Keď pripojíte tlačiareň k počítaču alebo pridáte novú tlačiareň do domácej siete, zvyčajne môžete začať okamžite tlačiť. Windows podporuje väčšinu tlačiarní a pravdepodobne nebudete musieť inštalovať špeciálny softvér tlačiarne. Ak používate Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, ďalšia podpora tlačiarní a ovládače sú k dispozícii prostredníctvom služby Windows Update.

Inštalácia tlačiarne

Vo väčšine prípadov je jediným krokom inštalácie tlačiarne jej pripojenie k počítaču. Stačí, ak USB kábel tlačiarne pripojíte do voľného USB portu v počítači a zapnete tlačiareň.

Poznámky

  • Ak máte novú bezdrôtovú tlačiareň, ktorá ešte nebola pridaná do vašej domácej siete, pozrite si dokumentáciu dodanú s tlačiarňou, kde nájdete informácie o postupe pri jej pridaní.

  • Ak majú iní používatelia vo vašej domácnosti nainštalované tlačiarne a zdieľajú ich, môžete sa pripojiť k domácej skupine a používať ich. Ďalšie informácie nájdete v téme Domáca skupina od začiatku do konca.

  • Ďalšie informácie a najnovší softvér tlačiarne nájdete na webovej lokalite výrobcu tlačiarne.

Zistenie, či je tlačiareň už nainštalovaná

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia.

    Ak je tlačiareň nainštalovaná, mala by sa zobrazovať v časti Tlačiarne.

  3. Ak tlačiareň nie je v zozname uvedená, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať zariadenie a vyberte tlačiareň, ktorú chcete nainštalovať.

Ak sa vaša tlačiareň v zozname nezobrazuje, skontrolujte, či je zapnutá, a dôkladne skontrolujte, či sú všetky káble riadne zapojené. Ďalšie informácie o riešení problémov s tlačiarňou nájdete v téme Ako postupovať, ak zariadenie s drôtovým pripojením nie je správne nainštalované? (pre tlačiarne pripojené priamo k počítaču) alebo v téme Prečo Windows nenašiel Bluetooth zariadenie alebo iné bezdrôtové zariadenie? (pre bezdrôtové tlačiarne).Potrebujete ďalšiu pomoc?