Inštalácia tlačiarne v domácej sieti


Existujú dva základné spôsoby, ako sprístupniť tlačiareň pre počítače v domácej sieti:

 • Priame pripojenie tlačiarne k jednému počítaču a jej zdieľanie tlačiarne s ostatnými počítačmi v sieti.

 • Pripojenie tlačiarne ako samostatného zariadenia do siete.

V tomto článku si vysvetlíme vykonanie oboch postupov v systéme Windows. Platí však, že by ste si vždy najprv mali prečítať materiály dodané s modelom tlačiarne a zistiť, či neobsahujú špeciálne pokyny na inštaláciu a nastavenie.

Informácie pre začiatočníkov týkajúce sa nainštalovania a nastavenia tlačiarne sa nachádzajú v téme Inštalácia tlačiarne.

Nastavenie zdieľanej tlačiarne

Najbežnejším spôsobom sprístupnenia tlačiarne v domácej sieti je pripojenie tlačiarne k jednému z počítačov a potom nastavenie systému Windows tak, aby tlačiareň zdieľal. Toto sa nazýva zdieľaná tlačiareň.

Výhodou funkcie zdieľania tlačiarne je, že sa dá použiť s ľubovoľnou tlačiarňou USB. A aké sú nevýhody? Vždy je nutné zapnúť hostiteľský počítač, inak sa zo siete nebude dať získať prístup k zdieľanej tlačiarni.

V predchádzajúcich verziách systému Windows mohlo byť niekedy nastavenie zdieľanej tlačiarne trochu komplikovanejšie. Tento proces však v systéme Windows 7 značne zjednodušila nová sieťová funkcia nazývaná Domáca skupina.

Ak je sieť nastavená ako domáca skupina, tlačiarne a určité súbory sa automaticky zdieľajú. Ďalšie informácie o funkciách domácich skupín a ich používaní nájdete v téme Domáca skupina: Odporúčané prepojenia.

Ak ste už nastavili domácu skupinu a chcete získať prístup k zdieľanej tlačiarni z iného počítača v domácej skupine, stačí vykonať tieto kroky:

Manuálne pripojenie k tlačiarni domácej skupiny

 1. V počítači, ku ktorému je tlačiareň fyzicky pripojená, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text domáca skupina a potom kliknite na položku Domáca skupina.
 2. Uistite sa, že je políčko Tlačiarne začiarknuté. (Ak nie je, začiarknite ho a potom kliknite na položku Uložiť zmeny.)

 3. Prejdite k počítaču, na ktorom chcete tlačiť.

 4. Otvorte domácu skupinu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, zadaním textu domáca skupina do vyhľadávacieho poľa a následným kliknutím na položku Domáca skupina.

 5. Kliknite na položku Inštalovať tlačiareň.

 6. Ak ešte nemáte nainštalovaný ovládač tlačiarne, v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku Inštalovať ovládač.

Poznámky

 • Po nainštalovaní tlačiarne k nej môžete získať prístup z dialógového okna Tlač v ľubovoľnom programe rovnako ako ku tlačiarni, ktorá je priamo pripojená k počítaču. Tlačiareň sa dá používať iba vtedy, keď je zapnutý počítač, ku ktorému je pripojená.

 • Domáce skupiny nie sú k dispozícii v systéme Windows Server 2008 R2.

Nastavenie sieťovej tlačiarne

Sieťové tlačiarne sú zariadenia určené na priame pripojenie k počítačovej sieti ako samostatné zariadenia a kedysi sa používali hlavne vo veľkých kanceláriách.

V súčasnosti výrobcovia tlačiarní čoraz častejšie ponúkajú cenovo dostupné atramentové aj laserové tlačiarne navrhnuté tak, aby pracovali ako sieťové tlačiarne v domácich sieťach. Sieťové tlačiarne majú v porovnaní so zdieľanými tlačiarňami jednu veľkú výhodu: Sú vždy dostupné.

Existujú dva bežné typy sieťových tlačiarni: káblové a bezdrôtové.

 • Káblové tlačiarne majú ethernetový port, cez ktorý ich môžete ethernetovým káblom pripojiť k smerovaču alebo rozbočovaču.

 • Bezdrôtové tlačiarne sa zvyčajne pripájajú k domácej sieti technológiou Wi-Fi alebo Bluetooth.

Niektoré tlačiarne sa dajú pripojiť oboma spôsobmi. Pokyny dodané s modelom tlačiarne by mali obsahovať presný návod na jej inštaláciu.

Inštalácia sieťovej tlačiarne alebo tlačiarne s technológiou Wi-Fi alebo Bluetooth

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať tlačiareň.

 3. V sprievodcovi pridaním tlačiarne kliknite na položku Pridať sieťovú tlačiareň, bezdrôtovú tlačiareň alebo tlačiareň s rozhraním Bluetooth.

 4. V zozname dostupných tlačiarní začiarknite tlačiareň, ktorú chcete použiť, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Ak sa zobrazí výzva, nainštalujte v počítači ovládač tlačiarne kliknutím na položku Inštalovať ovládač. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 6. Postupujte podľa ďalších pokynov v sprievodcovi a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Tipy

 • Ak chcete tlačiarne pridať do počítača, musíte mať povolenie na ich používanie.

 • Funkčnosť tlačiarne môžete overiť vytlačením skúšobnej strany. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Tlač skúšobnej strany.Potrebujete ďalšiu pomoc?