, vložte jednotku do počítača. Inštalačný program by sa mal spustiť automaticky. Ak sa tak nestane, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Počítač a potom dvakrát kliknite na súbor setup.exe.

 2. V ponuke Inštalácia systému Windows kliknite na tlačidlo Inštalovať.

 3. Na stránke Získajte dôležité aktualizácie pre inštaláciu odporúčame prevziať najnovšie aktualizácie, ktoré zabezpečia úspešnú inštaláciu a ochranu počítača pred ohrozeniami zabezpečenia. Ak chcete prevziať aktualizácie inštalácií, počítač musí byť pripojený na Internet. Táto stránka sa nemusí zobraziť, ak počítač nie je pripojený na Internet.

 4. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami.

 5. Na stránke Aký typ inštalácie požadujete? kliknite na možnosť Vlastná.

 6. Na stránke Kam chcete nainštalovať systém Windows? vyberte oblasť alebo disk, kam chcete nainštalovať nový operačný systém Windows.

  Skontrolujte, či ste nainštalovali systém Windows do oblasti odlišnej od tej, do ktorej bola nainštalovaná predchádzajúca verzia systému Windows.

 7. Kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite inštaláciu. Môže sa zobraziť správa o kompatibilite.

PoznámkyPotrebujete ďalšiu pomoc?