Hoci mnohé činnosti je možné zvládnuť pomocou programov a súčastí, ktoré sú súčasťou systému Windows, pravdepodobne budete chcieť nainštalovať aj iné programy.

Spôsob pridania programu závisí od toho, kde sa nachádzajú jeho inštalačné súbory. Programy sa zvyčajne inštalujú z diskov CD alebo DVD, z Internetu alebo zo siete. Ak chcete odinštalovať alebo vykonať zmeny v programe, ktorý máte nainštalovaný v počítači, prečítajte si tému Odinštalovanie alebo zmena programu.

Zobraziť všetko

Inštalácia programov z disku CD alebo DVD

 • Vložte disk do počítača a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Mnohé programy inštalované z diskov CD alebo DVD sa pokúsia automaticky otvoriť sprievodcu inštaláciou. V takom prípade sa zobrazí dialógové okno Automatické prehrávanie, v ktorom môžete spustiť príslušného sprievodcu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Automatické prehrávanie: najčastejšie otázky.

  Ak sa program nezačne inštalovať automaticky, pozrite si informácie, ktoré boli dodané spolu s ním. Nájdete tam pravdepodobne pokyny pre nainštalovanie programu manuálne. Ak nemáte prístup k informáciám o programe, môžete prehľadať disk a otvoriť inštalačný súbor programu, ktorý má zvyčajne názov Setup.exe alebo Install.exe. Ak bol program navrhnutý pre skoršiu verziu Windows, pozrite si tému Spustenie starších programov v tejto verzii systému Windows.

Inštalácia programu z Internetu

 1. Vo webovom prehľadávači kliknite na prepojenie k programu.

 2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete program nainštalovať okamžite, kliknite na tlačidlo Otvoriť alebo Spustiť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  • Ak chcete nainštalovať program neskôr, kliknite na tlačidlo Uložiť a potom prevezmite inštalačný súbor do počítača. Ak ste pripravení program nainštalovať, kliknite dvakrát na príslušný súbor a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Tento postup je bezpečnejší, pretože pred inštaláciou môžete skontrolovať, či sa v inštalačnom súbore nenachádzajú vírusy.

Poznámka

 • Pri preberaní a inštalovaní programov z Internetu skontrolujte, či dôverujete vydavateľovi programu a webovej lokalite, ktorá program ponúka.

Inštalácia programu zo siete

Ak pripojíte počítač k doméne (napríklad k internej podnikovej sieti), ktorá ponúka programy, ktoré sa dajú pridať, môžete ich nainštalovať pomocou ovládacieho panela.

 1. Otvorte dialógové okno Získať programy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Programy, kliknutím na položku Programy a súčasti a následným kliknutím na položku Inštalovať program zo siete na ľavej table.

 2. Kliknite na program v zozname a kliknite na tlačidlo Inštalovať.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.